Том 19 (2017)

Зміст

Матеріалознавство

Синтез, спікання, структура і властивості матеріалів на основі AlB12 PDF (Русский)
Татьяна Алексеевна Прихна, Павел Петрович Барвицкий, Сергей Николаевич Дуб, Владимир Богданович Свердун, Мирослав Васильевич Карпец, Виктор Евгеньевич Мощиль, Валерий Борисович Муратов, Александр Алексеевич Васильев 3-11
Характеристика структури органофілізованого палигорськіту і його спорідненість по відношенню до хроматів PDF
Наталія Василівна Жданюк, Олександр Іванович Биков 11-16
Визначення напруженого стану навколо отворів в циліндричній оболонці із композитного матеріалу PDF
Анатолій Степанович Богатирчук, Вікторія Миколаївна Романенко 16-22
Іонне-азотування: регулювання фізико-механічних властивостей PDF
Олександр Юхимович Рудик 22-29

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Дослідження показників епілептичних ЕЕГ-сигналів за допомогою методів нелінійної динаміки PDF
Оксана Костянтинівна Білошицька, Тетяна Андріївна Клименко 30-34
Моделювання та аналіз точності позіціювання маніпулятора PDF
Наталя Сергіївна Ащепкова 34-41
Виявлення теплових неоднорідностей для послідовності зображень у відео термограм PDF (Русский)
Виталий Борисович Максименко, Владислав Валентинович Шлыков, Валентина Анатольевна Данилова 42-47
Принципи геометричної кореляції при побудові моделей багатофакторних ситуацій і процесів PDF
Євген Олександрович Адоньєв, Віктор Михайлович Верещага 48-53
Вдосконалення методу нормування в кільці p-адичних чисел PDF
Роман Сергійович Ганзя 53-64
Реалізація зв'язку з системою АСКОЕ через GSM-мережу PDF
Володимир Андрійович Святний, Олександр Миколайович Мірошкін, Вікторія Вікторівна Гриша 64-71
Управління розпуском составів на сортувальних гірках з немеханізованими парковими гальмівними позиціями PDF (Русский)
Дмитрий Николаевич Козаченко, Сергей Вениаминович Гревцов, Татьяна Валентиновна Болвановская 72-80
Автоматизована система водопостачання, яка складається з двох насосних агрегатів PDF
Микола Миколайович Мошноріз 80-85
Моделювання структури даних інформаційної системи виявлення ранніх ознак порушення механізмів гомеостазу біологічної системи в екстремальних умовах PDF (Русский)
Андрей Павлович Порван, Елена Владимировна Высоцкая, Ирина Владимировна Новикова, Сергей Владимирович Макайда 86-93

Технології та обладнання виробництва

Математичні моделі для визначення площі контактів робочих електродів технічної системи оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану грунтового середовища сільськогосподарських угідь PDF
Олександр Олександрович Броварець 94-103
Дослідження впливу дестабілізуючих факторів на вимірювання еталонних базисних відстаней геодезичного полігону PDF
Кирил Олександрович Подостроєць 103-107
Оптимізація технологічних режимів роботи локальних підсистем інженерної мережі PDF (Русский)
Николай Викторович Федоров, Александр Михайлович Хренов 107-113
Метод виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів PDF
Лідія Ігорівна Фешанич, Андрій Петрович Олійник 114-119
Аналіз можливостей кореляційного методу визначення джерела акустичної вибухової хвилі. PDF
Віктор Григорович Баженов, Тарас Дмитрович Шиндерук 119-123

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Сучасні тенденції викладання основ безпеки життєдіяльності у педагогічних внз в умовах модульно-рейтингової системи PDF
Наталія Іванівна Годун, Тамара Григорівна Кебкало, Оксана Миколаївна Миздренко, Наталія Анатоліївна Харченко, Марина Анатоліївна Буц 124-130
Виробничий травматизм: актуальні аспекти та методи аналізу причин PDF
Тамара Юріївна Єрічева 131-135
Параметри мікроклімату: їх нормування та вплив на здоров’я людини PDF
Оксана Миколаївна Миздренко, Наталія Іванівна Годун, Наталія Анатоліївна Харченко 136-141
Екологічна ситуація в Україні PDF
Інна Вікторівна Москалюк, Микола Миколаєвич Сакун, Володимир Федорович Нагорнюк 141-147
Аналіз і шляхи вирішення проблем екологічної безпеки в Україні PDF
Ольга Адольфівна Палієнко 147-151
Дослідження рівня професійного ризику, виробничого травматизму та профзахворюваності в галузі тваринництва України PDF
Василь Миколайович Савченко, Наталія Михайлівна Цивенкова, Людмила Григорівна Савченко 151-156

Управління якістю виробництва

Підходи до оцінювання компетентностей та вимірювання результатів навчання освітніх програм PDF
Геннадій Олександрович Оборський, Людмила Михайлівна Перпері, Ганна Михайлівна Голобородько 157-162