Розробка пристроїв на ПАХ для вимірювання лінійних та кутових переміщень. Частина 1.

Микола Федорович Жовнір, Остап Олегович Олійник

Анотація


Розглядаються вимірювальні перетворювачі (ВП) на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) для вимірювання лінійних та кутових переміщень з формуванням точної, проміжної та грубої шкал на основі фазового набігання ПАХ на різних частотах. Описані конструктивні особливості складових елементів перетворювачів. Для демонстрації метрологічної цінності розроблених ВП приведені результати розрахунків чутливості, похибок, роздільної здатності та інших метрологічних параметрів. Результати описаних підходів вимірювання фазового зсуву можуть бути використані для подальшого проектування прецизійних пристроїв та систем позиціонування, а також перетворювачів з широким динамічним діапазоном лінійних та кутових надмалих переміщень

Ключові слова


пристрої на ПАХ; перетворювачі переміщення; вимірювання фазового зсуву; прецизійне

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Polyakov, P., Xorunzhyj, V., Polyakov, V. (2007). Akustoelektronika. Fiziko-texnologcheskie osnovy i primenenie: Sprav. posobye (2nd ed., Vol. 1, 552). Xarkiv: Kompaniya SMYT.

2. Zhovnir, M., Chernyak, M., Didkivskyj, A., Naushenko, S., Dejneko, V. (2004). Fizyko-texnichni osnovy pobudovy vymiryuvalnogo peretvoryuvacha mikroperemishhen na poverxnevyh akustychnyh hvylyax. Electronics and Communications, 23, 5–8.

3. Zhovnir, M., Chernyak, M., Chernenko, D., Sheremet, L. (2011). Vymiryuvalni peretvoryuvachi fizychnyh velychyn na poverxnevyh akustychnyh hvylyah. Electronics and Communications, 1(60), 153–157.

4. Chernenko, D., Zhovnir, M., Tsyganok, B., Oliinyk, O. (2012). Wireless passive pressure sensor using frequency coded SAW structures. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology „Power Electronics”, 424–428. doi:10.1109/ISSE.2012.6273174

5. Chernenko, D., Kuzmenko, O., Zhovnir, M. (2013). Vymiryuvalni peretvoryuvachi tysku na osnovi zburennya elektrychnogo polya poverxnevyh akustychnyh hvyl. Visnyk Kremenchukskogo Nacionalnogo Universytetu Imeni Myxajla Ostrogradskogo, 62–66.

6. Zhovnir, M., Kuzmenko, O., Pokutnyi, C. (2015). Radio SAW-Sensors for Physical Parameters Measurement. Journal of Applied Chemistry, 3(1), 7–13.

7. Zhovnir, M. (1996). Proceedings from Sbornik dokladov Mezhdunarodnoj nauch.-texn.konf.: Problemy fizicheskojy biyomedicynskoj elektroniki. Kyiv: Ukraine, 279–283.

8. Zhovnir, M., Shostak, O. (2015). Ocinka potencijnyx rozdilnoyi zdatnosti i tochnosti vymiryuvalnyx peretvoryuvachiv linijnyh ta kutovyh peremishchen na bazi vykorystannya fazovyh nabigan poverxnevyh akustychnyh hvyl. Electronics and Communications, 101–106.

9. Morozov, A., Proklov, V., Stankovsky, B. (1981). Pezoelektrycheskye preobrazovately dlya radioelektronnyx ustrojstv. Moscow: Radio i svyaz, 184

10. Shermegor, T., Strelczova, N. (1986). Plenochnye pezoelektriki. Moscow: Radio i svyaz, 136.

11. Gonorovsky, Y. (1986). Radiotehnicheskie tsepi i signaly: Uchebnik dlya vuzov (4th ed.). Moscow: Radio i svyaz, 512.

12. Perekrestov, I., Ivashhenko, P. (2009). Zastosuvannya metodu kompensacii fazovogo zsuvu pry synhronnomu detektuvanni sygnaliv cyfrovyh vydiv modulyaciyi. Naukovi Praci ONAZ Im. O.S. Popova, 2, 54–62.

13. Matyash, I., Minailova, I., Mishhuk, O., Oliinyk, O., Serdega, B., Tsyganok, B. (2014). Detektuvannya indukovanym teplovym potokom napruzhen v tverdomu tili za dopomogoyu fotopruzhnogo mikroskopu. Electronics and Communications, 2(79), 9–22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Поляков, П. Ф. Акустоэлектроника. Физико-технологические основы и применение [Текст]: Справ. пособие: В 2 т. / П. Ф. Поляков, В. А. Хорунжий, В. П. Поляков // Под общ. ред. проф. П. Ф. Полякова. – Харьков: ООО «Компания СМИТ», 2007. – Том 1. – 552 с.

2. Жовнір, М. Ф. Фізико-технічні основи побудови вимірювального перетворювача мікропереміщень на поверхневих акустичних хвилях [Текст] / М. Ф. Жовнір, М. Г. Черняк, А. А. Дідківський, С. С. Наушенко, В. М. Дейнеко // Электроника и связь. – 2004. – № 23. – С. 5–8.

3. Жовнір, М. Ф. Вимірювальні перетворювачі фізичних величин на поверхневих акустичних хвилях [Текст] / М. Ф. Жовнір, М. Г Черняк, Д. В.Черненко, Л. М. Шеремет // Электроника и свіязь. – 2011. – №60. – С. 153157.

4. Chernenko, D. Wireless Passive Sensor Using Frequency Coded SAW Structures [Text] / D. Chernenko, M. Zhovnir, O. Oliinyk, B. Tsyganok // 35th International Spring Seminar on Electronics Technology „Power Electronics” (ISSE 2012). – Bad Aussee (Austria). – 2012. – P. 424 – 428.

5. Черненко, Д. В. Вимірювальні перетворювачі тиску на основі збурення електричного поля поверхневих акустичних хвиль [Текст] / Д. В. Черненко, О. М. Кузьменко, М. Ф. Жовнір // Вісник Кременчукського національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – №78. – С. 6266.

6. Zhovnir, M. Radio SAW-Sensors for Physical Parameters Measurement [Text] / M. Zhovnir, O. Kuzmenko, C. Pokutnyi // Journal of Applied Chemistry. – 2015. – 3(1). – P. 7–13.

7. Жовнир, Н. Ф. Измерительный преобразователь перемещений на основе использования фазовых набегов ПАВ [Текст] / Н. Ф. Жовнир // Сборник докладов Международной науч.-техн.конф. «Проблемы физической и биомедицинской электроники», г. Киев, 27–30 мая 1996. – С. 279–283.

8. Жовнір, М. Ф. Оцінка потенційних роздільної здатності і точності вимірювальних перетворювачів лінійних та кутових переміщень на базі використання фазових набігань поверхневих акустичних хвиль [Текст] / М. Ф. Жовнір, О. В. Шостак // Электроника и связь. – 2015. – Том 20, № 3(86).– С. 101–106.

9. Морозов, А. И. Пьезоэлектрические преобразователи для радиоэлектронных устройств [Текст] / А. И. Морозов, В. В. Проклов, Б. А. Станковський. – М.: Радио и связь, 1981.184 с.

10. Шермегор, Т. Д. Пленочные пьезоэлектрики [Текст] / Т. Д. Шермегор, Н. Н. Стрельцова.М.: Радио и связь, 1986. – 136 с.

11. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы [Текст] : Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1986. – 512 с.

12. Перекрестов, І. С. Застосування методу компенсації фазового зсуву при синхронному детектуванні сигналів цифрових видів модуляції [Текст] / І. С. Перекрестов, П. В. Іващенко // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2009. – № 2. – С 54–62.

13. Матяш, І. Є. Детектування індукованим тепловим потоком напружень в твердому тілі за допомогою фотопружного мікроскопу [Текст] / І. Є. Матяш, I. A. Мінайлова, О. М. Miщук, O. O. Олійник, Б. К. Сердега, Б. А. Циганок // Електроніка та зв'язок. – 2014. – №2(79).– С. 9–22.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Микола Федорович Жовнір, Остап Олегович Олійник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)