Структура і алгоритм роботи автоматизованої системи управління допуском авіадиспетчера до самостійної роботи

Володимир Олексійович Григорецький

Анотація


У статті запропоновані принципи побудови автоматизованої системи управління допуском авіадиспетчерів до самостійної роботи з обслуговування повітряного руху. Запропонований контур підготовки авіадиспетчерів до самостійної роботи з використанням інформаційних моделей діяльності та етапи автоматизованої діагностики авіадиспетчерів. Розроблена функціональна схема автоматизованої системи управління допуском авіадиспетчерів до самостійної роботи з управління повітряним рухом. Обґрунтовано концепцію формалізації і автоматизації процесів прийняття рішення про допуск авіадиспетчерів до самостійної роботи з точки зору забезпечення безпеки польотів

Ключові слова


авіадиспетчер; управління повітряним рухом; тренажер; моделі діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Osnovnі principi vraxuvannya lyudskogo faktora v sistemax organіzacії povіtryanogo ruxu (ATM) Doc 9758 – Monreal, Kanada, 2000, 156.

2. Shibanov, G. P. (1983). Kіlkіsna ocіnka dіyalnostі lyudini v sistemax lyudina – texnіka. Moscow: Mashinobuduvannya, 263.

3. Makarov, І. M., Vinogradska, T. M. ta іnsh. (1982). Teorіya viboru ta prijnyattya rіshen. Moscow: Nauka, 3238.

4. Nedіlko, S. N., Grigoreckij, V. O. (2003). Modelі profesіjnoї nadіjnostі dispetchera obslugovuvannya povіtryanogo ruxu. Tezi dokladіv mіzhnarodnoї naukovo – praktichnoї konferencії « Suchasnі іnformacіjnі texnologії v upravlіnnі і profesіjnіj pіdgotovcі operatorіv skladnix sistem». Kіrovograd: Vidavnictvo DLAU, 63-65.

5. Atanov, G. A., Pustinnikova, I. N. (2002). Navchannya ta htuchnij іntelekt. – Doneck: Vidavnictvo DOU, 504.

6. Denisov, V. G., Onishhenko, V. F., Skripec, A. V. (1983). Avіacіjna іnzhenerna psixologіya. Moscow:Mashinobuduvannya, 232.

7. Makarov, R. N., Nedіlko, S. N., Bamburkin, A. P., Grigoreckij, V. O. (2005). Avіacіjna pedagogіka: Navchalnij posіbnik. Moskva – Kіrovograd: Vidavnictvo MAPChAK-DLAU, 433.

8. Kofman, A. (1982). Vstup v teorіyu nechіtkix mnozhen. Moscow: Radіo і zv'yazok, 432.

9. Krasovskij, A. A. (1989). Matematichne modulyuvannya ta komp’yuternі sistemi navchannya і trenazha. Moscow: VVІA im. Zhukovskogo, 255.

10. Gmurman, V. E. (2000). Teorіya vіrogіdnostі ta matematichna statistika. Navchalnij posіbnik dlya vuzіv. Moscow: Vissha shkola, 479.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Основні принципи врахування людського фактора в системах організації повітряного руху (АТМ) Doc 9758 [Текст]. – Монреаль, Канада, 2000. – 156 с.

2. Шибанов, Г. П. Кількісна оцінка діяльності людини в системах людина – техніка [Текст] / Г. П. Шибанов. – М.: Машинобудування, 1983. – 263 с.

3. Макаров, І. М. Теорія вибору та прийняття рішень [Текст] / І. М. Макаров, Т. М. Виноградська та ін. – М. Наука, 1982. – 3238 с.

4. Неділько, С. Н. Моделі професійної надійності диспетчера обслуговування повітряного руху [Текст]: тези докл. міжн. наук.-прак. конф. / С. Н. Неділько, В. О. Григорецький // Сучасні інформаційні технології в управлінні і професійній підготовці операторів складних систем. – Кіровоград: Видавництво ДЛАУ, 2003. – С. 63–65.

5. Атанов, Г. А. Навчання та штучний інтелект [Текст] / Г. А. Атанов, И. Н. Пустинникова. – Донецьк: Видавництво ДОУ, 2002. – 504 с.

6. Денисов, В. Г. Авіаційна інженерна психологія [Текст] / В. Г. Денисов, В. Ф. Онищенко, А. В. Скрипец. – М.: Машинобудування, 1983. – 232 с.

7. Макаров, Р. Н. Авіаційна педагогіка [Текст]: навч. пос. / Р. Н. Макаров, С. Н. Неділько, А. П. Бамбуркин, В. О. Григорецький. – Москва – Кіровоград: Видавництво МАПЧАК-ДЛАУ, 2005. – 433 с.

8. Кофман, А. Вступ в теорію нечітких множен [Текст] / А. Кофман. – М. : Радіо і зв'язок, 1982. – 432 с.

9. Красовський, А. А. Математичне модулювання та комп’ютерні системи навчання і тренажа [Текст] / А. А. Красовський. – М.: ВВІА им. Жуковського, 1989. – 255 с.

10. Гмурман, В. Е. Теорія вірогідності та математична статистика. Навчальний посібник для вузів [Текст] / В. Е. Гмурман. – М.: Висша школа, 2000. – 479 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Володимир Олексійович Григорецький

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)