Удосконалення диспетчерського керівництва дільниці на основі прогнозного моделювання перевізного процесу

Петро Віталійович Долгополов, Тетяна Владиславна Головко, Тарас Володимирович Галишинець, Юлія Андріївна Іванова

Анотація


Розроблено заходи з розширення функціонального складу диспетчерських систем управління. Розроблена модель побудови прогнозного графіку руху поїздів з урахуванням оперативних факторів перевізного процесу, таких як: діючі попередження, маса состава та потужність локомотивів, змінні станційні інтервали, наявність та довжина пасажирських платформ. Результати дослідження дозволяють формувати найбільш ефективний прогнозний графік руху поїздів, застосування якого підвищую дільничну швидкість та скорочує витрати на зупинки поїздів на дільниці

Ключові слова


диспетчерська централізація; диспетчерське керівництво; поїзний диспетчер; станційний інтервал; прогнозний графік руху поїздів.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. KontseptsIyaderzhavnoyiprogramireformuvannyazaliznichnogotransportuUkrayini (2007). ShvalenorozporyadzhennyamKMU #651-rvId 27.12.2006. Kiev: MagIstral, #1 (1179) 10-16 sichnya, 6.

2. Dolhopolov, P., Chikarov,R. (2015). Udoskonalennyadyspetchers'kohoupravlinnyanadil'nytsivumovakhshvydkisnohorukhu. Zbirnyknaukovykhprats' UkrDAZT, 154, 53 – 57.

3. Dolgopolov, P., Manzulya, V., Rozhenko, A. (2014). Udoskonalennyapereviznogoprotsessunatransportnomupoligoninaosnovimodelidispetcherskogoupravlinnya. ZbirniknaukovihpratsUkrDAZT, 145, 11–17.

4. Malakhova, O. A. (2012). Udoskonalennyaupravlinnyavahonopotokamypryzbil'shennitranzytnostiperevezen'. Zb. nauk. pr. UkrDAZT, 133, 105 – 110.

5. Holovko, T. V. (2011). Doslidzhennyavariantivprotsesuprosuvannyavahonopotokivvnapryamkuporomnykhkompleksiv. Zb. nauk. prats'. Donets'k: DonIZT, 28, 17−21.

6. Kalashnikova, T., Kushkin, E., Kitsenko, E. (2014). Udoskonalennyainformatsiyno-keruyuchoyisystemyzaliznyts' vumovakhinteroperabel'nosti. Zbirnyknaukovykhprats', Kharkiv: UkrDAZT, 146, 61–65.

7. Lavrukhin, O., Dolgopolov, P., Doczenko, Y. (2013). Pobudovamodelioptymizatsiyipropuskupoyizdivnapidkhodakhdosortuval'noyistantsiyh. Skhidno-Yevropeys'kyyzhurnalperedovykhtekhnolohiy, Kharkov, 64, 15–17.

8. Danko, M. I. (2005). Mikroprotsesornadispetcherskatsentralizatsiya «Kaskad». Navch. posIbnik. Kharkov: UkrDAZT, 176.

9. InstruktsiyaziskladannyahrafikarukhupoyizdivnazaliznytsyakhUkrayiny: TsT-0040, Kiev, 2002.

10. Hrebenyuk, P., Dolhanov, A., Skvortsova, A. (1987). Tyahovyeraschety: Spravochnyk, Moscow: Transport, 143–174.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Концепція державної програми реформування залізничного транспорту України [Текст]: схвалено розпорядженням КМУ №651-р від 27.12.2006. – К.: Магістраль, №1 (1179) 10-16 січня 2007 р. – С. 6.

2. Долгополов, П. В. Удосконалення диспетчерського управління на дільниці в умовах швидкісного руху [Текст]: П. В. Долгополов, Р. В. Чікаров // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 53 – 57.

3. Долгополов, П. В. Удосконалення перевізного процессу на транспортному полігоні на основі моделі диспетчерського управління [Текст]: П. В. Долгополов, В. П. Манзуля, А. О. Роженко // Збірник наукових праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 145. – С. 11–17.

4. Малахова, О. А. Удосконалення управління вагонопотоками при збільшенні транзитності перевезень [Текст] / О. А. Малахова, К. В. Таратушка // Зб. наук. пр. Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 133. – С. 105 – 110.

5. Головко, Т. В. Дослідження варіантів процесу просування вагонопотоків в напрямку поромних комплексів [Текст] / Т. В. Головко // Зб. наук. праць.− Донецьк: ДонІЗТ, 2011.− Вип. 28. − С. 17−21.

6. Калашникова, Т. Ю. Удосконалення інформаційно-керуючої системи залізниць в умовах інтероперабельності [Текст] / Т. Ю. Калашникова, Є. М., Кушкін, Є. Д. Кіценко // Збірник наукових праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 146. – С. 61– 65.

7. Лаврухін, О. В. Побудова моделі оптимізації пропуску поїздів на підходах до сортувальної станції [Текст] / О. В. Лаврухін, П. В. Долгополов, Ю. В. Доценко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: 2013. – Вип. 64. – С. 15–17.

8. Данько, М. І. Мікропроцесорна диспетчерська централізація «Каскад» [Текст]: навч. посібник / М. І. Данько [та ін.]. – Харків: УкрДАЗТ, 2005. – 176 с.

9. Інструкція зі складання графіка руху поїздів на залізницях України [текст]: ЦТ-0040. – К., 2002.

10. Гребенюк, П. Т. Тяговые расчеты: Справочник [Текст]: П. Т. Гребенюк, А. Н. Долганов, А. И. Скворцова. – М.: Транспорт, 1987. – 174 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Петро Віталійович Долгополов, Тетяна Владиславна Головко, Тарас Володимирович Галишинець, Юлія Андріївна Іванова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)