Технологічні аспекти виробництва оборотних заморожених напівфабрикатів

Дмитрий Николаевич Одарченко

Анотація


У даній статті розроблена технологія виробництва оборотних заморожених напівфабрикатів рідких і твердих фаз дикорослих ягід, культивованих грибів, томатних овочів (томати і перець солодкий), курки (бройлери) і риби (карасі срібні), досліджено їх функціонально-технологічні властивості (ФТС), показники безпеки. Дана технологія передбачає отримання двох фаз з харчової сировини шляхом дворазового циклу заморожування-центрифугування. На підставі проведених досліджень запропоновано шляхи використання розроблених напівфабрикатів при виробництві різних груп харчових продуктів

Ключові слова


оборотні напівфабрикати; функціонально-технологічні властивості; технологія виробництва; рідкі та тверді фази

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Skripnikov, Yu. (1991). Tehnologya pererobki plodiv ta yagid, 272.

2. Dontcova, N. (2002). Sozdanie novikh compoziciy bistrozamorozennikh gotovikh blud I polyfabrikatov dlya povishenia biologycheskoy cennosti. Morozenoe I zamorozenie producty, 3, 32-33.

3. Pivovarov, P. (2010). Teoretichni osnovy kharchovich technologiy, 363.

4. Maskan, A. (2002). Effect of concentration and drying processes on color change of grape juice and leather (pestil). Journal of food engineering, 54, 1, 75-80.

5. Burdo, O. (2003). Optimization of Heat Pipes and Mass Recovery. 5-th Int. Seminar «Heat Pipe, Heat Pumps, Refrigerators», 8-11 september, Minsk: Belarus, 161–166.

6. Kuc, J. (2000). Development and future direction of inducec systemic resistance in plans. Crop Protection, 859-861.

7. Potter, D. (1991). Functional foods offer products developers new openings. Food Technology International Europe, 8, 138.

8. Leung, H. (1976). Water binding of macromolecules determined by NMR. Food Science, 41, 297.

9. Pogozhih, М. (2014). Osoblivosty pererozpodily syhih rechovin pri pidgotovtsi prob dlya ocinki yakosty roslynnoi siroviny. Technologycheskiy aydit I reservy proizvodstva, 3/5 (17), 14-18.

10. Odarchenko, D. (2012). Doslidzennya functiomalno-technologycheskih vlastivostey zamorozenikh napivfabrykativ na osnovy dikoroslikh yagid. Naukovy pratsi ONAHT, 42, 2, 17-20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Скрипников, Ю. Г. Технологія переробки плодів і ягід [Тeкст] / Ю. Г. Скрипников. – К. : Урожай, 1991. – 272 с.

2. Донцова, Н. Т. Создание новых композиций быстрозамороженных готовых блюд и полуфабрикатов для повышения биологической ценности [Тeкст] / Н. Т. Донцова, А. М. Сивачева // Мороженое и замороженные продукты. – 2002. – № 3. – С. 32 – 33.

3. Теоретичні основи харчових технологій : навчальний посібник [Тeкст] / П. П. Пивоваров ; за ред. П. П. Пивоварова. – Х. : ХДУХТ, 2010. – 363 с.

4. Maskan, A. Effect of concentration and drying processes on color change of grape juice and leather (pestil) [Text] / A. Maskan, S. Kaya, M. Maskan // Journal of food engineering, 2002. – Vol. 54, № 1. – P. 75–80.

5. Burdo, O. G. Optimization of Heat Pipes and Mass Recovery [Text] / O. G. Burdo, S. G. Terziev, A. V. Zykov // 5-th Int. Seminar «Heat Pipe, Heat Pumps, Refrigerators», 8-11 September. - Minsk, Belarus, 2003. – P. 161–166.

6. Kuc, J. Development and future direction of inducec systemic resistance in plans [Text] / J. Kuc // Crop Protection, 2000. – P. 859–861.

7. Potter, D. Functional foods offer products developers new openings [Text] / D. Potter // Food Technology International Europe. – 1991. - Vol. 8. - P. 138.

8. Leung, H. K. Water binding of macromolecules determined by NMR [Text] / H. K. Leung, M. P. Steinberg, L. S. Wei, A. I. Nelson // Food Science, 1976. – Vol. 41. – P. 297.

9. Погожих, М. І. Особливості перерозподілу сухих речовин при підготовці проб для оцінки якості рослинної сировини [Тeкст] / М. І. Погожих, Д. М. Одарченко // Технологический аудит и резервы производства, 2014. – №3/5 (17). – С. 14–18.

10. Дослідження функціонально-технологічних властивостей заморожених напівфабрикатів на основі дикорослих ягід [Текст] / Д. М. Одарченко, А. І. Кудряшов, С. В. Штих, О. О. Сюсель // Наукові праці Одеської нац. акад. харч. техн. : зб. наук. пр. / ОНАХТ. – Одеса, 2012. – Вип. 42, Т. 2. – С. 17–20.Copyright (c) 2016 Дмитрий Николаевич Одарченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)