Вплив швидкості охолодження на структуру інструментальних сталей

Юрій Олександрович Градиський, Олексій Вікторович Карпусенко, Олександр Григорович Янчик

Анотація


Розглянуто різноманітні методи підвищення експлуатаційних характеристик (зносостійкості, витривалості, ударної в'язкості), та їх вплив на структуру інструментальних сталей, з яких виготовлено деталі, що перебувають у рухомому стані. Аналіз показав, що одним з факторів який впливає на структуру є швидкість охолодження безпосередньо нанесеного покриття і основи на яку впливає енергія технологічного обладнання. Основними структурними складовими, що впливають на характеристики зміцнених деталей є аустеніт, мартенсит та карбідні включення. Крім наявних структурних складових великий вплив має їх процентне співвідношення та дисперстність карбідних фаз. В даний час не існує єдиної думки щодо значимості швидкості охолодження в структуроутворенні при нанесенні зміцнюючих покриттів

Ключові слова


експлуатаційні характеристики; швидкість охолодження; структура; фазовий склад

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Vysockij, M. S., Koreshkov, V. N., Marchenko, V. A. i dr. (1994). Tribofatika: novye puti dlya povysheniya nadezhnosti mashin. Vesti AN Belarusi. Seriya fiziko-texnicheskix nauk, 4, 32–41.

2. Chernovol, M. I. (1989). Vosstanovlenie i uprochnenie detalej selskoxozyajstvennoj texniki. Kiev: UMKVO, 255.

3. Nizhnikovskaya, P. F., Kalinushkin, E. P., Arshava, E. V., Yakushev, O. S. (1987). Vliyanie skorosti oxlazhdeniya na mexanizm i kinetiku fazovyx prevrashhenij pri zatverdevanii W – Mo - bystrorezhushhix stalej. MiTOM, № 9, 7–11.

4. Onalchuk, A. S., Kondratyuk, S. E., Ali, Xatra, Moiseenko, V. N. (1995). Vliyanie skorosti oxlazhdeniya pri kristallizacii na strukturoobrazovanie i svojstva instrumentalnyx stalej. Processy litya, № 1, 69–73.

5. Trusov V. A., Zhadan V. T., Oratovskaya I. E. i dr. (1989). Vliyanie uskorennogo oxlazhdeniya na strukturu i svojstva vysokouglerodistoj instrumentalnoj stali. Izvestiya vuzov. Chernaya metallurgiya, № 3, 104–109.

6. Kalinushkin, E. P., Arshava, E. V., Yakushev, O. S. (1987). Vliyanie skorosti oxlazhdeniya pri kristallizacii poroshkovyx bystrorezhushhix stalej na formirovanie ix pervichnoj struktury. MiTOM, № 9, 13–17.

7. Nizhnikovskaya, P. F., Kalinushkin, E. P., Skachovskij, L. M., Demchenko, G. F. (1982). Formirovanie struktury bystrorezhushhej stali pri kristallizacii // MiTOM, № 11, 23–30.

8. Esin, V. O., Girshov, V. L., Sazonova, V. A. i dr. (1988). Vliyanie skorosti oxlazhdeniya rasplava na process kristallizacii i strukturnye xarakteristiki bystrorezhushhej stali // Rasplavy, T. 2. V. 3, 39–45.

9. Gulyaev, A. P. (1988). Osnovy metallovedeniya poroshkovyx splavov. MiTOM, № 11, 28–33.

10. Popandapulo, A. N., Titenskaya, G. E. (1982). Struktura i fazovyj sostav razlichnolegirovannyx poroshkovyx bystrorezhushhix stalej. MiTOM, № 10, 6–8.

11. Korotkova, L. P., Muxin, G. G., Pavlov, M. S. (1980). Issledovanie raspylennyx poroshkov bystrorezhushhix stalej. Izvestiya vuzov. Mashinostroenie, № 6, 91–94.

12. Ozerskij, A. D., Fishmajster, X., Olsson, A., Panova, G. A. (1984). Struktura bystrorezhushhej stali pri bolshix skorostyax zatverdevaniya. MiTOM, № 3, 19–24.

13. Petrov, A. K., Miroshnichenko, I. S., Parabin, V. V. i dr. (1973). Issledovanie kristallizacii metallicheskix poroshkov bystrorezhushhix stalej, poluchaemyx putem raspylennya zhidkoj fazy. Poroshkovaya metallurgiya, № 1, 16–20.

14. Miroshnichenko, I. S. (1892). Zakalka iz zhidkogo sostoyaniya. Moscow: Metallurgiya, 167.

15. Muxin, G. G., Korotkova, L. P. (1982). O prirode vysokoj tverdosti raspylennyx bystrorezhushhix stalej // MiTOM, № 10, 8–11.

16. Rayment, J. J., Contor, B. (1981). Met. Trans. A. 12A, № 9, 1557. doi:10.1007/bf02643561

17. Chernysheva, T. A., Bolotova, L. K., Gulyaev, A. P., Sergienko, L. P. (1987). Vliyanie frakcionnogo sostava isxodnyx poroshkov na strukturu i svojstva bystrorezhushhix stalej // MiTOM, № 9, 17–19.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Высоцкий, М. С. Трибофатика: новые пути для повышения надежности машин [Текст] / М. С. Высоцкий, В. Н. Корешков, В. А. Марченко и др. // Вести АН Беларуси. Серия физико-технических наук. – 1994. – № 4. – С. 32–41.

2. Черновол, М. И. Восстановление и упрочнение деталей сельскохозяйственной техники [Текст] / М. И. Черновол. – К.: УМКВО, 1989. – 255 с.

3. Нижниковская, П. Ф. Влияние скорости охлаждения на механизм и кинетику фазовых превращений при затвердевании W-Mo-быстрорежущих сталей [Текст] / П. Ф. Нижниковская, Е. П. Калинушкин, Е. В. Аршава, О. С. Якушев // МиТОМ. – 1987. – № 9. – С. 7–11.  

4. Ональчук, А. С. Влияние скорости охлаждения при кристаллизации на структурообразование и свойства инстрментальных сталей [Текст] / А. С. Ональчук, С. Е. Кондратюк, Али Хатра, В. Н. Моисеенко // Процессы литья. – 1995. – № 1. – С. 69–73.  

5. Трусов, В. А. Влияние ускоренного охлаждения на структуру и свойства высокоуглеродистой инструментальной стали [Текст] / В. А. Трусов, В. Т. Жадан, И. Е. Оратовская и др. // Известия вузов. Черная металлургия. – 1989. – № 3. – С. 104–109.

6. Калинушкин, Е. П. Влияние скорости охлаждения при кристаллизации порошковых быстрорежущих сталей на формирование их первичной структуры [Текст] / Е. П. Калинушкин, Е. В. Аршава, О. С. Якушев // МиТОМ. – 1987. – № 9. – С. 13–17.  

7. Нижниковская, П. Ф. Формирование структуры быстрорежущей стали при кристаллизации [Текст] / П. Ф. Нижниковская, Е. П. Калинушкин, Л. М. Скачовский, Г. Ф. Демченко // МиТОМ. – 1982. – № 11. – С. 23–30.

8. Есин, В. О. Влияние скорости охлаждения расплава на процесс кристаллизации и структурные характеристики быстрорежущей стали [Текст] / В. О. Есин, В. Л. Гиршов, В. А. Сазонова и др. // Расплавы. – 1988. – Т. 2, Вып. 3. – С. 39–45.

9. Гуляев, А. П. Основы металловедения порошковых сплавов [Текст] / А. П. Гуляев // МиТОМ. – 1988. – № 11. – С. 28–33.

10. Попандапуло, А. Н. Структура и фазовый состав различнолегированных порошковых быстрорежущих сталей [Текст] / А. Н. Попандапуло, Г. Э. Титенская // МиТОМ. – 1982. – № 10. – С. 6–8.

11. Короткова, Л. П. Исследование распыленных порошков быстрорежущих сталей [Текст] / Л. П. Короткова, Г. Г. Мухин, М. С. Павлов // Известия вузов. Машиностроение. – 1980. – № 6. – С. 91–94.

12. Озерский, А. Д. Структура быстрорежущей стали при больших скоростях затвердевания [Текст] / А. Д. Озерский, X. Фишмайстер, А. Олссон, Г. А. Панова // МиТОМ. – 1984. – № 3. – С. 19–24.

13. Петров, А. К. Исследование кристаллизации металлических порошков быстрорежущих сталей, получаемых путем распылення жидкой фазы [Текст] / А. К. Петров, И. С. Мирошниченко, В. В. Парабин и др. // Порошковая металлургия. – 1973. – № 1. – С. 16–20.

14. Мирошниченко, И. С. Закалка из жидкого состояния [Текст] / И. С. Мирошниченко. – М.: Металлургия, 1982. – 167 с.

15. Мухин, Г. Г. О природе высокой твердости распыленных быстрорежущих сталей [Текст] / Г. Г. Мухин, Л. П. Короткова // МиТОМ. – 1982. – № 10. – С. 8–11.

16. Rayment, J. J. The asquenched microstructure and tempering behavior of rapidly solidified tungsten steels [Text] / J. J. Rayment, B. Cantor // Metallurgical and Materials Transactions A. – 1981. – Vol. 12, № 9. – P. 1557–1568. doi:10.1007/bf02643561

17. Чернышева, Т. А. Влияние фракционного состава исходных порошков на структуру и свойства быстрорежущих сталей [Текст] / Т. А. Чернышева, Л. К. Болотова, А. П. Гуляев, Л. П. Сергиенко // МиТОМ. – 1987. – № 9. – С. 17–19. 







Copyright (c) 2016 Юрій Олександрович Градиський, Олексій Вікторович Карпусенко, Олександр Григорович Янчик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)