Том 52 (2015)

Зміст

Матеріалознавство

Про стійкість тришарових неоднорідних стрижнів у нелінійно пружних середовищах PDF (Русский)
Биллура Элман кызы Исалы, Рамил Элман оглы Мамедли 3-5
Стійкість неоднорідних нано-мікро елементів на основі нелокальної теорії пружності PDF (Русский)
Фахраддин Курбан оглы Исаев, Вугар Газанфар оглы Раджабов 5-8
Особливості розподілу температури плівкового нагрівача на основі прозорої електропровідної плівки ІТО PDF
Володимир Петрович Маслов, Петро Мар'янович Литвин, Тетяна Анатоліївна Туру, Андрій Адамович Корчовий, Наталія Володимирівна Качур, Андрій Володимирович Гурін 8-14
Структура і властивості композицій після спікання та гарячого ущільнення PDF (Русский)
Ариф Тапдыг оглы Мамедов, Чингиз Ариф оглы Алиев 14-18
Основні принципи фотоно-кристалічних волокон гіроскопу PDF (Русский)
Хайдер Али Муса Аль-Судани 18-23

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Розрахунок вимірювальних каналів вібрації для ідентифікації складних промислових агрегатів PDF
Руслан Павлович Мигущенко 24-27
Розширення мережевих моделей на основі інтеграції стохастичних та нечітких графів PDF (Русский)
Евгений Иванович Кучеренко, Ирина Сергеевна Глушенкова, Сергей Александрович Глушенков 28-31
Математичне моделювання слідкуючого приводу PDF (Русский)
Татьяна Яковлевна Таванюк 32-36
Математичні моделі збагачення для автоматизованих систем управління якістю дешламації магнетиту PDF (Русский)
Виктор Олегович Мищенко, Виктор Исаакович Олевский, Юлия Борисовна Олевская 36-40
Аналіз критеріїв оцінювання ефективності функціонування маршрутних систем міст PDF (Русский)
Джан Полад Акбар 41-44
Методика експрес-діагностики тренспортного засобу за параметрами вібрації, напруги бортової мережі та системи запалювання PDF (Русский)
Константин Сергеевич Тыманюк, Виталий Леонидович Костенко, Екатерина Дмитриевна Поперека 44-52
Прогноз ефективності коефіцієнта конверсії на основі логістичної регресії PDF (Русский)
Анастасия Юрьевна Савченкова 52-55
Регресійна модель собівартості електронних мультимедійних видань PDF (Русский)
Екатерина Александровна Ковалева 55-60
Розробка пристроїв на ПАХ для вимірювання лінійних та кутових переміщень. Частина 1. PDF
Микола Федорович Жовнір, Остап Олегович Олійник 60-65
Вибір оптимального методу інтерполяції для побудови навігаційних карт геофізичної навігаційної системи PDF
Олександр Вітальйович Прохорчук, Іван Олегович Кучерявенко 65-70

Технології та обладнання виробництва

Вибір системи синхронізації електропривода довгомірних вібраційний верстатів PDF (Русский)
Алексей Владимирович Романченко 71-75
Використання в якості робочого інструменту валкові калібри при обробці сферичних деталей PDF (Русский)
Григорий Леонидович Мелконов 76-78
Використання високочастотних гідродинамічних коливань для одержання водно-етанольних сумішей PDF
Юлія Олександрівна Шурчкова, Ірина Олександрівна Дубовкіна 79-82
Адіабатична газодинамічна модель для специфічної геометрії сопла холодного напилення низького тиску PDF (Русский)
Орасио Каналес, Артем Анатолиевич Литвинов, Артем Анатолиевич Литвинов, Андрей Олегович Волков, Андрей Олегович Волков, Сергей Евгеньевич Маркович, Сергей Евгеньевич Маркович, Анатолий Иванович Долматов, Анатолий Иванович Долматов 82-87
Визначення раціональних умов фракційної кристалізації жирної коріандрової олії PDF
Вікторія Сергіївна Калина, Катерина Вікторівна Куниця, Федір Федорович Гладкий, Марина Василівна Луценко, Олена Анатоліївна Литвиненко 88-94
Стратегія безпеки і можливість оптимізації параметрів безпеки вугільних шахт PDF (Русский)
Борис Борисович Кобылянский, Анатолий Григорьевич Мнухин 94-99
Проблеми розвитку виробничих процесів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів на підприємствах автомобільного транспорту PDF
Володимир Петрович Волков, Сергій Миколайович Мастепан, Ігор Михайлович Фоменко, Вікторія Юріївна Рижова 100-103
Оцінка впливу основних конструкторсько-технологічних чинників на чутливість приладу на основі явища поверхневого плазмонного резонансу PDF
Гліб Вячеславович Дорожинський 104-108
Особливості іммобілізації α-амілази на білкових та полісахаридних матрицях PDF
Надія Анатоліївна Дзюба, Олена Володимирівна Землякова 108-112
Виплавка титанових сплавів (огляд) PDF (Русский)
Иван Федорович Червоный, Елизавета Арсеньевна Голобородько, Владлена Игоревна Мамотенко 112-116
Дослідження етапі проектування енергоефективних ІЧ-сушарок PDF (Русский)
Андрей Николаевич Загорулько, Алексей Евгеньевич Загорулько, Людмила Васильевна Киптелая 116-122
Встановлення технологічних режимів отримання іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату PDF
Тетяна Сергіївна Тодосійчук, Олексій Мартем'янович Дуган 122-126
Відмови та безвідмовність вагонів як складові експлуатаційної надійності PDF
Леонтий Абрамович Мурадян 127-130
Управління програмою навантаження зі спадковоютехнічною та економічною пам’яттю PDF
Оксана Степанівна Савєльєва 130-134
Фрактальна розмірність як міра ступеня виродження проектної діяльності PDF
Іраіда Іванівна Становська 134-140
Підвищення якості та ефективності системи технічного обслуговування та ремонту обладнання тягових підстанцій PDF (Русский)
Александр Александрович Матусевич 141-145

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Оцінка екологічної небезпеки викидів парів нафтопродуктів при експлуатації резервуарів зберігання світлих нафтопродуктів PDF (Русский)
Сергей Викторович Гарбуз, Александр Александрович Ковалёв, Андрей Викторович Титаренко 146-152
Організація захисту інформації в інформаційній системі визначення осередків токсичності біооб’єктів PDF
Віктор Ігоревич Руженцев, Андрій Павлович Порван, Марія Анатоліївна Пащенко 152-156
Аналіз інформаційної безпеки сучасного автомобіля PDF (Русский)
Андрей Владимирович Маковецкий 156-161
Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів в зоні впливу звалищ твердих побутових відходів PDF
Валерія Валеріївна Михайленко 161-165