Геометричні та графічні комп’ютерні моделі у навчальному процесі

Інна Володимирівна Хоменко

Анотація


Проаналізовано сучасні проблеми графічної підготовки, зокрема виділено характерні риси сучасної графічної підготовки. Розглянуто геометричні та графічні комп’ютерні моделі, які використовуються у комп’ютерно-інтегрованому проектуванні та дизайні. Оцінені можливості автоматизації побудов тривимірних моделей та геометричних операцій, методи та засоби геометричних побудов. Визначено важливість параметризації геометричних моделей, як такої, що забезпечує варіантність моделей. Результати досліджень можуть бути використані при створенні систем автоматизованого навчання проектуванню та дизайну, зокрема створенню баз геометричних моделей для практичних занять

Ключові слова


автоматизоване навчання проектуванню; навчальний процес; інженерний дизайн; геометричні та графічні моделі

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Proekt Nacіonalnoї strategії rozvitku osvіti v Ukraїnі na 2012-2021 roki – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: www.iitzo.gov.ua/files/proekt_rozvitku_osviti_2012_2021_.doc

2. Dzhedzhula, O. M. (2007). Teorіya і metodika grafіchnoї pіdgotovki studentіv іnzhenernix specіalnostej vishhix navchalnix zakladіv: avtoref. dis. d-ra ped. nauk; Ternop. nac. ped. un-t іm. V. Gnatyuka. Ternopіl, 42.

3. Chernіkov, O. V. (2011). Koncepcіya vikladannya disciplіni «Narisna geometrіya, іnzhenerna ta komp’yuterna grafіka» v umovax pogliblennya fіziko-matematichnoї pіdgotovki. Materіali Vseukraїnskoї naukovo-metodichnoї konferencії, m. Sevastopol, 7–11 lyutogo 2011 r. Sevastopol: SevNTU, 7–8.

4. Zhuravleva, T. E. (1993). Gibridnyj instrumentarij intellektualnyx sistem na osnove rasshirennogo logicheskogo programmirovaniya. Diss kand. fiz.-mat. nauk. Moscow: MAI.

5. Golovanov, N. N. (2011). Geometricheskoe modelirovanie: uchebnik dlya uchrezhdenij vyssh. prof. Obrazovaniya. Moscow: Izdatelskij centr «Akademiya», 272.

6. Alyamovskij, A. A. i dr. (2008). Solid Works. Kompyuternoe modelirovanie v inzhenernoj praktike. BHV-Peterburg, 1040.

7. Krasnov, M. V., Chigishhev, Yu. V. (2004). UNIGRAPHICS dlya professionalov. Moscow. Lori, 319.

8. Stepanov, A. (2001). Pro/ENGINEER: specialnyj spravochnik. Saint-Peterburg: Piter, 624.

9. Norenkov, I. P. (2002). Osnovy avtomatizirovannogo proektirovaniya. Moscow: Izd-vo MGTU im. Baumana, 336.

10. Potemkin, A. (2002). Inzhenernaya grafika. Moscow: Lori, 446.

11. Rodzhers, D. (1989). Algoritmicheskie osnovy mashinnoj grafiki. Moscow: Mir, 512.

12. Li, K. (2004). Osnovy SAPR (CAD/CAM/CAE). Saint-Peterburg: Piter, 560.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.iitzo.gov.ua/files/proekt_rozvitku_osviti_2012_2021_.doc

2. Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів: автореф. дис. д-ра пед. наук [Текст] /О. М. Джеджула; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 42 с.

3. Черніков О. В. Концепція викладання дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» в умовах поглиблення фізико-математичної підготовки [Текст]/ О. В. Черніков // (Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Севастополь, 7-11 лютого 2011 р.) – Севастополь: СевНТУ, 2011. – С. 7-8.

4Журавлева Т. Э. Гибридный инструментарий интеллектуальных систем на основе расширенного логического программирования. Дисс канд. физ.-мат. наук. [Текст] -Москва.: МАИ, 1993.

5. Геометрическое моделирование: учебник для учреждений высш. проф. Образования [Текст]/ Н. Н. Голованов. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 272 с.

6. Алямовский А. А. Solid Works. Компьютерное моделирование в инженерной практике [Текст]/ А. А. Алямовский и др. BHV-Петербург, 2008. – 1040 с.

7. Краснов М. В. UNIGRAPHICS для профессионалов[Текст]/ М. В. Краснов, Ю. В. Чигищев. – Москва. Лори, 2004. – 319 с.

8. Степанов А. Pro/ENGINEER: специальный справочник [Текст]/ А. Степанов. – СПб.: Питер, 2001. – 624 с.

9Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования [Текст]/ И. П. Норенков. – Москва. осква: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2002. – 336 с.

10Потемкин А. Инженерная графика [Текст]/ А. Потемкин. – Москва.: Лори, 2002. – 446 с.

11. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики/ [Текст]/Д. Роджерс – Москва.: Мир, 1989. – 512 с.

12Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) [Текст]/ К. Ли. – СПб.: Питер, 2004. – 560 с.

13. Компьютерная геометрия : учеб. пособие для студ. вузов [Текст]/ Н. Н. Голованов [и др.]. – Москва. : Издательский центр «Академия», 2006. – 512 с.

14. LEDAS Ltd :: intelligent solutions provider [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ledas.com

15. PTC Creo-Design Solutions | PTC [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ptc.com/product/creo

16. Программное обеспечение 3D САПР CATIA (Dassault Systemes) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.3ds.com/ru/products-services/catia/welcome/Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Інна Володимирівна Хоменко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)