Визначення напруженого стану навколо отворів в циліндричній оболонці із композитного матеріалу

Анатолій Степанович Богатирчук, Вікторія Миколаївна Романенко

Анотація


Розглядається розрахунок напружено-деформованого стану циліндричної оболонки з двома круговими отворами з композитного матеріалу, який вважається ортотропним. Для такого класу задач приймаються гіпотеза прямих ліній Тимошенка. Для розвязку  застосовуємо метод скінченних  елементів. Результати досліджень можуть бути використані в різноманітних галузях техніки, зокрема в хімічній та харчовій промисловості.


Ключові слова


Оболонка; круговий отвір; композитний матеріал; ортотропний матеріал; метод скінченних елементів; гіпотеза Тимошенка; напружений стан; деформація; ізопараметричний елемент

Повний текст:

PDF

Посилання


Nyrkova, L. I. (2017). Analiz vplyvu kombinatsiyi stres-koroziynykh chynnykiv na koroziyne roztriskuvannya vid napruzhennya trubnoyi stali. Visnyk NTU “KhPI”, 16, 12–16.

Vasil'ev, V. V. (1988). Mekhanika konstrukciy iz kompozicionnyh materialov. Moscow: Mashinostroenie, 272.

Guz', A. N., Chernyshenko, I. S., Chekhov, V. N., Chekhov, V. N., Shnerenko, K. I. (1980). Metody rascheta obolochek. Vol. 1. Teoriya tonkih obolochek, oslablennyh otverstiyami. Kyiv: Nauk. dumka, 636.

Guz', A. N., Grigorenko, Ya. M., Babich, I. Yu. et. al. (1982). Mekhanika ehlementov konstrukciy. Kyiv: Nauk. dumka, 464.

Pelekh, B. L., Laz'ko, V. A. (1982). Sloistye anizotropnye plastiny i obolochki s koncentratorami napryazheniy. Kyiv: Nauk. dumka, 296.

Bogatyrchuk, A. S., Shnerenko, K. I. (1987). Primenenie metoda konechnyh ehlementov k raschetu transversal'no-izotropnoy cilindricheskoy obolochki s otverstiem. Prikl.mekhanika, 23 (9), 125–128.

Shnerenko, K. I., Hodzula, V. F., Bohatyrchuk, A. S. (2006). Vyznachennya kontsentratsiyi napruzhen' navkolo otvoru v tsylindrychniy paneli iz kompozytnoho materialu. Systemni tekhnolohiyi, 5 (46), 121–123.

Bogatyrchuk, A. S., Guz', A. N., Shnerenko, K. I. (1990). Issledovanie koncentracii napryazheniy okolo dvuh otverstiy v kompozitnyh obolochkah metodom konechnyh ehlementov. Prikl.mekhanika, 26 (7), 34–38.

Zenkevich, O., Morgan, K. (1986). Konechnye ehlementy i approksimaciya. Moscow: Mir, 318.

Hlyns'kyy, Ya. M., Anokhin, V. Ye., Ryazhs'ka, V. A. (2003). C++ i C++ Builder. Lviv, 192.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ниркова, Л. І. Аналіз впливу комбінації стрес-корозійних чинників на корозійне розтріскування від напруження трубної сталі [Текст] / Л. І. Ниркова // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2017. – № 16. – С. 12–16.

Васильев, В. В. Механика конструкций из композиционных материалов [Текст] / В. В. Васильев. – М.: Машиностроение, 1988. – 272 с.

Гузь, А. Н. Методы расчета оболочек. Т. 1 [Текст] / А. Н. Гузь, И. С. Чернышенко, В. Н. Чехов, В. Н. Чехов, К. И. Шнеренко // Теория тонких оболочек, ослабленных отверстиями. – Киев: Наук. думка, 1980. – 636 с.

Гузь, А. Н. Механика элементов конструкций [Текст] / А. Н. Гузь, Я. М. Григоренко, И. Ю. Бабич и др. – Киев: Наук. думка, 1982. – 464 с.

Пелех, Б. Л. Слоистые анизотропные пластины и оболочки с концентраторами напряжений [Текст] / Б. Л. Пелех, В. А. Лазько. – Киев: Наук. думка, 1982. – 296 с.

Богатырчук, А. С. Применение метода конечных элементов к расчету трансверсально-изотропной цилиндрической оболочки с отверстием [Текст] / А. С. Богатырчук, К. И. Шнеренко // Прикл.механика. – 1987. – Т. 23, № 9. – С. 125–128.

Шнеренко, К. І. Визначення концентрації напружень навколо отвору в циліндричній панелі із композитного матеріалу [Текст] / К. І. Шнеренко, В. Ф. Годзула, А. С. Богатирчук // Системні технології. – 2006. – Вип. 5 (46). – С. 121–123.

Богатырчук, А. С. Исследование концентрации напряжений около двух отверстий в композитных оболочках методом конечных элементов [Текст] / А. С. Богатырчук, А. Н. Гузь, К. И. Шнеренко // Прикл.механика. – 1990. – Т. 26, № 7. – С. 34–38.

Зенкевич, О. Конечные элементы и аппроксимация [Текст] / О. Зенкевич, К. Морган. – М.: Мир, 1986. – 318 с.

Глинський, Я. М. C++ і C++ Builder [Текст] / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. – Львів, 2003. – 192 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Анатолій Степанович Богатирчук, Вікторія Миколаївна Романенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)