Модель синхронiзацiї роботи адаптивних систем регулювання дорожнього руху на перехрестях транспортного вузла довільної топології на базі ресурсної мережі

Сергій Вікторович Сирота

Анотація


Обгрунтовано використання ресурсної мережі для моделювання завантаженості регульованих перехресть в реальному часі. Запропонований підхід  дозволяє  досліджувати і порівнювати різноманітні модулі управ­ління рухом на перехресті з метою оптимізації пропускної здатності транспортного вузла довільної топології, моделювати складні автотранспортні мережі великих міст з великою кількістю автомобілів. Розроблено дискретно-подієву модель перехрестя, та запропоновано структуру ресурсної мережі з допомогою, якої моделі перехресть поєднуються в модель дорожньої ділянки

Ключові слова


ресурсні мережі; пропускна спроможність; адаптивні системи регулювання руху; транспортні потоки

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Bogolubov, А. N. (1983). Matematiki. Mehaniki. Biograficheskij spravochnik. Kyiv: Naukova Dumka, 639.

2. Vazirani, V. V. (2003). Introduction to LP-Duality. In Approximation Algorithms.Berlin, Heidelberg: Springer, 93–107.

3. Lobashov, O., Prasolenko, O. (2012). The traffic modelling in cities taking into account the network of motor transport parking. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 1(5(43)), 8-9. Available: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2568.

4. Papageorgiou, M., Diakaki, C., Dinopoulou, V., Kotsialos, A., Yibing, W. (2003). Review of road traffic control strategies. Proceedings of the IEEE, Vol.91, №12, 2043-2067. doi: 10.1109/JPROC.2003.819610

5. Pappis, C. P., Mamdani, E. H.(1977). A fuzzy logic controller for a trafc junction. Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions,Vol. 7, №10, 707–717.

6. Niittymäki, J., Turunen, E.(2003).Traffic signal control on similarity logic reasoning. Fuzzy Sets and Systems, № 133, 109–131.

7. Balaji, P. G., Srinivasan, D.(2011). Type-2 fuzzy logic based urban traffic management. Engineering Applications of Artificial Intelligence,Vol. 24, № 1, 12–22.

8. Syrota, S., Dushin, O. (2015). Model' adaptivnoji systemy regulyuvannya dorozhn'ogo ruhu na perekhresti z vikoristannyam nechitkoji logiki. In VII International conference «PMC-2015», Vol. 7, Kyiv: Prosvita, 106–112.

9. Syrota, S., Dushin, O. (2015). Model Sinhronizatcii Roboty Adaptyvnyh Sistem Reguluvannia Dorozhniogo Ruhu na Sumizhnyh Perehrestiah. Procedings of 17-th International Scientific Conference SAIT 2015. ESC “IASA” NTUU “KPI”, 304.

10. Zhiliakova, L., Kuznetsov, O. (2010). Issledovanije Ergodichnosti Resursnyh Setej s Proizvolnoj Provodimostju. In X International conference «IAI 2010», Vol. 10, Kyiv: Prosvita, 106–112.

11. Golubkov, A., Tsarev, V. (2015). Adaptivnoje Upravlenie Dorozhnym Dvizhenijem na Gorodskom Perekriostke na Baze Mikroskopicheskoj Diskretno-Sobytijnoj Modeli Transportnyh Potokov I Optoelektronnogo Metoda Kontrolia. Available: http://www.mallenom.ru/Docs/AdaptiveControl.pdf.Last accessed: October 26, 2015.

12. TSS-Transport Simulation Systems. (2015). Available: http://www.aimsun.com. Last accessed: October 26, 2015.

13. Quadstone Paramics. Traffic Simulation Solutions. (2015). Available:http://www.paramicsonline.com. Last accessed: October 26, 2015.

14. SATURN Software Web Site.(2015). Available:http://saturnsoftware.co.uk. Last accessed: October 26, 2015.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Боголюбов, А. Н. Математики. Механики. Биографический справочник [Текст] / А. Н. Боголюбов. – Киев: Наукова думка, 1983. – 639 с.

2. Vazirani, V. V. Introduction to LP-Duality [Text] / V. V. Vazirani // Approximation Algorithms. – Berlin, Heidelberg: Springer, 2003. – P.93–107.

3. Лобашов, О. О.Моделювання транспортних потоків в містах з урахуванням мережі парковки автомобільного транспорту [Текст] / О. О. Лобашов, О. В.Прасоленко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 1/5(43). – С. 8–9.

4. Papageorgiou, M.Review of road traffic control strategies [Text] / M. Papageorgiou, C.Diakaki, V.Dinopoulou, A.Kotsialos, W. Yibing // Proceedings of the IEEE. – 2003. – Vol.91, №12. –P.2043–2067. doi: 10.1109/JPROC.2003.819610  

5. Pappis, C. P.A fuzzy logic controller for a trafc junction [Text] / C. P.Pappis, E. H. Mamdani // Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions. – 1977. – Vol. 7, №10.– P. 707–717.

6. Niittymäki,J.Traffic signal control on similarity logic reasoning [Text] / J.Niittymäki, E.Turunen // Fuzzy Sets and Systems. – 2003. – № 133. – P. 109–131.

7. Balaji, P. G. Type-2 fuzzy logic based urban traffic management [Text] / P. G. Balaji, D. Srinivasan // Engineering Applications of Artificial Intelligence. – 2011. – Vol. 24, № 1. – P. 12–22.

8. Сирота, С. В. Модель адаптивної систем регулювання дорожнього руху на перехрестi з використанням нечiткої логiки [Текст]: зб. тез. доп. / С. В. Сирота, О. С. Душин // Cьома наук. конф. магiстрантiв та аспiрантiв "Прикладна математика та комп’ютинг" (ПМК, 2014), Київ, 15-17 квiт. 2015 р. – К.: Просвiта, 2015.

9. Сирота, С. В. Модель синхронiзацiї роботи адаптивних систем регулювання дорожнього руху на сумiжних перехрестях [Текст] / С. В. Сирота, О. С. Душин // Матерiали 17-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї "Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї" (SAIT 2015), Київ, 22-25 червня 2015 р.. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2015. – 304 с.

10. Кузнецов, О.П.Исследование эргодичности ресурсных сетей с произвольной проводимостью [Текст]: cб. тр. / О.П.Кузнецов, Л. Ю. Жилякова // Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2004, Киев, 14-16 мая 2010 г. – К.: Просвiта, 2010. – С. 106–112.

11. Голубков, А. С. Адаптивное управление дорожным движением на городском перекрестке на базе микроскопической дискретно-событийной модели транспортных потоков и оптоэлектронного метода контроля. [Электронный ресурс] / А. С. Голубков, В. А.Царев. —Режим доступа: \www/URL: http://www.mallenom.ru/Docs/AdaptiveControl.pdf

12. Aimsun. The integrated transport modeling software [Electronic resource]. – Available at: \www/URL:http://www.aimsun.com

13. Quadstone Paramics. Traffic Simulation Solutions [Electronic resource]. – Available at: \www/URL:http://www.paramicsonline.com

14. SATURN Software Web Site [Electronic resource]. – Available at: \www/URL:http://saturnsoftware.co.ukПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Сергій Вікторович Сирота

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)