Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Параметри сторінки: поля по 25 мм, інтервал -1,5
 • Шрифт Times New Roman, 14 кегль
 • Мінімальний обсяг - 14 сторінок
 • Наявність УДК, анотації російською, українською та англійською мовами
 • Текст статті російською або українською мовами

Керівництво для авторів

Требования к оформлению текста

 1. Формат страницы – А4, книжная
 2. Шрифт – Times New Roman
 3. Размер шрифта – 14
 4. Интервал – 1,5
 5. Абзацный отступ – 1,25 мм
 6. Выравнивание – по ширине
 7. Поля документа – 20 мм
 8. Объем – от 14 страниц
 9. Язык статьи: украинский, русский, английский


Структура статьи 

УДК

И. О. Фамилия, должность/звание автора, кафедра, место работы, адрес (на языке статьи для всех соавторов!)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА ЯЗЫКЕ СТАТЬИ

Аннотация на языке статьи (30-50 слов)+Из.: __ (кол-во изображений). Библиогр.: __ назв. (кол-во бибилографических ссылок)

Ключевые слова на языке статьи (10 слов)

Разделы:

1. Введение

 

2. Цель работы

3. Методика экспериментов

4. Обсуждение результатов

5. Выводы

Литература - минимум 6-10 ссылок (список использованных источников информации, оформленный согласно ГОСТ 7.1:2006)

Bibliography (список "Литература" оформленный согласно стандарту АРА)

УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке) 
Фамилия И. О., Фамилия И. О. всех соавторов (на русском языке) 
Аннотация (до 50 слов на русском языке)+Из.: __ (кол-во изображений). Библиогр.: __ назв. (кол-во бибилографических ссылок)
Ключевые слова 

УДК
НАЗВА СТАТТІ (на украинском языке) 
Прізвище І. Б., Прізвище І. Б. всех соавторов (на украинском языке) 
Анотація (до50 слов на украинском языке) +Іл.: __ (кол-во изображений). Библіогр.: __ назв. (кол-во бибилографических ссылок)
Ключові слова (на украинском языке) 

UDC 
TITLE OF ARTICLE  
(на английском языке) 
Surname N., Surname N. всех соавторов (на английском языке) 
Abstract  
(100-250 слов на английском языке)+Im.:__ : Bibliogr.: __. 
Keywords  (на английском языке) 

Контактная информация по образцу:

Контактная информация:
Лебедев Владимир  Викторович
Лебедев Володимир Вікторович
Lebedev Volodymyr
Тел. 050-30-458-4814
Е-mail: yu_beznosyk@ukr.net

Почтовый адрес для отправки сборника строго по образцу:

Лебедев В.В.
ул. Петровская,64, кв.35
Киев
01215

 

 

Оформление рисунков/таблиц

 1. Рисунки/таблицы приводятся в тексте статьи, без обтекания
 2. Заголовки таблиц и подписи рисунков приводятся также в тексте статьи (Таблица 1, Рис. 1)
 3. Все рисунки должны быть в формате JPG
 4. В таблице не должно быть пустых ячеек

Обратите внимание! Печатная версия журнала выходит в черно-белом варианте

Оформление списка использованой литературы 

 1. Ссылки на использованные источники оформляются по мере появления в тексте в квадратных скобках [1, 2, 3-10]
 2. Библиографический список оформляется в конце статьи согласно ГОСТ 7.1:2006 и стандарту АРА

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Матеріалознавство

Друкування матеріалів наукових досліджень, що охоплюються фундаментальні та прикладні аспекти сучасного матеріалознавства

Технології та обладнання виробництва

Друкування матеріалів наукових досліджень в галузі металургії та машинобудування, зокрема з аспектами управління якістю промислової продукції

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Друкування матеріалів наукових досліджень, що присвячені питанням розробки та експлуатації інформаційно-керуючих систем та процесів управління промисловим обладнанням та технологічними процесами металургійного виробництва

Комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн

Друкування матеріалів наукових досліджень, що присвячені питанням сучасних комп’ютерно-інтегрованих методів та засобів проектування об’єктів промислового виробництва та промислового дизайну

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Друкування матеріалів наукових досліджень, що охоплюють увесь комплекс питань охорони праці, навколишнього середовища, екології та безпеки життєдіяльності

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.