Автоматизована система водопостачання, яка складається з двох насосних агрегатів

Микола Миколайович Мошноріз

Анотація


В науковій роботі шляхом комп’ютерного моделювання досліджено роботу насосного агрегату з мережею водоспоживання та двох насосних агрегатів на водопровідну мережу. Для цього розроблено модель відцентрового насоса, модель мережі, електропривода, одного насосного агрегата з водопровідною мережею та двох насосних агрегатів з мережею. В результаті дослідження дано рекомендації до побудови систем водопостачання з кількома насосами. Також у роботі досліджено питання енергоспоживання насосною станцією в різних режимах роботи. Розроблено алгоритм роботи системи керування двома насосними агрегатами та перевірено його працездатність шляхом комп’ютерного моделювання.


Ключові слова


насос; насосний агрегат; перетворювач частоти; зворотній зв’язок за швидкістю; лінійна модель двигуна; мережа водоспоживання; узгоджена робота насосів; енергоспоживання; алгоримт роботи системи керування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Leznov, B. S. (1991). Ehkonomiya ehlektroehnergii v nasosnyh ustanovkah. Moscow: Ehnergoatomizdat, 144.

Leznov, B. S., Chebanov, V. B., Ginzburg, Ya. N., Vorob'eva, N. P., Iskhakov, Yu. B., Leznov, N. B. (1999). Ehnergosberezhenie v nasosnyh ustanovkah. Promyshlennaya energetika, 7, 13–16.

Ibaidi Ibrakhim, M. A. (2017). Avtomatyzovana systema vodopostachannia, yaka skladaietsia z kilkokh nasosnykh ahrehativ. Vinnytsia: VNTU, 113.

Moshnoriz, M. M., Kotsiuruba, M. M. (2016). Alhorytm roboty mikroprotsesornoho prystroiu keruvannia hrupoiu paralelnopratsiuiuchykh nasosiv stantsii vodopostachannia. Pokrovsk: DVNZ «DonNTU», 70–72.

Koren'kova, T. V. (2001). Racional'niy ehlektroprivod nasosnyh stanciy gorodskogo vodosnabzheniya. Kyiv, 155.

Moshnoriz, N. N., Dovganich, O. N. (2014). Usovershenstvovanie sistemy upravleniya vodosnabzheniem otdel'nogo naselyonnogo punkta na osnovanii primeneniya nechyotkogo regulyatora. Tomsk: OOO "SKAN", 89–93.

Gricenko, K. G. (2000). Sposob resheniya zadachi rekonstrukcii ehlektroprivodov nasosov nasosnoy stancii s ispol'zovaniem imitacionnoy modeli. Visnyk Kremenchutskoho derzhavnoho politekhnichnoho universytetu, 2 (9), 10–16.

Sotnyk, M. I., Khovanskyi, S. O., Duzhak, O. I. (2008). Analiz sposobiv rehuliuvannia roboty nasosnykh stantsii komunalnoho vodopostachannia. Visnyk SumDU. Seriya: Tekhnichni nauky, 2, 152–157.

Koren'kova, T. V. (2001). Opisanie harakteristik nasosnyh agregatov pri peremennoy skorosti vrashcheniya. Visnyk Kremenchutskoho derzhavnoho politekhnichnoho universytetu, 1 (12), 184–189.

Serdyuk, A., Koren'kova, T. (2007). Osobennosti modeley vodoprovodnyh nasosnyh kompleksov. Vіsnyk KDPU, 4 (44), 143–147.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лезнов, Б. С. Экономия электроэнергии в насосных установках [Текст] / Б. С. Лезнов. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 144 c.

Лезнов, Б. С. Энергосбережение в насосных установках [Текст] / Б. С. Лезнов, В. Б. Чебанов, Я. Н. Гинзбург, Н. П. Воробьева, Ю. Б. Исхаков, Н. Б. Лезнов // Промышленная енергетика. – 1999. – № 7. – С. 13–16.

Ібайді Ібрахім, М. А. Автоматизована система водопостачання, яка складається з кількох насосних агрегатів [Текст] / М. А. Ібайді Ібрахім. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 113 с.

Мошноріз, М. М. Алгоритм роботи мікропроцесорного пристрою керування групою паралельнопрацюючих насосів станції водопостачання [Текст]: ІI Всеукр. наук.-техн. конф. / М. М. Мошноріз, М. М. Коцюруба. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – С. 70–72.

Коренькова, Т. В. Рациональный электропривод насосных станций городского водоснабжения [Текст]: дис. … канд. техн. наук / Т. В. Коренькова. – К., 2001. – 155 с.

Мошнориз, Н. Н. Усовершенствование системы управления водоснабжением отдельного населённого пункта на основании применения нечёткого регулятора [Текст] / Н. Н. Мошнориз, О. Н. Довганич. – Томск: ООО "СКАН", 2014. – С. 89–93.

Гриценко, К. Г. Способ решения задачи реконструкции электроприводов насосов насосной станции с использованием имитационной модели [Текст] / К. Г. Гриценко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2000. – Вип. 2 (9). – С. 10–16.

Сотник, М. І. Аналіз способів регулювання роботи насосних станцій комунального водопостачання [Текст] / М. І. Сотник, С. О. Хованський, О. І. Дужак // Вісник СумДУ. Серія: Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 152–157.

Коренькова, Т. В. Описание характеристик насосных агрегатов при переменной скорости вращения [Текст] / Т. В. Коренькова // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2002. – Вип. 1 (12). – С. 184–189.

Сердюк, А. Особенности моделей водопроводных насосных комплексов [Текст] / А. Сердюк, Т. Коренькова // Вісник КДПУ. – 2007. – Вип. 4 (44). – С. 143–147.Copyright (c) 2017 Микола Миколайович Мошноріз

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)