Том 49 (2015)

Опубліковано: 2016-02-11

Матеріалознавство

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Технології та обладнання виробництва

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн