Оптимізація проекту мережевої моделі броварного виробництва

Ігор Григорович Добротвор, Павло Романович Струбицький, Ірина Павлівна Струбицька

Анотація


Для управління проектом броварного виробництва використано метод мережевого планування та управління. Визначено склад робіт проекту, встановлено логічну послідовність робіт та подій, визначено тривалість виконання робіт. Проведено планування комплексу маркетингу броварного підприємства, побудовано мережеву модель робіт. Обчислено основні показники мережевої моделі (ранній термін початку, ранній термін закінчення, пізній термін закінчення, пізній термін початку, повний резерв часу, незалежний резерв) та коефіцієнт напруженості. Проведено оптимізацію мережевої моделі за рахунок резервних робіт

Ключові слова


управління проектами; мережева модель; мережеве планування; броварне виробництво; оптимізація моделі; організація управління; розрахунок мережевої моделі; планування виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Doyle, P. (1994). Marketing management and strategy. Prentice Hall, 464.

2. Martin, P. (2006). Project management. Saint Petersburg. Piter, 224.

3. Lokk, D. (2004). Fundamentals of Project Management. Moscow. NIRRO, 253.

4. Kobyliatskiy, L .S. (2002). Project management. Kiev. MAUP, 200.

5. Burkov, V. N. (1997). How to manage projects. Moscow. SINTEG-GEO, 188.

6. Kochetkov, A. I. (1993). Project management. Foreign experience. Saint Petersburg, Dva TrI, 443.

7. Reshke, H., Shelle, H. (1993). World of Project Management. Moscow. ALANS, 304.

8. Ilin, N. I., Lukmanova, I. G. (1996). Project management. Saint Petersburg “DvaTrI”, 610.

9. Mazur, I. I., Shapiro, V. D. (2001). Project management Reference Guide. Moscow. Vyisshaya shkola, 875.

10. Kerzner, H. (1994). A Systems Approach to Planning,: Scheduling and Controlling. An International Thomson Publishing Company, 1152.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Doyle, P. Marketing Management and Strategy [Text] / P. Doyle // Prentice Hall, 1994 – 464 p.

2. Мартин, П. Управление проектами [Текст] / П. Мартин. – К.: Тейт. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

3. Локк, Д. Основы управления проетами [Текст] / Д. Локк. – М.: «НІРРО», 2004 – 253 с.

4. Кобиляцький, Л. С. Управління проектами [Текст] / Л. С. Кобиляцький. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.

5. Бурков, В. Н. Как управлять проектами [Текст] / В. Н. Бурков, Д. А. Новиков. – М.: “СИНТЕГ-ГЕО”, 1997. – 188 с.

6. Кочетков, А. И. Управление проектами. Зарубежный опит [Текст] / А. И. Кочетков, С. Н. Никешин. – СПб.: “Два ТрИ”, 1993. – 443 с.

7. Мир управления проектами [Текст] / Под ред. Х. Решке, Х. Шелле. – М.:”АЛАНС”, 1993. – 304 с.

8. Ильин, Н. И. Управление проектами [Текст] / Н. И. Ильин, И. Г. Лукманова. – СПб.: “ДваТрИ”, 1996. – 610 с.

9. Мазур, И. И. Управление проектами. Справочное пособие [Текст] / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. – М.: Высшая школа, 2001 – 875 с.

10. Kerzner, H. A Systems Approach to Planning,: Scheduling and Controlling [Text] / H. Kerzner // An International Thomson Publishing Company, 1994. – 1152 p.Copyright (c) 2016 Ігор Григорович Добротвор, Павло Романович Струбицький, Ірина Павлівна Струбицька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)