Особливості наномодифікування багатокомпонентних сплавів

Александр Васильевич Калинин

Анотація


Розроблено технологію модифікування алюмінієвих і нікелевих сплавів нанодисперсному композиціями. Побудовано порівняльні гістограми механічних властивостей деформованих алюмінієвих сплавів до і після модифікування. Обгрунтований вибір типу Наномодифікатори і спосіб його таблетування. Для алюмінієвих сплавів рекомендований нанодисперсному карбід кремнію β-SiC, для нікелевих сплавів - нанодисперсному карбонітрил титану TiCN фракцією 50 ... 100 нм. У модифікованих сплавах отримано значне подрібнення дендритні і зерен структури. У результаті модифікування досягнуто підвищення механічних властивостей

Ключові слова


Наномодифікатори; хімічний склад; механічні властивості; неметалеві включення; багатокомпонентні сплави; карбонитрида титану; карбід кремнію.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Mihalenkov, K., Chernega, D., Mogilatenko, V. (1996). K voprosu ob usvojaemosti tugoplavkih soedinenij zhidkimi aljuminievymi splavami. Processy lit'ja, №1, 3-10.

2. Boguslaev, V., Kachan, N., Kalіnіna, N., Mozgovij, V. (2009). Avіacіjno-kosmіchnі materіali ta tehnologії. Zaporіzhzhja: Motor Sіch, 385.

3. Kalinina, N., Kalinin, V., Vilishhuk, Z. (2012). Nanomaterialy i nanotehnologii: poluchenie, stroenie, primenenie. Monografija, Dnepropetrovsk: Izd-vo Makoveckij, 192.

4. Patent RF 2069702, MKI 6 S21 S1/00. Modifikator. Kalinin V. T., Shatov V. V., Komljakov V. I., №93030977; Zajavl. 01.03.93. Opubl. 27.11.96. Bjul, №33, 8.

5. Patent Ukraїni na korisnu model' № 71677. MPK S22S1/00 Tabletovanij modifіkator dlja obrobki aljumіnієvih splavіv. N. Є. Kalіnіna, Z. V. Vіlіshhuk, O. A. Kavac, O. V. Kalіnіn, zajavka № u 2011 15055 vіd 19.12.20011, opubl. 25.07.2012 Bjul. №14.

6. Borisenko, V., Tolochko, N. (2008). Nanomaterialy i nanotehnologii. Minsk: IC BGU, 375.

7. Balojan, B., Kolmakov, A. (2007). Nanomaterialy. Moscow: Ugresha, 386.

8. Andrievskij, R. (2002). Nanomaterialy: koncepcija i sovremennye problem. Ros. him. zhurnal, 5, 50-56.

9. Golovin, Ju. (2003). Vvedenie v nanotehnologiju. Moscow: Mashinostroenie, 112.

10. Kalinin, V., Fedotov, V. (2012). Sintez i primenenie nanodispersnyh poroshkov-modifikatorov. Sistemnі tehnologії, 1, 67-71.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Михаленков, К. В. К вопросу об усвояемости тугоплавких соединений жидкими алюминиевыми сплавами [Текст] / К. В. Михаленков, Д. Ф. Чернега, В. Г. Могилатенко // Процессы литья. – 1996. – №1. – С. 3-10.

2. Богуслаєв, В. О. Авіаційно-космічні матеріали та технології [Текст] / В. О. Богуслаєв, О. Я. Качан, Н. Е. Калініна, В. Ф. Мозговий, В. Т. Калінін. – Запоріжжя: Мотор Січ, 2009. – 385 с.

3. Калинина, Н. Е. Наноматериалы и нанотехнологии: получение, строение, применение. Монография [Текст] / Н. Е. Калинина, В. Т. Калинин, З. В. Вилищук, А. В. Калинин, О. А. Кавац. – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2012. – 192 с.

4. Патент РФ 2069702, МКИ 6 С21 С1/00. Модификатор [Текст] / В. Т. Калинин, В. В. Шатов, В. И. Комляков. – №93030977; Заявл. 01.03.93. Опубл. 27.11.96. Бюл. №33. – 8 с.

5. Патент України на корисну модель № 71677. МПК С22С1/00 Таблетований модифікатор для обробки алюмінієвих сплавів [Текст] / Н. Є. Калініна, З. В. Віліщук, О. А. Кавац, О. В. Калінін. – заявка № u 2011 15055 від 19.12.20011, опубл. 25.07.2012 Бюл. №14.

6. Борисенко, В. Е. Наноматериалы и нанотехнологии [Текст] / В. Е. Борисенко, Н. К. Толочко. – Минск: ИЦ БГУ, 2008. – 375 с.

7. Балоян, Б. М. Наноматериалы [Текст] / Б. М. Балоян, А. Г. Колмаков. – М: Угреша, 2007. – 386 с.

8. Андриевский, Р. А. Наноматериалы: концепция и современные проблемы [Текст] / Р. А. Андриевский // Российский химический журнал. – 2002. – №5. – С. 50-56.

9. Головин, Ю. И. Введение в нанотехнологию [Текст] / Ю. И. Головин. – М.: Машиностроение, 2003. – 112 с.

10. Калинин, В. Т. Синтез и применение нанодисперсных порошков-модификаторов [Текст] / В. Т. Калинин, В. А. Федотов // Системні технології. – 2012. – №1. – С. 67-71.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Александр Васильевич Калинин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)