Аналіз процесу карбонізації содового розчину у виробництві очищеного бікарбонату натрію, шляхи інтенсифікації процесу та підвищення якості кристалів продукції

Михаил Ильич Васильев, Инна Вячеславовна Питак, Валерий Павлович Шапорев, Олег Ярославович Питак

Анотація


Оскільки відсутня надійна інформація про вплив гідродинамічних факторів на кількість, швидкість утворення NaHCO3, фінальний розподіл часток NaHCO3 за розмірами і масою, в роботі розглядаються питання впливу даних факторів при варіюванні типів тарілок всередині карбонізаційної колони, їх комбінації та відстані між ними. Зміни внутрішнього конструктивного оформлення проводилися на зразку діючої промислової колони. Отримані результати можуть бути використані при модернізації содових виробництв, з метою підвищення продуктивності карбонiзацiйної колонитаі поліпшення якості продукції

Ключові слова


виробництво соди; розчин; карбонiзацiйна колона; гідродинамічні фактори; контактний елемент; ступінь пересичення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Slinko, M. G. (2000). Nekotorye tendencii razvitiya teorii ximicheskoj texnologii. Ximicheskaya promyshlennost, №2 (69), 3–8.

2. Belyaev, E. K. (1980). Osnovnye napravleniya intensifikacii processa karbonizacii sodovogo rastvora v proizvodstve ochishhennogo bikarbonata natriya. Texnologiya sody i sodo produktov. Xarkov. tr. NIOXIM, 52, 54–59.

3. Rant, Z. (1988). Die Eazngung von Soda nach dem Solvay Verfahrcn. Sarajevo. Forshung sinstitut fur Bergban und Chemishe Technologie Tuzla Rant, 543.

4. Krasheninnikov, S. A. (1986). Texnologiya kalcinirovannoj sody i ochishhennogo bikarbonata natriya. Moscow. VSh, 285.

5. Zajcev, I. D., Tkach, G. A., Stoev, N. D. (1986). Proizvodstvo sody. Moscow. Ximiya, 312.

6. Krasheninnikov, S. A. (1988). Texnologiya sody. Moscow. Ximiya, 305.

7. Tkach, G. A., Shaporev, V. P., Titov, V. M. (1988). Proizvodstvo sody po malootxodnoj texnologii. Xarkov. XGPU, 430.

8. Shaporev, V. P., Lopuxina, O. A., Ivanov, Yu. A. (1988). Modelirovanie processa rosta kristallov iz rastvora kristallizata, obrazuemyx vzaimodejstviem solevyx rastvorov s gazoobraznym SO2. Vestnik XGPU, 25, 97–103.

9. Іvanov, Yu. A. (2000). Rozrobka procesu ta konstrukcії karbonіzacіjnoї koloni, shho zabezpechuyut pіdvishhennya stupenyu utilіzacії sirovini u virobnictvі kalcinovanoї sodi. Dis. na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata texn. nauk: spec. 05.17.08 «Procesi ta obladnannya xіmіchnoї texnologіі». Xarkіv, 140.

10. Vasilev, M. I. (2012). Intensifikaciya sovmeshhennyx reakcionno-massoobmennyx processov v karbonizacionnyx reaktorax sodovogo proizvodstva. Dis. na soiskanie uchenoj stepeni kandidata texn. nauk spec. 05.17.08 «Processy i oborudovanie ximicheskoj texnologii». Xarkov, NTU «XPI», 169.

11. Shaporev, V. P., Titov, V. M., Ivanov, Yu. A. (1999). Vliyanie nachalnogo peresyshheniya na integralnye xarakteristiki dispersnoj fazy, osazhdayushhejsya v karbonizacionnoj kolonne sodovogo proizvodstva. Vestnik XGPU. Xarkov, 28, 49–56.

12. Dvornichenko, K. I. (1958). Kristallizaciya bikarbonata natriya pri karbonizacii rastvora Na2CO3 i NaHCO3. Trudy NIOXIM, 11, 67–89.

13. Kulov, N. N. (2007). O nekotoryx problemax razdeleniya smesej. Teoret. osnovy ximicheskoj texnologii, 41, № 1, 3–15.

14. Kawase, Y., Moo-Yong, M. (1990). Mathematical models for design of bioreactors applications of Kolmogoroff’s theory of isotropic turbulence. Chem Eng. O, 5, 19–41.

15. Karpachyova, S. M., Ryabchikov, B. E. (1983). Pulsacionnaya apparatura v ximicheskoj texnologii. Moscow: Ximiya, 224.

16. Shaporev, V. P., Sebko, V. V. (2012). O vozmozhnosti primeneniya metodov nanoximii dlya analiza i intensifikacii ximiko-texnologicheskix processov. Vestnik NTU «XPI». Xarkov, №61 (967), 164–175.

17. Ivanov, Yu. A., Shaporev, V. P., Titov, V. M., Dolkart, A. F. (1998). Issledovanie kinetiki kristallizacii tverdoj faz iz peresyshhennogo rastvora. Nauchn. trudy NIOXIM. Ximiya i texnologiya proizvodstv osnovnoj ximicheskoj promyshlennosti, 61, 82–84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Слинько, М. Г. Некоторые тенденции развития теории химической технологии [Текст] / М. Г. Слинько // Химическая промышленность. – 2000. – №2 (69). – С. 3–8.

2. Беляев, Э. К. Основные направления интенсификации процесса карбонизации содового раствора в производстве очищенного бикарбоната натрия [Текст] / Э. К. Беляев // Технология соды и содо продуктов. – Харьков. тр. НИОХИМ. – 1980. – Т. 52. – С. 54-59.

3. Rant, Z. Die Eazngung von Soda nach dem Solvay Verfahrcn. Sarajevo [Теxt] / Z. Rant // Forshung sinstitut fur Bergban und Chemishe Technologie Tuzla Rant, 1988. – 543 р.

4. Крашенинников, С. А. Технология кальцинированной соды и очищенного бикарбоната натрия [Текст] / С. А. Крашенинников. – Москва. ВШ, 1986. – 285 с.

5. Зайцев, И. Д. Производство соды [Текст] / И. Д. Зайцев, Г. А. Ткач, Н. Д. Стоев. – М.: Химия. – 1986. – 312 с.

6. Крашенинников, С. А. Технология соды [Текст] / С. А. Крашенинников. – М.: Химия, 1988. – 305 с.

7. Ткач, Г. А. Производство соды по малоотходной технологии [Текст] / Г. А. Ткач, В. П. Шапорев, В. М. Титов. – Харьков. ХГПУ, 1998. – 430 с.

8. Шапорев, В. П. Моделирование процесса роста кристаллов из раствора кристаллизата, образуемых взаимодействием солевых растворов с газообразным СО2 [Текст] / В. П. Шапорев, О. А. Лопухина, Ю. А. Иванов // Вестник ХГПУ. – 1998. – Вып. 25. – С. 97–103.

9. Іванов, Ю. А. Розробка процесу та конструкції карбонізаційної колони, що забезпечують підвищення ступеню утилізації сировини у виробництві кальцинованої соди. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата техн. наук: спец. 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» [Текст] / Ю. А. Іванов // Харків. – 2000. – 140 с.

10. Васильев, М. И. Интенсификация совмещенных реакционно-массообменных процессов в карбонизационных реакторах содового производства. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук спец. 05.17.08 «Процессы и оборудование химической технологии» [Текст] / М. И. Васильев // Харьков, НТУ «ХПИ». – 2012. – 169 с.

11. Шапорев, В. П. Влияние начального пересыщения на интегральные характеристики дисперсной фазы, осаждающейся в карбонизационной колонне содового производства [Текст] / В. П. Шапорев, В. М. Титов, Ю. А. Иванов // Вестник ХГПУ. – Харьков. – 1999. – Вып. 28. – С. 49–56.

12. Дворниченко, К. И. Кристаллизация бикарбоната натрия при карбонизации раствора Na2CO3 и NaHCO3 [Текст] / К. И. Дворниченко // Труды НИОХИМ. – 1958. – Т. 11. – С. 67–89.

13. Кулов, Н. Н. О некоторых проблемах разделения смесей [Текст] / Н. Н. Кулов // Теорет. основы химической технологии. – 2007. – Т. 41. – № 1. – С. 3–15.

14. Kawase, Y. Mathematical models for design of bioreactors applications of Kolmogoroff’s theory of isotropic turbulence [Теxt] / Y. Kawase, M. Moo-Yong // Chem Eng. О. – 1990. – №5. – Р. 19–41.

15. Карпачёва, С. М. Пульсационная аппаратура в химической технологии [Текст] / С. М. Карпачёва, Б. Е. Рябчиков. – М: Химия. – 1983. – 224 с.

16. Шапорев, В. П. О возможности применения методов нанохимии для анализа и интенсификации химико-технологических процессов [Текст] / В. П. Шапорев, В. В. Себко // Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков. – 2012. – №61 (967). – С. 164–175.

17. Иванов, Ю. А. Исследование кинетики кристаллизации твердой фаз из пересыщенного раствора [Текст] / Ю. А. Иванов, В. П. Шапорев, В. М. Титов, А. Ф. Долкарт // Научн. труды НИОХИМ. Химия и технология производств основной химической промышленности. – 1998. – Т. 61. – С. 82–84.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Михаил Ильич Васильев, Инна Вячеславовна Питак, Валерий Павлович Шапорев, Олег Ярославович Питак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)