Удосконалення технологічного процесу одержання виробів із дріжджового тіста прискореним способом

Світлана Юріївна Попова, Радіон Петрович Никифоров, Аліна Вячеславівна Слащева

Анотація


У роботі запропоновано принципову апаратурну схему технологічного процесу виробництва сухої картопляної добавки (СКД) отриману із вторинних продуктів переробки картоплі (ВППК). На підставі результатів досліджень функціональних властивостей сухої картопляної добавки та її впливу на фізико-хімічні, структурно-механічні, мікробіологічні властивості дріжджового напівфабрикату та готової продукції, а також встановлених режимів та умов її введення у рецептуру запропоновано апаратурне рішення технологічного процесу отримання виробів з дріжджового тіста прискореним способом.

Наведені схеми підібрані для підприємств як великої потужності, так і для пекарень з неповним виробничим циклом

Ключові слова


вторинні продукти переробки картоплі; суха картопляна добавка; апаратурна схема; технологічний процес; дріжджове тісто

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Pashchenko, L. P. (2002). Biotehnologicheskie osnovy proizvodstva hlebobulochnyh izdelii. Moscow: Kolos, 368.

2. Drobot, V. I. (2006). Tekhnolohiia khlibopekarskoho vyrobnytstva. Kyiv: Tekhnika, 408.

3. Pivovarov, O. A., Mykolenko, S. Yu., Tyshchenko, H. P. (2012). Mikrostrukturni osoblyvosti tista na osnovi rozchyniv, piddanykh dii kontaktnoi nerivnovazhnoi plazmy. Kharchova nauka i tekhnolohiia, 1 (18), 67–70.

4. Kozlova, S. H., Lysiuk, H. M., Samokhvalova, O. V., Hvozdiak, R. I., Votselko, S. K.; assignee: Kharkiv State Academy of Technology and Organization of Nutrition (Ukraine). (2001). Sposib vyrobnytstva drizhdzhovoho tista. Patent of Ukraine № 35433, MPK A 21 D 8/00, 8/02. Appl. № 99105595. Filed 13.10.1999. Bull. № 2, 3.

5. Safonova, O. M., Havrysh, T. V., Pertsevyi, F. V., Panchenko, I. A. (2002). Sposib oderzhannia drizhdzhovoho tista. Patent of Ukraine № 50178, MPK A 21 D 8/02. Appl. № 2001117630. Filed 08.11.2001. Bull. № 10, 2.

6. Popova, S. (2015). Study of the fractional composition of sugars of the secondary products of potato processing. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 5(6(77)), 23–28. doi:10.15587/1729-4061.2015.51551

7. Popova, S., Nykyforov, R., Slashcheva, A. (2015). Pre-activation optimization of the yeast. Technology Audit And Production Reserves, 5(4(25)), 29-35. doi:10.15587/2312-8372.2015.51760

8. Popova, S. (2015). Doslidzhennia pokaznykiv yakosti ta bezpeky sukhoi dobavky otrymanoi iz vtorynnykh produktiv pererobky kartopli. Naukovi pratsi ONAKhT, 48, 68–71.

9. Popova, S. (2015). Doslidzhennia zalezhnosti khlibopekarnykh vlastyvostei pshenychnoho boroshna vid kontsentratsii sukhoi kartoplianoi dobavky. Khranenye y pererabotka zerna, 8-9(195), 59–62.

10. Nykyforov, R., Sabirov, O. (2015). Process design of unfermented puff semi-finished products based on milk whey. Technology Audit And Production Reserves, 3(3(23)), 37–41. doi:10.15587/2312-8372.2015.44154


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пащенко, Л. П. Биотехнологические основы производства хлебобулочных изделий [Текст] / Л. П. Пащенко. – М.: Колос, 2002. – 368 с.

2. Дробот, В. І. Технологія хлібопекарського виробництва [Текст] / В. І. Дробот. – К.: Техніка, 2006. – 408 с.

3. Півоваров, О. А. Мікроструктурні особливості тіста на основі розчинів, підданих дії контактної нерівноважної плазми [Текст] / О. А. Півоваров, С. Ю. Миколенко, Г. П. Тищенко // Харчова наука і технологія. – 2012. – № 1 (18). – С. 67–70.

4. Спосіб виробництва дріжджового тіста [Текст]: Пат. 35433 Україна, МПК А 21 D 8/00, 8/02 / Козлова С. Г., Лисюк Г. М., Самохвалова О. В., Гвоздяк Р. І., Воцелко С. К.; заявник та патентовласник Харківська державна академія технологій та організації харчування (Україна). – № 99105595; заявл. 13.10.1999; опубл. 15.03.2001, Бюл. № 2. – 3 с.

5. Спосіб одержання дріжджового тіста [Текст]: Пат. 50178 Україна, МПК А 21 D 8/02 / Сафонова О. М., Гавриш Т. В., Перцевий Ф. В., Панченко І. А.; заявник та патентовласник Сафонова О. М., Гавриш Т. В., Перцевий Ф. В., Панченко І. А. (Україна). – № 2001117630; заявл. 08.11.2001; опубл. 15.10.2002, Бюл. № 10. – 2 с.

6. Попова, С. Ю. Дослідження фракційного складу цукрів вторинних продуктів переробки картоплі [Текст] / С. Ю. Попова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – № 5/6 (77). – С. 23–29. doi:10.15587/1729-4061.2015.51551

7. Попова, С. Ю. Оптимізація процесу попередньої активації дріжджів [Текст] / С. Ю. Попова, Р. П. Никифоров, А. В. Слащева // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 5/4 (25). – С. 29–35. doi:10.15587/2312-8372.2015.51760

8. Попова, С. Ю. Дослідження показників якості та безпеки сухої  добавки отриманої із вторинних продуктів переробки картоплі [Текст] / С. Ю. Попова // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – № 48. – С. 68–71.

9. Попова, С. Ю. Дослідження залежності хлібопекарних властивостей пшеничного борошна від концентрації сухої картопляної добавки [Текст] / С. Ю. Попова // Хранение и переработка зерна. – 2015. – № 8-9(195). – С. 59–62.

10. Никифоров, Р. П. Розробка технології прісного листкового напівфабрикату на основі молочної сироватки [Текст] / Р. П. Никифоров, О. В. Сабіров // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 3/3 (23). – С. 37–41. doi:10.15587/2312-8372.2015.44154Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Світлана Юріївна Попова, Радіон Петрович Никифоров, Аліна Вячеславівна Слащева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)