Шпиндельний вузол з електромеханічним затискним механізмом

Вадим Анатолійович Недобой

Анотація


В роботі представлений мотор-шпиндель з електромеханічним затискним механізмом зібраний на основі модульного принципу на базі мотор-шпинделя. Дані його параметри та основні технічні характеристики. Представлена можливість використання мотор-шпинделя у двох варіантах: з використання без модуля з електромагнітною муфтою та з модулем – для розмикання моменту на затискний механізм. Також показані його основні складові вузли та їх компоновка та елементи управління мотор-шпинделем і приводом затиску. Розглянута структурна схема мотор-шпинделя для обох варіантів. Дані рекомендації по майбутніх експериментальних дослідженнях

Ключові слова


мотор-шпиндель; електромеханічний затискний механізм; привод затиску; модульний принцип; затискний патрон

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Weitz, V. Friedman, L. (1973). Electromechanical clamping devices of machine tools and machining lines. Calculation and design. Saint Petersburg: Engineering, 262.

2. Kuznetsov, Y., Voloshin, V., Firansky, V., Gumenyuk, O. (2012). Tool chucks: Monograph. Kyiv. Ltd. "Gnosis", 286.

3. Kuznetsov, Y., Voloshin, V., Nedelcheva, P., Dahabi, F. (2010). Clamping mechanism for high-performance and high-precision machining: Monograph. Gabrovo, Bulgaria: Un. Publishing House "Vasil Aprilov", 724.

4. Danilchenko, Y., Kuznetsov, Y. (2003). Precision Spindle units for rolling resistance (theory and practice): Monograph. Ternopil – Kyiv: Economic thought, 344.

5. Kosmowski, В. US Patent №4423880. The hydraulic chuck. B23B31 / 20, B23B31 / 204, publ. 01.03.1984.

6. Kuznetsov, Y., Nedoboi, V., Hamuyela, H. (2014). Use the modular principle in the assembly spindle of machines tools based on the motor-spindles. Poland, TiAM, 13–16.

7. Kuznetsov, Y., Nedoboi, V., Hamuyyela, G. (2014). UA Patent №91163, B 23 B 19/00. Machine tool spindle unit. publ.25.06.2014; Byul.№12.

8. Kuznetsov, Y., Prydalnyy, B. (2015). The analysis process dot gain clip-body rotation clamping mechanism with electromechanical drive. STPK2015, 42–45.

9. Kuznetsov, Y., Firanskyy, V., Hrysyuk, A., Voloshin, V. (2008). Experimental study of high-speed tool clamping chuck with an elastic clamping element. KNTUA, №45, 294–299.

10. Kuznetsov, Y., Nedoboi, V. (2013). Calculation and Experimental Studies of power characteristics high-speed tool chuck. International Scientific Conference "UNITECH '13". Bulgaria, 45–55.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вейц, В. Л. Электромеханические зажимные устройства станков и станочных линий. Расчет и конструирование [Текст] / В. Л. Вейц, Л. И. Фридман. – Л.: Машиностроение, 1973. – 262 с.

2. Кузнецов, Ю. Н. Инструментальные зажимные патроны: Монография [Текст] / Ю. Н. Кузнецов, В. Н. Волошин, В. Б. Фиранский, О. А.  Гуменюк; Под ред. Ю. Н. Кузнецова – К.: "ГНОЗИС", 2012. – 286 с.

3. Кузнецов, Ю. Н. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография [Текст] / Ю. Н. Кузнецов, В. Н. Волошин, П. М. Неделчева, Ф. В. Эль-Дахаби; Под ред. Ю. Н. Кузнецова. – Габрово: Ун. изд-во «Васил Априлов», 2010. – 724 с.

4. Данильченко, Ю. М. Прецизійні шпиндельні вузли на опорах кочення (теорія і практика): Монографія [Текст] / Ю. М. Данильченко, Ю. М. Кузнєцов. - Тернопіль – Київ: Економічна думка, 2003. – 344 с.

5. Патент США №4423880 МПК B23B31/20, B23B31/204. Гідравлічний патрон [Текст] / Войцех Космовскі, опубл. 03.01.1984.

6. Кузнєцов, Ю. М. Использования модульного принципа при сборке шпиндельных узлов станков на базе мотор-шпинделей [Текст] / Ю. М. Кузнєцов, В. А. Недобой, Ж. Г. Хамуєла // TiAM. – 2014. – №2. – С. 13–16.

7. Патент України №91163, МПК В23В 19/00. Шпиндельний вузол верстата [Текст] / Кузнецов Ю. М., Недобой В. А., Хамуйєла Ж. А.; заявл. 09.01.2014; опубл.25.06.2014; Бюл.№12.

8. Кузнєцов, Ю. М. Експериментальні дослідження високошвидкісного інструментального затискного патрону з пружним елементом затиску [Текст] / Ю. М. Кузнєцов, Б. І. Придальний // СТПК2015. – 2015. – №1. – С. 42–45.

9. Експериментальні дослідження високошвидкісного інструментального затискного патрону з пружним елементом затиску [Текст] / Ю. М. Кузнєцов, В. Б. Фіранський, О. В. Грисюк, В. Н. Волошин // Вісник ХНТУСГ. – 2008. – №45. – С. 294–299.

10. Кузнецов, Ю. Н. Расчет и экспериментальные исследования силовых характеристик высокоскоростного инструментального зажимного патрона [Текст] / Ю. Н. Кузнецов, В. А. Недобой, Герра Ж. А. Хамуйела / International Scientific Conference "UNITECH ‘13” – Gabrovo, 2013. – С. 45–55.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Вадим Анатолійович Недобой

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)