Концептуальна модель синтезу системи офісів з управління програмами

Юрій Антонович Петренко

Анотація


В статті, в межах розвитку методології управлення програмами та формалізації процесу синтезу системи офісів з управління програмами (СОУП) проведено теоретико-множинне його описання. Системна концепція синтезу СОУП у вигляді моделей, що наведені у статті є досить загальна, та становить принципи декомпозиції її на часткові задачі, такі як вибір оргструктур і рівня функціональних повноважень офісу, технології реалізації процесів управління проектами, встановлення комунікацій між ними, вибору місця розташування, підбір кваліфікованих виконавців. Для отримання по ним рішень потрібна подальша їх деталізація і конкретизація

Ключові слова


системна концепція; теоретико-множинний опис; управління програмами; проектний офіс

Повний текст:

PDF

Посилання


1.Klyr, L. (1990). Systemologhyja. Avtomatyzacyjareshenyjasystemnыkhzadach. Radyoysvjazj, 544.

2. Оvezheldyev, A.O., Petrov, E. Gh., Petrov, K. E. (2002). Syntezyydentyfykacyjamodelejmnohofaktornohoocenyvanyjayoptymyzacyy. – Naukovadumka, 164.

3. Kuzjmyn, Y. V., Petrov, E. Gh., Alferov, Y. A. y dr. (1978). Avtomatyzyrovannye systemy upravlenyja ghorodskym khozjajstvom. Budiveljnyk, 144.

4. Ylyn, N. A., Kabalero, A. (1985). Struktura setej teleupravljaemыx kompleksov y ASU. Enerhoatomyzdat, 56.

5. Сovetov, B. Ja. Jakovlev, S. A. (1990). Postroenye setej intehralnoho obslugyvanyja. Mashynostroenye, 332.

6. Pavlov, A. A., Hrysha, S. N., Tomashevskyj, V. N., y dr. (1991).Osnovy systemnoho analyza i proektyrovanyja ASU. Vysha shkola, 368.

7. Yljushko, V. M. (1998). Metody i modely informacyonnoj texnolohyy proektyrovanyja metasystem. dys.d-ra texn. nauk: 05.13.06, 451.

8. Yljushko, V. M. Latkyn, M. A. (2010). Systemnoe modelyrovanye v upravlenyy proektamy. Nacyonalny aerokosmycheskyj unyversytet im. N. E. Žukovskoho «XAI», 220.

9. Cvyrkun, L. D. Akynfyev, V. K. (1993). Struktura mnohourovnevyh i krupnomasshtabnyh system. Syntez y planyrovanye razvytyja. Nauka, 160.

10. Kovalev, A. P., Moyseeva, N. K., Sysun V. V. y dr. (1988). Spravočnyk po funkcyonalno-stoymostnomu analyzu. Fynansy i statystyka, 432.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Клир, Л. Системология. Автоматизация решения системных задач [Текст] / Л. Клир. – М.: Радио и связь, 1990. – 544 с.

2. Овезгельдыев, А.О. Синтез и идентификация моделей многофакторного оценивания и оптимизации [Текст] / А.О. Овезгельдыев, Э.Г. Петров, К.Э. Петров. – К.: Наукова думка, 2002. – 164 с.

3. Автоматизированные системы управления городским хозяйством [Текст] / И.В. Кузьмин, Э.Г. Петров, И.А. Алферов и др.; под ред. В.М. Глушкова. – К.: Будівельник, 1978. – 144 с.

4. Ильин, Н.А. Структура сетей телеуправляемых комплексов и АСУ [Текст] / Н.А. Ильин, А. Кабальеро. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 56 с.

5. Советов, Б.Я. Построение сетей интегрального обслуживания [Текст] / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – Л.: Машиностроение, 1990. – 332 с.

6. Основы системного анализа и проектирования АСУ [Текст] / А.А. Павлов, С.Н. Гриша, В.Н. Томашевский и др.; под общ. ред. А.А. Павлова. – К.: Вища школа, 1991. – 368 с.

7. Илюшко, В.М. Методы и модели информационной технологии проектирования метасистем: дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 [Текст] / Илюшко Виктор Михайлович. – Х., 1998. – 451 с.

8. Илюшко, В.М. Системное моделирование в управлении проектами: монография [Текст] / В.М. Илюшко, М.А. Латкин. – Х.: Национальный аэрокосмичес­кий университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2010. – 220 с.

9. Цвиркун, Л.Д. Структура многоуровневых и крупномасштабных систем. Синтез и планирование развития [Текст] / Л.Д. Цвиркун, В.К. Акинфиев. – М.: Наука, 1993. – 160 с.

10. Справочник по функционально-стоимостному анализу [Текст] / А.П. Ковалев, Н.К. Моисеева, В.В. Сысун и др.; под ред. М.Г. Карпунина. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 432 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Юрій Антонович Петренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)