Розрахунок вимірювальних каналів вібрації для ідентифікації складних промислових агрегатів

Руслан Павлович Мигущенко

Анотація


В статті розглядається синтез вимірювального каналу вібрації і аналітичний розрахунок його точнісних характеристик. Показано, що для ідентифікації поточного функціонального стану складних промислових агрегатів, в умовах експрес-контролю, найбільш доцільно оцінювати механічну вібрацію основних вузлів таких агрегатів, а для вимірювання вібрації використовувати п’єзоелектричні датчики. В статті розроблена структура перетворення механічної вібрації в електричний сигнал, проведені розрахунки елементів вимірювального каналу. Результати досліджень використані при контролі стану двигунів танків Т-64

Ключові слова


промисловий агрегат; механічна вібрація; вимірювальний канал; похибка вимірювання; експрес-контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Montgomery, D. C. (2001). Introduction to Statistical Quality Control. New York: John Wiley & Sons, 796.

2. Volodars'kyy, Ye. T., Kukharchuk, V. V., Podzharenko, V. O., Serdyuk, H. B. (2001). Metrolohichne zabezpechennya vymiryuvan' i kontrolyu: navch. posib. dlya uchniv prof.-tekhn. navch. zakl. Vinnytsya: Veles, 219.

3. Balytskyy, F. A., Barkov, A. V., Barkova, N. A., Vasyl'eva, R. V. y dr.; pod redaktsyey Klyueva V. V. (2005). Nerazrushayushchyy kontrol': vybrodyahnostyka. Spravochnyk v 7 tomakh. Moscow: Mashynostroenye. T. 7, 829.

4. Klyuev, V. V. (1978). Pryborы y systemы dlya yzmerenyya vybratsyy, shuma y udara: spravochnyk v 2–kh knyhakh. Kn. 1. Moscow: Mashynostroenye, 448.

5. Chynkov, V. M. (2008). Tsyfrovi vymiryuval'ni prystroyi: navch. posibn. Kharkiv: NTU «KhPI», 508.

6. Vyhleb, H. Datchyky ; per. s nem. (1989). Moscow: Myr. 196.

7. Hrэm, Dzh., Toby, Dzh., Kh'yulsman, L. (1974). Proektyrovanye y prymenenye operatsyonnыkh usylyteley: Per. s anhl. Moscow: Myr, 510.

8. Hutnykov, V. S. (1988). Yntehral'naya эlektronyka v yzmerytel'nыkh ustroystvakh. Leninhrad: Эnerhoatomyzdat. Lenynhradskoe otd-nye, 304.

9. Lyubymov, L. Y., Forsylova, Y. D., Shapyro, E. Z. y dr. (1987). Poverka sredstv эlektrycheskykh yzmerenyy: spravochnaya knyha. Leninhrad: Эnerhoatomyzdat. Lenynhr. otd-nye, 296.

10. Mygushchenko, R. P., Bakum, V. I., Kropachek, O. Yu., Tverytnykova, O. Ye., Opryshkina, M. I. (2008). Stend otladky mykroprotsessornыkh pryborov. Visnyk NTU «KhPI». Ser. Avtomatyka ta pryladobuduvannya, № 31, 113 – 117.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Montgomery, D. C. Introduction to Statistical Quality Control [Text] / D. C. Montgomery. – New York: John Wiley & Sons, 2001. – 796 р.

2. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю: навч. посіб. для учнів проф.-техн. навч. закл. [Текст] / Є. Т. Володарський, В. В. Кухарчук, В. О. Поджаренко, Г. Б. Сердюк. – Вінниця: Велес, 2001. – 219 с.

3. Неразрушающий контроль: вибродиагностика. Справочник в 7 томах [Текст] / Ф. А. Балицкий, А. В. Барков, Н. А. Баркова, Р. В. Васильева и др.; под редакцией В.В. Клюева. – М.: Машиностроение. – Т. 7. – 2005. – 829 с.

4. Клюев, В. В. Приборы и системы для измерения вибрации, шума и удара: справочник в 2–х книгах. Кн. 1 [Текст] / В. В. Клюев; под ред. В. В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1978. – 448 с.

5. Чинков, В. М. Цифрові вимірювальні пристрої: навч. посібн. [Текст] / В. М. Чинков. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 508 с.

6. Виглеб, Г. Датчики [Текст] / Г. Виглеб; пер. с нем. – М.: Мир, 1989. – 196 с.

7. Грэм, Дж. Проектирование и применение операционных усилителей [Текст] / Дж. Грэм, Дж. Тоби, Л. Хьюлсман // Пер. с англ. – М.: Мир, 1974. -510 с.

8. Гутников, В. С. Интегральная электроника в измерительных устройствах [Текст] / В. С. Гутников. – Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отд-ние, 1988. – 304 с.

9. Поверка средств электрических измерений: справочная книга [Текст] / Л. И. Любимов, И. Д. Форсилова, Е. З. Шапиро и др. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. – 296 с.

10. Мигущенко, Р. П. Стенд отладки микропроцессорных приборов [Текст] / Р. П. Мигущенко, В. І. Бакум, О. Ю. Кропачек, О. Є. Тверитникова, М. І. Опришкіна // Вісник НТУ «ХПІ». Сер. Автоматика та приладобудування. – 2008. – № 31. – С. 113 – 117.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Руслан Павлович Мигущенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)