Структура та властивості спечених матеріалів на основі системи Fe-Cu-C, одержаних із застосуванням різних способів легування

Александр Александрович Внуков

Анотація


Розглянуто основні способи легування порошкових конструкційних сталей. Досліджено комплекс фізичних і механічних властивостей спечених конструкційних матеріалів на основі заліза, одержаних із застосуванням різних технологічних прийомів легування міддю і вуглецем: механічного змішування, механосинтезу й оміднення. Проведено порівняльний аналіз властивостей одержаних матеріалів і визначений оптимальний спосіб легування. Результати досліджень можуть бути використані при створенні спечених сталей і сплавів з підвищеними експлуатаційними властивостями

Ключові слова


спечені стали; легування; залізний порошок; мідний порошок; графіт; механосинтез; оміднення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Antsyferov, V., Akimenko, V., Grevnov, L. (1991). Poroshkovye legirovannye stali, 318 p.

2. Yermakov, S., Vyaznikov N. (1990). Poroshkovye stali i izdeliya, 319 p.

3. Antsyferov, V., Akimenko, V. (1983). Spechennye legirovannye stali, 88 p.

4. Antsyferov, V., Cherepanova, T. (1981). Struktura spechennyh staley, 112 p.

5. Fedorchenko, I., Pugina, L. (1980). Kompozitsyonnye spechennye antifriktsyonnye materialy, 401 p.

6. Radomyselckiy, I., Serdyuk, G., Scherban, N. (1985). Konstruktsyonnye poroshkovye materialy, 152 p.

7. Akimenko, V., Bulanov, V., Rukin, V. (1982). Zheleznye poroshki, 246 p.

8. Naboychenko, S. (1997). Poroshki tsvetnyh metallov: sprav. izd, 542 p.

9. Stepanchuk, A., Bilyk, I., Boyko, P. (1989). Tehnologiya poroshkovoy metallurgii, 415 p.

10. Ketov, V., Vnukov, A., Demchenko, I., Roslik, I. (2011). Issledovanie vliyaniya sposoba legirovaniya mediyu na svoystva shiht i harakteristiki spechennyh materialov na osnove zheleza. Sbornik dokladov mezhdunarodnogo simpoziuma «Inzheneriya poverhnosti. Novye poroshkovye kompozitsyonnye materialy. Svarka», Minsk, 153-157.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Анциферов, В. Н. Порошковые легированные стали [Текст] / В. Н. Анциферов, В. Б. Акименко, Л. М. Гревнов – М.: Металлургия, 1991.– 318 с.

2. Ермаков, С. С. Порошковые стали и изделия [Текст] / С. С. Ермаков, Н. Ф. Вязников – Л.: Машиностроение, 1990. – 319 с.

3. Анциферов, В. Н. Спеченные легированные стали [Текст] / В. Н. Анциферов, В. В. Акименко – М.: Металлургия, 1983. – 88 с.

4. Анциферов, В. Н. Структура спеченных сталей [Текст] / В. Н. Анциферов, Т. Г. Черепанова – М.: Металлургия, 1981. – 112 с.

5. Федорченко, И. М. Композиционные спеченные антифрикционные материалы [Текст] / И. М. Федорченко, Л. И. Пугина – Киев: Наукова думка, 1980. – 401 с.

6. Радомысельский, И. Д. Конструкционные порошковые материалы [Текст] / И. Д. Радомысельский, Г. Г. Сердюк, Н. И. Щербань – Киев: Техника, 1985. – 152 с.

7. Акименко, В. Б. Железные порошки. Технология, структура, свойства, экономика [Текст] / В. Б. Акименко, В. Я. Буланов, В. В. Рукин – М.: Наука, 1982. – 246 с.

8. Порошки цветных металлов: справ. изд. / под ред.  С. С. Набойченко – М.: Металлургия, 1997.– 542 с.

9. Степанчук, А. Н. Технология порошковой металлургии [Текст] / А. Н. Степанчук, И. И. Билык, П. А. Бойко – Киев: Вища школа, 1989. –  415 с.

10. Кетов, В. М. Исследование влияния способа легирования медью на свойства порошковых шихт и характеристики спеченных материалов на основе железа [Текст] / В. М. Кетов, А. А. Внуков, Е. И. Демченко, И. Г. Рослик // Сборник докладов Международного симпозиума «Инженерия поверхности. Новые порошковые композиционные материалы. Сварка» – Минск – 23-25 марта 2011. – С. 153-157.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Александр Александрович Внуков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)