Виробничий травматизм: актуальні аспекти та методи аналізу причин

Тамара Юріївна Єрічева

Анотація


Стаття присвячена аналізу стану виробничого травматизму в умовах економічних відносин в Україні як актуальної проблеми сучасності. Здійснено аналіз основних причин та особливостей виробничого травматизму,  на основі яких подані раціональні шляхи запобігання даного явища.

В статті детально охарактеризовано основні причини виробничого травматизму та основні методи його аналізу, виокремлено найдоцільніші з них, що дозволяє розширити коло інженерних, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних і правових знань, дозволяє поглянути на звичний технологічний процес по-новому і відкрити в ньому певні закономірності прояву небезпек. 


Ключові слова


виробничий травматизм; методи аналізу; класифікація; нещасний випадок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Dehtiarenko, H. Ye., Romanenko, N. V., Leskovets, V. I. (2004). Stan nevyrobnychoho travmatyzmu v Ukraini. Visnyk Natsionalnoho naukovo-doslidnoho instytutu okhorony pratsi, 7, 33–35.

Yesypenko, A. S., Tairova, T. N. (2011). Doslidzhennia dynamiky zmin i tendentsii stanu umov ta bezpeky pratsi v Ukraini. Problemy okhorony pratsi v Ukraini, 21, 111–118.

Zhydetskyi, V. Ts. (2002). Osnovy okhorony pratsi. Lviv: Afisha, 360.

Kostenko, O. M. (2002). Udoskonalennia metodiv i zasobiv z kompleksnoho analizu, prohnozu ta poperedzhennia vyrobnychoho travmatyzmu u silskohospodarskomu vyrobnytstvi. Kyiv, 24.

Melik-Shakhnazarov, L. Sh., Popova, T. O. (2006). Doslidzhennia vyrobnychoho travmatyzmu v Ukraini. Informatsiinyi biuleten z okhorony pratsi, 3, 9–13.

Rybalka, K. A. (2009). Pidvyshchennia bezpeky pratsi pry rekonstruktsii odnopoverkhovykh promyslovykh budivel. Dnipropetrovsk, 20.

Slipko, O. O., Duchkina, Yu. V. (2006). Kompleksnyi analiz vyrobnychoho travmatyzmu y zakhodiv shchodo uperedzhennia neshchasnykh vypadkiv na pidpryiemstvakh vuhilnoi, hirnychorudnoi ta nerudnoi promyslovosti Ukrainy. Informatsiinyi biuleten z okhorony pratsi, 4, 7–20.

Tkachuk, K. N., Kruzhylko, O. Ye. (2014). Prohnozuvannia vyrobnychoho travmatyzmu. Kyiv: Osnova, 345.

Zaikina, D. (2017). Development of the unified technique for the monitoring of occupational hazards at Kryvbas mining enterprises (Ukraine). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (10 (87)), 18–27. doi: 10.15587/1729-4061.2017.101657

Osyka, V. O., Forkun, Yu., Biletska, H. A. (2010). Geoinformation system of an estimation of ecological-touristic situation in region. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (6 (44)), 51–54. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2686/2492


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дегтяренко, Г. Є. Стан невиробничого травматизму в Україні [Текст] / Г. Є. Дегтяренко, Н. В. Романенко, В. І. Лесковець // Вісник Національного науково-дослідного інституту охорони праці. – 2004. – № 7. – С. 33–35.

Єсипенко, А. С. Дослідження динаміки змін і тенденцій стану умов та безпеки праці в Україні [Текст] / А. С. Єсипенко, Т. Н. Таірова // Проблеми охорони праці в Україні. – 2011. – Вип. 21. – С. 111–118.

Жидецький, В. Ц. Основи охорони праці [Текст] / В. Ц. Жидецький. – Львів: Афіша, 2002. – 360 с.

Костенко, О. М. Удосконалення методів і засобів з комплексного аналізу, прогнозу та попередження виробничого травматизму у сільськогосподарському виробництві [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / О. М. Костенко. – Київ, 2002. – 24 с.

Мелік-Шахназаров, Л. Ш. Дослідження виробничого травматизму в Україні [Текст] / Л. Ш. Мелік-Шахназаров, Т. О. Попова // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2006. – Вип. 3. – С. 9–13.

Рибалка, К. А. Підвищення безпеки праці при реконструкції одноповерхових промислових будівель [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / К. А. Рибалка. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Сліпко, О. О. Комплексний аналіз виробничого травматизму й заходів щодо упередження нещасних випадків на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості України [Текст] / О. О. Сліпко, Ю. В. Дучкіна // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2006. – Вип. 4. – С. 7–20.

Ткачук, К. Н. Прогнозування виробничого травматизму [Текст]: монографія / К. Н. Ткачук, О. Є. Кружилко. – К.: Основа, 2014. – 345 c.

Zaikina, D. Development of the unified technique for the monitoring of occupational hazards at Kryvbas mining enterprises (Ukraine) [Text] / D. Zaikina // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3, Issue 10 (87). – P. 18–27. doi: 10.15587/1729-4061.2017.101657

Осика, В. Геоінформаційна система оцінки еколого-туристичної ситуації в регіоні [Текст] / В. О. Осика, Ю. Форкун, Г. А. Білецька // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – T. 2, № 6 (44). – С. 51–54. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2686/2492Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Тамара Юріївна Єрічева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)