Дослідження рівня професійного ризику, виробничого травматизму та профзахворюваності в галузі тваринництва України

Василь Миколайович Савченко, Наталія Михайлівна Цивенкова, Людмила Григорівна Савченко

Анотація


Розглянуто рівень професійних ризиків, виробничого травматизму та профзахворюваності в галузі тваринництва України та здійснено їх розподіл за сферами діяльності. Представлено структуру уражень працівників тваринництва, типів захворювань на виробництві та розподіл первинно виявлених профзахворювань і отруєнь за тривалістю впливу на працюючих основних негативних виробничих факторів. Зазначене свідчить про необхідність: дотримання трудової дисципліни; підвищення професійного рівня з техніки безпеки при роботі з машинами, обладнанням та під час обслуговування тварин з метою усунення причин і джерел травмування; підвищення якості навчання та атестації працівників галузі.


Ключові слова


галузь тваринництва; виробничий травматизм; професійний ризик; рівень виробничого травматизму; профзахворювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranov, Yu. N., Shkrabak, R. V., Braginec, Yu. N.; Shkrabak, V. S. (Ed.) (2013). Metodologiya obespecheniya bezopasnosti na zhivotnovodcheskih kompleksah. SPb.: Izd-vo OOO «Litera», 502.

Baranov, Yu. N. (2006). Snizhenie travmatizma rabotnikov zhivotnovodstva. Mekhanizaciya i ehlektrifikaciya sel'skogo hozyaystva, 10, 16–19.

Vidomosti pro stan vyrobnychoho travmatyzmu za dvanadtsiat misiatsiv 2015 rik. Derzhavna sluzhba hirnychoho nahliadu ta promyslovoi bezpeky Ukrainy. Available at: http://www.dnop.gov.ua/index.php/uk/operativna-informatsiya/travmatizm/11245-vidomosti-pro-stan-virobnichogo-travmatizmu-za-dvanadtsyat-misyatsiv-2015-rik

Marchyshyna, Ye. I., Huberniuk, O. M., Tairova, T. M. (2010). Ryzyk vynyknennia travmatyzmu dlia okremykh vyrobnychykh protsesiv ta profesii u tvarynnytstvi. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 144, 348–353.

Novak, T. S. (2012). Okhorona pratsi v tvarynnytstvi: nedoliky pravovoho zabezpechennia. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 4, 114–120.

Pistun, I. P., Berezovetskyi, A. P., Berezovetskyi, S. A. (2012). Okhorona pratsi v haluzi silskoho hospodarstva (tvarynnytstvo, ptakhivnytstvo). Sumy: Universytetska knyha, 504.

Pro zatverdzhennia Derzhavnykh sanitarnykh norm ta pravyl «Hihiienichna klasyfikatsiia pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu» (2014). Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy, No. 248. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14

Rudnytskyi, B. O., Spirin, A. V., Turovska, V. B., Rudnytskyi, V. B. (2014). Analiz travmatyzmu i profesiinykh zakhvoriuvan v haluzi tvarynnytstva ta zakhody po yikh zapobihanniu. Zb. nauk. prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tekhnichni nauky, 1, 118–124.

Tvarynnytstvo. Na dopomohu spetsialistu z okhorony pratsi (2012). 6, 28–38.

Travmatyzm na vyrobnytstvi u 2014–2015 rr. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstar.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баранов, Ю. Н. Методология обеспечения безопасности на животноводческих комплексах [Текст] / Ю. Н. Баранов, Р. В. Шкрабак, Ю. Н. Брагинец; под ред. В. С. Шкрабака. – СПб.: Изд-во ООО «Литера», 2013. – 502 с.

Баранов, Ю. Н. Снижение травматизма работников животноводства [Текст] / Ю. Н. Баранов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2006. – № 10. – С. 16–19.

Відомості про стан виробничого травматизму за дванадцять місяців 2015 рік [Електронний ресурс]. – Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. – Режим доступу: http://www.dnop.gov.ua/index.php/uk/operativna-informatsiya/travmatizm/11245-vidomosti-pro-stan-virobnichogo-travmatizmu-za-dvanadtsyat-misyatsiv-2015-rik

Марчишина, Є. І. Ризик виникнення травматизму для окремих виробничих процесів та професій у тваринництві [Текст] / Є. І. Марчишина, О. М. Губернюк, Т. М. Таірова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 144. – С. 348–353.

Новак, Т. С. Охорона праці в тваринництві: недоліки правового забезпечення [Текст] / Т. С. Новак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 4. – С. 114–120.

Пістун, І. П. Охорона праці в галузі сільського господарства (тваринництво, птахівництво) [Текст]: навч. пос. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, С. А. Березовецький. – Суми: Університетська книга, 2012. – 504 с.

Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» [Текст]. – Міністерство охорони здоров’я України, 2014. – № 248. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14

Рудницький, Б. О. Аналіз травматизму і професійних захворювань в галузі тваринництва та заходи по їх запобіганню [Текст] / Б. О. Рудницький, А. В. Спірін, В. Б. Туровська, В. Б. Рудницький // Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – 2014. – Вип. 1. – С. 118–124.

Тваринництво. На допомогу спеціалісту з охорони праці [Текст]. – 2012. – № 6. – С. 28–38.

Травматизм на виробництві у 2014–2015 рр. [Електронний ресурс]. – Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstar.gov.ua/Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Василь Миколайович Савченко, Наталія Михайлівна Цивенкова, Людмила Григорівна Савченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)