Іонне-азотування: регулювання фізико-механічних властивостей

Олександр Юхимович Рудик

Анотація


Розглядається будова й фазовий склад іонно-азотованих шарів, встановлені залежності зміни параметрів кристалічних ґраток і концентрації азоту залежно від параметрів процесу. Розраховано зміцнення азотованих шарів на вуглецевих і легованих сталях для когерентних і некогерентних виділень нітридів. Одержані залежності значень зміцнення зони внутрішнього азотування від об'ємної долі частинок нітридів легуючих елементів, їх діаметра і відстані між частинками, що дозволяє одержувати дифузійні шари з максимальними міцнісними властивостями.


Ключові слова


іонне азотування; кристалічні ґратки; концентрація азоту; виділення нітридів; внутрішнє азотування

Повний текст:

PDF

Посилання


Kaplun, V. G., Kaplun, P. V. (2015). Ionnoe azotirovanie v bezvodorodnyh seredah. Khmel'nic'kiy: HNU, 315.

Lahtin, Yu. M., Kogan, Ya. D. (1976). Azotirovanie staley. Moscow: Mashinostroenie, 175.

Lahtin, Yu. M., Kogan, Ya. D. (1982). Struktura i prochnost' azotirovannyh splavov. Moscow: Metallurgiya, 176.

Alekhin, V. P. (1983). Fizika prochnosti i plastichnosti poverhnostnyh sloev materialov. Moscow: Nauka, 280.

Rybakova, L. M., Kuksenova, L. I. (1982). Struktura i iznosostoykost' metalla. Moscow: Mashinostroenie, 209.

Mirkin, L. I. (1979). Rentgenostrukturnyy kontrol' mashinostroitel'nyh materialov. Moscow: Mashinostroenie, 134.

Masabumi, Ya. (1978). Stroenie i svoystva sloev, poluchennyh pri azotirovanii stali. Dehnki sehyko, 49, 35–42.

Zaat, J. H. (1978). Diffusielayen vor het verminderen van Stijtage bij glidende wrijwing. Polytechnisch tijdschrift, 33 (6), 302–310.

Pogodaev, L. I., Shevchenko, P. A. (1984). Gidroabrazivnyy i kavitacionnyy iznos sudovogo oborudovaniya. Leningrad: Sudostroenie, 264.

Novikov, I. I. (1978). Teoriya termicheskoy obrabotki metallov. Moscow: Metallurgizdat, 390.

Arzamasov, B. N. (1979). Himiko-termicheskaya obrabotka v aktivizirovannyh gazovyh sredah. Moscow: Mashinostroenie, 224.

Arzamasov, B. N., Vinogradov, A. V., Velishchanskiy, A. V. (1981). Ionnoe azotirovanie splavov. Novye splavy i metody uprochneniya detaley mashin. Moscow: Mashinostroenie, 105–117.

Garkunov, D. N. (1985). Tribotekhnika. Moscow: Mashinostroenie, 424.

Kragel'skiy, I. V., Dobychin, M. N., Kombalov, V. S. (1977). Osnovy raschetov na trenie i iznos. Moscow: Mashinostroenie, 526.

Hirth, F. W., Speckhardt, H. (1985). Zur Kavitation von Kupferlegielrungen in Hydraulikflussigkeiten. Metall (W.-Berlin), 29 (11), 1106–1110.

Samsonov, G. V. (Ed.) (1969). Fiziko-himicheskie svoystva okislov. Moscow: Metallurgiya, 389.

Kelli, A., R. Niklson (1966). Dispersionnoe tverdenie. Moscow: Metallurgiya, 300.

Gol'dshteyn, M. I. (1975). Dispersionnoe uprochnenie konstrukcionnyh staley. MiTOM, 11, 50–56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Каплун, В. Г. Ионное азотирование в безводородных середах [Текст]: монография / В. Г. Каплун, П. В. Каплун. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – 315 с.

Лахтин, Ю. М. Азотирование сталей [Текст] / Ю. М. Лахтин, Я. Д. Коган. – М.: Машиностроение, 1976. – 175 с.

Лахтин, Ю. М. Структура и прочность азотированных сплавов [Текст] / Ю. М. Лахтин, Я. Д. Коган. – М.: Металлургия, 1982. – 176 с.

Алехин, В. П. Физика прочности и пластичности поверхностных слоев материалов [Текст] / В. П. Алехин. – М.: Наука, 1983. – 280 с.

Рыбакова, Л. М. Структура и износостойкость металла [Текст] / Л. М. Рыбакова, Л. И. Куксенова. – М.: Машиностроение, 1982. – 209 с.

Миркин, Л. И. Рентгеноструктурный контроль машиностроительных материалов [Текст]: справочник / Л. И. Миркин. – М.: Машиностроение, 1979. – 134 с.

Масабуми, Я. Строение и свойства слоев, полученных при азотировании стали [Текст] / Я. Масабуми // Дэнки сэйко. – 1978. – Т. 49. – С. 35–42.

Zaat, J. H. Diffusielayen vor het verminderen van Stijtage bij glidende wrijwing [Тext] / J. H. Zaat // Polytechnisch tijdschrift. – 1978. – Vol. 33, Issue 6. – P. 302–310.

Погодаев, Л. И. Гидроабразивный и кавитационный износ судового оборудования [Текст] / Л. И. Погодаев, П. А. Шевченко. – Л.: Судостроение, 1984. – 264 с.

Новиков, И. И. Теория термической обработки металлов [Текст] / И. И. Новиков. – М.: Металлургиздат, 1978. – 390 с.

Арзамасов, Б. Н. Химико-термическая обработка в активизированных газовых средах [Текст] / Б. Н. Арзамасов. – М.: Машиностроение, 1979. – 224 с.

Арзамасов, Б. Н. Ионное азотирование сплавов [Текст] / Б. Н. Арзамасов, А. В. Виноградов, А. В. Велищанский // Новые сплавы и методы упрочнения деталей машин. – М.: Машиностроение, 1981. – С. 105–117.

Гаркунов, Д. Н. Триботехника [Текст] / Д. Н. Гаркунов. – М.: Машиностроение, 1985. – 424 с.

Крагельский, И. В. Основы расчетов на трение и износ [Текст] / И. В. Крагельский, М. Н. Добычин, В. С. Комбалов. – М.: Машиностроение, 1977. – 526 с.

Hirth, F. W. Zur Kavitation von Kupferlegielrungen in Hydraulikflussigkeiten [Тext] / F. W. Hirth, H. Speckhardt // Metall (W.-Berlin). – 1985. – Vol. 29, Issue 11. – P. 1106–1110.

Физико-химические свойства окислов [Текст]: справочник / под ред. Г. В. Самсонова. – М.: Металлургия, 1969. – 389 с.

Келли, А. Дисперсионное твердение [Текст] / А. Келли, Р. Никлсон. – М.: Металлургия, 1966. – 300 с.

Гольдштейн, М. И. Дисперсионное упрочнение конструкционных сталей [Текст] / М. И. Гольдштейн // МиТОМ. – 1975. – № 11. – С. 50–56.Copyright (c) 2017 Олександр Юхимович Рудик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)