Про стійкість тришарових неоднорідних стрижнів у нелінійно пружних середовищах

Биллура Элман кызы Исалы, Рамил Элман оглы Мамедли

Анотація


У статті досліджується задача стійкості тришарових неоднорідних прямолінійних стрижнів на нелінійно пружній основі під дією стискаючих навантажень. Тут передбачається, що стрижень знаходиться в нерівномірному температурному полі і модулі пружності матеріалу шарів залежать від температури. Для пружної основи приймається нелінійний модель і передбачається, що гіпотеза плоских перетинів справедлива для всієї товщини елемента стрижня. У загальному вигляді отримано рівняння стійкості розглянутого стрижня і для конкретного випадку знайдена формула для визначення критичного навантаження

Ключові слова


тришаровий неоднорідний стрижень; температура; стійкість; критичне навантаження

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Vol'mir, A. S. (1967). Ustojchivost' deformiruemyh sistem. M.: Nauka, 984.

2. Lomakin, V. A. (1976). Teorija uprugosti neodnorodnyh tel. M.: Izd-vo MGU, 320.

3. Shapovalov, L. A. (1957). Vlijanie neravnomernogo nagreva na ustojchivost' szhatogo sterzhnja, T. ХХII, Vyp. 1. PMM, 119–123.

4. Zubchaninov, V. G. (1970). Ob uprugoplasticheskoj ustojchivosti sloistyh strezhnej. Prikladnaja Mehanika, Vyp. 6, № 2, 127–129.

5. Yang, Y. B., Lin, T. J., Len, L. I. (2008). Thermal effect on the Postbuckling Behaviorof an elastic or elasto-plastic truss. Journal of Mechanics, Vol. 134, № 4, 330–338. doi: 10.1061/(asce)0733-9399(2008)134:4(330)

6. Amin Heydarpour, Mark Andrew Bradford. (2010). Nonlinear Analysis ofComposite Beams with Partial Interaction in steel Frame Structures at Elevated Temperature. Journal of Structural Engineering, Vol. 136, 968–978. doi: 10.1061/(asce)st.1943-541x.0000189

7. Voshoughi, A. R., Malekzadeh, P., Banan, Mo. R. (2011). Thermal postbuckling of laminated composite skev plates with temperature-dependent properties. J. Thin Walledstructuresv, Vol. 47, № 7, 804–811.

8. Thuç, P. Vo., Thai Huu-Tai. (2012). Vibration and buckling of composite beams using refined shear deformation theory. International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 62, № 1, 67–76. doi: 10.1016/j.ijmecsci.2012.06.001

9. Asadi, H., Aghdam, M. M. (2014). Large amplitude vibration and post-buckling analysis of variable cross-section composite beams on nonlinear elastic foundation. Intern. Journal of Mechanical Sciences, Vol. 79, 47–55. doi: 10.1016/j.ijmecsci.2013.11.017

10. Isayev, F. Q., Memmedli, R. E. (2014). Vibration of nonhomogeneous three-layered rods against the effect of thermo-mechanical stress in anisotropic foundation. Journal of QafqazUniversity Mechanical and Industrial Engineering, Vol. 2, № 2, 112–117.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вольмир, А. С. Устойчивость деформируемых систем [Текст] / А. С. Вольмир. – М.: Наука, 1967. – 984 с.

2. Ломакин, В. А. Теория упругости неоднородных тел [Текст] / В. А. Ломакин. – М.: Изд-во МГУ,1976. – 320 с.

3. Шаповалов, Л. А. Влияние неравномерного нагрева на устойчивость сжатого стержня [Текст] / Л. А. Шаповалов. – ПММ, 1957. – Т. ХХII, Вып. 1. – С. 119–123.

4. Зубчанинов, В. Г. Об упругопластической устойчивости слоистых стрежней [Текст] / В. Г. Зубчанинов // Прикладная Механика. – 1970. – Вып. 6, № 2. – С. 127–129.

5. Yang, Y. B. Thermal effect on the Postbuckling Behaviorof an elastic or elasto-plastic truss [Text] / Y. B. Yang, T. J. Lin, L. I. Len // Journal of Mechanics. – 2008. – Vol. 134, № 4. – P. 330–338. doi: 10.1061/(asce)0733-9399(2008)134:4(330)

6. Amin Heydarpour. Nonlinear Analysis ofComposite Beams with Partial Interaction in steel Frame Structures at Elevated Temperature [Text] / Heydarpour Amin, Mark Andrew Bradford // Journal of Structural Engineering. – 2010. – Vol. 136. – P. 968–978. doi: 10.1061/(asce)st.1943-541x.0000189

7. Voshoughi, A. R. Thermal postbuckling of laminated composite skev plates with temperature-dependent properties [Text] / A. R. Voshoughi, P. Malekzadeh, Mo. R. Banan // J. Thin Walledstructuresv. – 2011. – Vol. 47, № 7. – P. 804–811.

8. Thuç, P. Vo. Vibration and buckling of composite beams using refined shear deformation theory [Text] / P. Vo. Thuç, Thai Huu-Tai // International Journal of Mechanical Sciences. – 2012. – Vol. 62, № 1. – P. 67–76. doi: 10.1016/j.ijmecsci.2012.06.001

9. Asadi, H. Large amplitude vibration and post-buckling analysis of variable cross-section composite beams on nonlinear elastic foundation [Text] / H. Asadi, M. M. Aghdam // Intern. Journal of Mechanical Sciences. – 2014. – Vol. 79. – P. 47–55. doi: 10.1016/j.ijmecsci.2013.11.017

10. Isayev, F. Q. Vibration of nonhomogeneous three-layered rods against the effect of thermo-mechanical stress in anisotropic foundation [Text] / F. Q. Isayev, R. E. Memmedli // Journal of QafqazUniversity Mechanical and Industrial Engineering. – 2014. – Vol. 2, № 2. – P. 112–117.Copyright (c) 2016 Биллура Элман кызы Исалы, Рамил Элман оглы Мамедли

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)