Підвищення якості та ефективності системи технічного обслуговування та ремонту обладнання тягових підстанцій

Александр Александрович Матусевич

Анотація


В умовах критичності технологічних процесів і режимів роботи, залізниць в сучасних умовах експлуатації необхідно підвищення експлуатаційної надійності тягових підстанцій за рахунок вдосконалення системи технічного обслуговування і ремонту силового електрообладнання. Сучасні підходи вдосконалення системи обслуговування стосуються в основному методів контролю параметрів, в процесі діагностування технічного стану, і методів визначення призначеного ресурсу обладнання, а це можливо лише при розробці сучасних моделей, які дозволять визначити функцію напрацювання на відмову силового електрообладнання тягових підстанцій електрофіцированних залізниць з урахуванням його індивідуальних особливостей

Ключові слова


тягова підстанція; ремонт; обслуговування; мо-дель; матриця

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Sistema texnicheskogo obsluzhivaniya i remonta texniki. (1978). Terminy i opredeleniya: GOST 18322-78.

2. Andryushin, A. B., Barshak, D. A., Guskov, Yu. L., Timoshenko, N. I. (2000). Osnovy koncepcii kompleksnogo podxoda k si-steme texnicheskogo obsluzhivaniya i remonta na elektrostancii. Moskva. Energ.in-t. Dep v VINITI, 06.04.00, № 913-V00.

3. Matusevich, A. A. (2015). Sovershenstvovanie metodologii sistemy texnicheskogo obsluzhivaniya i remonta tyagovyx podstancij: monografiya. Dnepropetrovsk: Dnepropetr. nac. un-t zheleznodorozhnog transp. im. akad. V. Lazaryana, 295.

4. Domarev, V. V. (2004). Bezopasnost informacionnyx texnologij [Tekst]: uchebnik. Moskva: DiaSoft, 975.

5. Street, I. M., Keü!er, D. J. (1994). Utilizing the Nanticoke generating system life management unit investment planning system. Proc. Amer. Power Conf.-Chicago (lll.), 270–276.

6. Matusevich, A. A. (2009). Metodika provedeniya ekspertizy ocenki nadezh-nosti funkcionirovaniya sistemy avtomatizirovannogo upravleniya tyagovogo elektrosnabzheniya elektricheskogo transporta. Vestnik Dnepropetrovskogo nacionalnogo universiteta zheleznodorozhnogo transporta, №28, 37–39.

7. Matusevich, A. A. (2009). Metody povysheniya nadezhnosti funkcionirovaniya sistemy upravleniya tyagovogo elektrosnabzheniya elektricheskogo transporta na osnove ekspertnoj informacii. Vestnik Dnepropetrovskogo nacionalnogo universiteta zheleznodorozhnogo transporta, № 26, 63–66.

8. Matusevich, A. A. (2014). Sovremennye podxody texnicheskogo obsluzhivaniya i remonta oborudovaniya tyagovyx podstancij elektrificirovannyx zheleznyx dorog na osnove SMART –texnologij. Nauka i progress. Vestnik Dnepropetrovskogo nacionalnogo universiteta zheleznodorozhnogo transporta, № 4 (52), 75–82.

9. Matusevich, A. A. (2007). Postroenie modeli sistemy zashhity informaci-onno - upravlyayushhix telemexanicheskix kompleksov elektrosnabzheniya zheleznyx dorog. Vestnik Dnepropetrovskogo nacionalnogo universiteta zheleznodorozhnogo transporta, № 14, 59–63.

10. Popkov, V. I., Demirchyan, K. S. (1979). Problemy diagnostiki i prognozirovaniya nadezhnosti energeticheskogo oborudovaniya. Izv. AN SSSR. Energetika i transport, № 6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Система технического  обслуживания и ремонта техники. Термины и определения [Текст]: ГОСТ 18322-78 – 1978.

2. Андрюшин, A. B. Основы концепции комплексного подхода к системе технического обслуживания и ремонта на электростанции [Текст] / A. B. Андрюшин, Д. А. Баршак, Ю. Л. Гуськов, Н. И. Тимошенко. – Моск. Энерг. ин-т. – 2000. Деп. в ВИНИТИ, 06.04.00, № 913-В00.

3. Матусевич, А. А. Совершенствование методологии системы технического обслуживания и ремонта тяговых подстанций [Текст]: монография / А. А. Матусевич // Днепропетровск: Днепропетр. нац. ун-т железнодорожног трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2015. – 295 с.

4. Домарев, В. В. Безопасность информационных технологий [Текст]: учебник / В. В. Домарев – М.: DiaSoft, 2004. – 975 с.

5. Street, I. M. Utilizing the Nanticoke generating system life management unit investment planning system [Теxt] / I. M. Street, D. J. Keü!er // Proc. Amer. Power Conf.-Chicago (lll.), 1994. – P. 270–276.

6. Матусевич, А. А. Методика проведения экспертизы оценки надежности функционирования системы автоматизированного управления тягового электроснабжения электрического транспорта [Текст] / А. А. Матусевич // Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. – 2009. – №28. – С. 37–39.

7. Матусевич, А. А. Методы повышения надежности функционирования системы управления тягового электроснабжения электрического транспорта на основе экспертной информации [Текст] / А. А. Матусевич // Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. – 2009. – №26. – С. 63–66.

8. Матусевич, А. А. Современные подходы технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых подстанций электрифицированных железных дорог на основе SMART –технологий [Текст] / А. А. Матусевич // Наука и прогресс. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. – 2014. – № 4 (52). – С. 75–82.

9. Матусевич, А. А. Построение модели системы защиты информационно - управляющих телемеханических комплексов электроснабжения железных дорог [Текст] / А. А. Матусевич // Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. – 2007. – № 14. – С. 59–63.

10. Попков, В. И. Проблемы диагностики и прогнозирования надежности энергетического оборудования [Текст] / В. И. Попков, К. С. Демирчян // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт, 1979. – № 6.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Александр Александрович Матусевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)