Організація захисту інформації в інформаційній системі визначення осередків токсичності біооб’єктів

Віктор Ігоревич Руженцев, Андрій Павлович Порван, Марія Анатоліївна Пащенко

Анотація


Робота присвячена організації захисту інформації в інформаційній системі визначення осередків токсичності водних біооб’єктів для унеможливлення несанкціонованого доступу до даних, що зберігаються в базі даних. Розглянуто основні методи захисту інформації та способи їх реалізації у відомих системах екологічного дистанційного моніторингу. Проаналізовано та обрано, що для забезпечення захисту від несанкціонованого доступу до бази даних, де зберігається вся інформація системи, з інших програмних продуктів та для обміну даними в зашифрованому вигляді використовується AES

Ключові слова


база даних; водна екосистема; захист інформації; інформаційна система; симетричний алгоритм блочного шифрування

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Simmons, G. D. (2008). Obzor metodov autentifikatsii informatsii. TIIER, 76, № 5.

2. Uolker, B. Dzh. (2000). Bezopasnost' EVM i organizatsiya ikh zashchity. Moscow: Svyaz'.

3. Khoffman, L. (2007). Sovremennyye metody zashchity informatsii. Moscow: «Sovetskoye radio».

4. Zhidkikh, A. D. (2011). Teoreticheskiye osnovy komp'yuternoy bezopasnosti. Zhurn. «Obuchayushchaya sistema», № 1, 185–186.

5. Grusho, A. A., Timonina, Y. Y. (1996). Teoreticheskiye osnovy zashchity informatsii. Moscow: Izdatel'stvo Agentstva «Yakhtsmen».

6. Varfolomeyev, A. A., Pelenitsyn, M. B. (2006). Metody kriptografii i ikh primeneniye v bankovskikh tekhnologiyakh. Moscow: MIFI.

7. Vinokurov, A. (2009). Kriptografiya. Zhurn. «INFUSED BYTES».

8. Vinokurov, A. Y. (2005). Yeshche raz pro GOST. Moscow: Monitor, 45.

9. Barichev, S. (2008). Kriptografiya bez sekretov. Moscow: Moskva.

10. Varfolomeyev, A. A., Domnina, O. S., Pelenitsyn, M. B. (2006). Upravleniye klyuchami v sistemakh kriptograficheskoy zashchity bankovskoy informatsii. Moscow.

11. Berezin, B. V., Doroshkevich, P. V. (2002). Tsifrovaya podpis' na osnove traditsionnoy kriptografii. Moscow: MP "Irbis II".

12. Zashchita informatsii ot nesanktsionirovannogo dostupa soglasno trebovaniyam FSTEK Rossii. Available at: http://www.pcweek.ru/security/article/detail.php?ID=169230 – zagl. z yekranu.

13. Kod Bezopasnosti. Produkty. Available at: http://www.security code.ru/products/ – zagl. z yekranu.

14. Kratko o vybore sertifitsirovannykh SZI ot NSD. Available at: http://www.altx-soft.ru/articles/show-1.htm – zagl. z yekranu.

15. Avtomatizatsiya neftegazovykh predpriyatiy na baze SUBD LINTER. Available at: www / URL: https://linter.ru/ru/press-center/detail/27/1578/ – zagl. z yekranu.

16. GIS 6 Secure Geodezicheskaya informatsionnaya sistema. Available at: http://www.shels.ru/download/gis6 secure_rus.pdf – zagl. z yekranu.

17. Blochní shifri. Available at: http://citforum.ru/internet/ infsecure/its2000_16.shtml – zagl. z yekranu.

18. Barichev, S. G., Goncharov, V. V., Serov, R. Ye. (2002). Standart AES. Algoritm Rijdael. Moscow: Telekom, 30–35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Симмонс, Г. Д. Обзор методов аутентификации информации [Текст] / Г. Д. Симмонс. – ТИИЭР. – 2008. – T. 76, № 5.

2. Уолкер, Б. Дж. Безопасность ЭВМ и организация их защиты [Текст] / Б. Дж. Уолкер, Я. Ф. Блейк. – М.: Связь, 2000.

3. Хоффман, Л. Современные методы защиты информации [Текст] / Л. Хоффман. – М.: «Советское радио», 2007.

4. Жидких, А. Д. Теоретические основы компьютерной безопасности [Текст] / А. Д. Жидких // Журн. «Обучающая система». – 2011. – № 1. – С. 185‑186.

5. Грушо, А. А. Теоретические основы защиты информации [Текст] / А. А. Грушо, Е. Е. Тимонина. – М.: Издательство Агентства «Яхтсмен», 1996.

6. Варфоломеев, А. А. Методы криптографии и их применение в банковских технологиях [Текст] / А. А. Варфоломеев, М. Б. Пеленицын. – М.: МИФИ, 2006.

7. Винокуров, А. Криптография [Текст] / А. Винокуров // Журн. «INFUSED BYTES». – 2009.

8. Винокуров, А. Ю. Еще раз про ГОСТ [Текст] / А. Ю.Винокуров. – М.: Монитор. – 2005. – 45 с.

9. Баричев, С. Криптография без секретов [Текст] / С. Баричев. – М.: Москва. – 2008.

10. Варфоломеев, А. А. Управление ключами в системах криптографической защиты банковской информации [Текст] / А. А. Варфоломеев, О. С. Домнина, М. Б. Пеленицын. – М.: МИФИ, 2006.

11. Березин, Б. В. Цифровая подпись на основе традиционной криптографии [Текст] / Б. В. Березин, П. В. Дорошкевич. – М.: МП "Ирбис‑II", 2002.

12. Защита информации от несанкционированного доступа согласно требованиям ФСТЭК России [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www / URL: http://www.pcweek.ru/security/article/detail.php?ID=169230 – загл. з екрану.

13. Код Безопасности. Продукты [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www / URL: http://www.security code.ru/products/ – загл. з екрану.

14. Кратко о выборе сертифицированных СЗИ от НСД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www / URL: [http://www.altx-soft.ru/articles/show-1.htm – загл. з екрану.

15. Автоматизация нефтегазовых предприятий на базе СУБД ЛИНТЕР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www / URL: https://linter.ru/ru/press-center/detail/27/1578/ – загл. з екрану.

16. GIS 6 Secure Геодезическая информационная система [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www / URL: http://www.shels.ru/download/gis6 secure_rus.pdf – загл. з екрану.

17. Блочні шифри [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www / URL: http://citforum.ru/internet/ infsecure/its2000_16.shtml – загл. з екрану.

18. Баричев, С. Г. Стандарт AES. Алгоритм Rijdael [Текст] / С. Г. Баричев, В. В. Гончаров, Р. Е. Серов. – М.: Телеком, 2002. – С. 30–35.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Віктор Ігоревич Руженцев, Андрій Павлович Порван, Марія Анатоліївна Пащенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)