Принципи геометричної кореляції при побудові моделей багатофакторних ситуацій і процесів

Євген Олександрович Адоньєв, Віктор Михайлович Верещага

Анотація


Із застосуванням геометричної формалізації, розробленої на основі точкового БН-числення, доведено необхідність і введено новий математичний термін – «геометрична кореляція». З використанням геометричної кореляції запропоновано алгоритм розв’язання задач багатовимірного евклідового випуклого простору Еn через розв’язання відповідної кількості одно-, двох-, трьохвимірних задач з подальшою суперпозицією отриманих розв’язків. Надано класифікацію принципів геометричної кореляції, наведено приклад алгоритму з використанням одного з принципів побудови моделі багатофакторної ситуації.


Ключові слова


геометрична формалізація; геометрична кореляція; суперпозиція; багатофакторна ситуація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Balyuba, I. G., Naydysh, V. M.; Vereshchaga, V. M. (Ed.) (2015). Tochechnoe ischislenie. Melitopol': Izd-vo MGPU im. B. Hmel'nickogo, 234.

Nechvolod, L. I. (2007). Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv. Kharkiv: Torsynh plius, 768.

Vereshchaha, V. M., Adoniev, Ye. O. (2016). Monofaktornyi pryntsyp pobudovy modeli bahatofaktornykh zadach termorenovatsii budivel. Suchasni problemy modeliuvannia, 7, 24–31.

Konopatskyi, Ye. V. (2012). Heometrychne modeliuvannia alhebraichnykh kryvykh ta yikh vykorystannia pry konstruiuvanni poverkhon u tochkovomu chyslenni Baliuby-Naidysha. Melitopol, TDATU, 163.

Kucherenko, V. V. (2013). Formalizovani heometrychni modeli nerehuliarnoi poverkhni dlia hiperkilkisnoi dyskretnoi skinchenoi mnozhyny tochok. Melitopol, TDATU, 232.

Adoniev, Ye. O., Vereshchaha, V. M., Naidysh, A. V. (2017). Alhorytm formuvannia modelei bahatofaktornykh protsesiv kompozytsiinoho metodu. Prykladna heometriia, dyzain, obiekty intelektualnoi vlasnosti ta innovatsiina diialnist studentiv ta molodykh vchenykh. Kyiv: NTUU «KPI», 6, 12–18.

Adoniev, Ye. O., Vereshchaha, V. M., Naidysh, A. V. (2017). Kompozytsiinyi metod utvorennia poverkhon: sut, osoblyvosti ta perspektyvy vykorystannia u modeliuvanni bahatofaktornykh protsesiv. Obukhivski chytannia. Kyiv, 94–99.

Adoniev, Ye. O., Vereshchaha, V. O. (2017). Vyznachennia ta analiz parabolichnoi poverkhni Baliuby (BPP). Systemni tekhnolohii, 1 (108), 3–11.

Bumaha, A. I. Tochkove rivniannia duhy paraboly druhoho poriadku. Geometricheskoe i komp'yutenoe modelirovanie: ehnergosberezhenie, ehkologiya, dizayn. Kyiv: KNUBA, 90, 49–52.

Pidhornyi, O. L., Ploskyi, V. O., Serheichuk, O. V. (2010). Aktualni problemy heometrychnoho modeliuvannia v zadachakh enerhozberezhennia u budivnytstvi. Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazapostachannia, 14, 25–31.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Балюба, И. Г. Точечное исчисление [Текст]: уч. пос. / И. Г. Балюба, В. М. Найдыш; под ред. В. М. Верещаги. – Мелитополь: Изд-во МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. – 234 с.

Нечволод, Л. І. Сучасний словник іншомовних слів [Текст] / Л. І. Нечволод. – Харків: Торсинг плюс, 2007. – 768 с.

Верещага, В. М. Монофакторний принцип побудови моделі багатофакторних задач термореновації будівель [Текст] / В. М. Верещага, Є. О. Адоньєв // Сучасні проблеми моделювання. – 2016. – Вип. 7. – С. 24–31.

Конопацький, Є. В. Геометричне моделювання алгебраїчних кривих та їх використання при конструюванні поверхонь у точковому численні Балюби-Найдиша [Текст]: дис. … канд. техн. наук / Є. В. Конопацький. – Мелітополь, ТДАТУ, 2012. – 163 с.

Кучеренко, В. В. Формалізовані геометричні моделі нерегулярної поверхні для гіперкількісної дискретної скінченої множини точок [Текст]: дис. … канд. техн. наук / В. В. Кучеренко. – Мелітополь, ТДАТУ, 2013. – 232 с.

Адоньєв, Є. О. Алгоритм формування моделей багатофакторних процесів композиційного методу [Текст]: VI-ї Всеукр. наук.-практ. конф. / Є. О. Адоньєв, В. М. Верещага, А. В. Найдиш // Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – Вип. 6. – С. 12–18.

Адоньєв, Є. О. Композиційний метод утворення поверхонь: суть, особливості та перспективи використання у моделюванні багатофакторних процесів [Текст]: ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Є. О. Адоньєв, В. М. Верещага, А. В. Найдиш // Обухівські читання. – К., 2017. – С. 94–99.

Адоньєв, Є. О. Визначення та аналіз параболічної поверхні Балюби (БПП) [Текст] / Є. О. Адоньєв, В. О. Верещага // Системні технології. – 2017. – Вип. 1 (108). – С. 3–11.

Бумага, А. І. Точкове рівняння дуги параболи другого порядку [Текст]: ІХ Крымская междунар. научн.-практ. конф. / А. І. Бумага // Геометрическое и компьютеное моделирование: энергосбережение, экология, дизайн. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 90. – С. 49–52.

Підгорний, О. Л. Актуальні проблеми геометричного моделювання в задачах енергозбереження у будівництві [Текст] / О. Л. Підгорний, В. О. Плоский, О. В. Сергейчук // Вентиляція, освітлення та теплогазапостачання. – 2010. – Вип. 14. – С. 25–31.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Євген Олександрович Адоньєв, Віктор Михайлович Верещага

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)