Математичне моделювання слідкуючого приводу

Татьяна Яковлевна Таванюк

Анотація


Представлена типова нелінійна математична модель слідкуючого приводу з дросельним регулюванням. Математична модель адаптована на приводи спеціального технологічного устаткування, побудовані на основі стандартних модулів, з використанням для оцінки динамічних характеристик паспортних даних пристроїв приводу. Дано рекомендації за завданням вихідних даних і вибору граничних даних умов для чисельного моделювання математичної системи. Представлена оцінка стійкості, якості регулювання та корекції динамічних властивостей приводу

Ключові слова


УДК 621.646-62-82:519.87

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Popov, D. N. (1976). Dinamika i regulirovanie gidro- i pnevmosistem. Moscow: Mashinostroenie, 424.

2. Hohlov, V. A. (1964). Jelektrogidravlicheskij sledjashhij privod. Moscov: Nauka, 239.

3. Chuprakov, Yu. I. (1977). Elektrogidravlicheskie sledyaschie privodyi. Moscov: MADI, 88.

4. Terskih, V. Z. (1976). Sravnitelnyiy analiz dinamicheskih svoystv drosselnyih gidroprivodov. Izd. vuzov. Mashinostroenie, №7, 59–62.

5. Abramov, E. I. (1977). Elementyi gidroprivoda : spravochnik. Kyiv: «Tehnika», 320.

6. Chuprakov, Yu. I. (1975). Elektrogidravlicheskie usiliteli. Mоscov: MADI, 124.

7. Sveshnikov, V. K. (1988). Stanochnyie gidroprivodyi: spravochnik. 2-e izd., pererab. i dop. Moscov: Mashinostroenie, 512.

8. Prokofev, V. N. (1972). Dinamika gidroprivoda. Moscov: Mashinostroenie, 287.

9. Navrotskiy, K. L. (1991). Teoriya i proektirovanie gidro- i pnevmoprivodov. Moscov: Mashinostroenie, 384.

10. Popov, D. N. (1986). Otsenka effektivnosti i optimalnoe proektirovanie gidroprivodov. Vestnik mashinostroeniyaб, № 9, 20–23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Попов, Д. Н. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем [Текст] / Д. Н. Попов. – М.: Машиностроение, 1976. – 424 с.

2. Хохлов, В. А. Электрогидравлический следящий привод [Текст] / В. А. Хохлов. – М.: Наука, 1964. – 239 с.

3. Чупраков, Ю. И. Электрогидравлические следящие приводы [Текст] / Ю. И. Чупраков. – М.: МАДИ, 1977. – 88 с.

4. Терских, В. З. Сравнительный анализ динамических свойств дроссельных гидроприводов [Текст] / В. З. Терских. – Изд. вузов. Машиностроение, 1976. – №7. – С. 59–62.

5. Абрамов., Е. И. Элементы гидропривода [Текст] : справочник / Е. И. Абрамов, К. А. Колесниченко, В. Т. Маслов. – К.: «Техника», 1977. – 320 с.

6. Чупраков, Ю. И. Электрогидравлические усилители [Текст] / Ю. И. Чупраков. – М.: МАДИ, 1975. – 124 с.

7. Свешников, В. К. Станочные гидроприводы [Текст] : справочник / В. К. Свешников, А. А. Усов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1988. – 512 с.

8. Прокофьев, В. Н. Динамика гидропривода [Текст] / В. Н. Прокофьев. – М.: Машиностроение, 1972. – 287 с.

9. Навроцкий, К. Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов [Текст] / К. Л. Навроцкий.  – М.: Машиностроение, 1991. – 384 с.

10. Попов, Д. Н. Оценка эффективности и оптимальное проектирование гидроприводов [Текст] / Д. Н. Попов // Вестник машиностроения. – 1986. – № 9. – С. 20–23.Copyright (c) 2016 Татьяна Яковлевна Таванюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)