Метод виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів

Лідія Ігорівна Фешанич, Андрій Петрович Олійник

Анотація


Розглядається важлива  науково-практична задача автоматичного захисту компресора від помпажу, як явища, яке приводить до втрати працездатності газоперекачувального агрегату. Пропонується модель визначення зон втрати стійкості розв’язків системи диференціальних рівнянь. Визначено, що явище помпажу корелює з втратою стійкості розв’язків системи, яка описує взаємозв’язок між параметрами, що контролюються на діючих компресорних станціях. Встановлено тип кожної із точок положення рівноваги та як відповідні значення характеризують явище помпажу або виникнення передпомпажних ефектів.


Ключові слова


стійкість; помпаж; відцентровий нагнітач; системи диференціальних рівнянь; точки положення рівноваги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Sukach, O. V., Blyaut, Yu. Ye., Bekker, M. V., Repeta, A. F., Sementsov, H. N., Hirenko, S. H. et. al. (2009). Pat. No. 91465 UA. Akustychnyy sposib kontrolyu peredpomazhnoho stanu vidtsentrovoho nahnitacha. MPK F04D 27/02. No. a200907520; declareted: 17.07.2009; published: 26.07.2010, Bul. No. 14, 4.

Hirenko, S. H., Spichenkov, Yu. M., Bobkov, V. Yu. (2002). Pat. No. 52128A UA. Sposib zakhystu kompresora vid pompazhu. MKY F04 D 27/02. No. 2002021583; declareted: 26.02.2002; published: 16.12.2002, Bul. No. 12, 3.

Sementsov, H. N., Davydenko, L. I. (2014). Development of informative support for automatic antisurge protection system and regulation of gas pumping plant. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (11 (70)), 20–24. doi: 10.15587/1729-4061.2014.26311

Sedov, L. I. (1970). Mekhanika sploshnoy sredy. Moscow: Nauka, 568.

Butikov, E. I., Kondrat'ev, A. S. (1994). Fizika. Kn. 1. Mekhanika. Moscow: Nauka, 367.

Kazakevich, V. V. (1974). Avtokolebaniya (pompazh) v kompressorah. Moscow: Mashinostroenie, 264.

Zaycev, L. A. (1982). Regulirovanie rezhimov magistral'nyh nefteprovodov. Moscow: Nedra, 240.

Fletcher, K. (1988). Chislennye metody na osnove metoda Galyorkina. Moscow: Mir, 352.

Samarskiy, A. A., Gulin, A. V. (1989). Chislennye metody. Moscow: Nauka, 432.

Tihonov, A. N., Arsenin, V. Ya. (1979). Metody resheniya nekorrektnyh zadach. Moscow: Nauka, 285.

Samoylenko, A. M., Krivosheya, S. A., Perestyuk, N. A. (1984). Differencial'nye uravneniya (primery i zadachi). Kyiv: Vyshcha shk., 408.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пат. № 91465 UA. Акустичний спосіб контролю передпомажного стану відцентрового нагнітача. МПК F04D 27/02 [Текст] / Сукач О. В., Бляут Ю. Є., Беккер М. В., Репета А. Ф., Семенцов Г. Н., Гіренко С. Г. та ін. – № а200907520; заявл. 17.07.2009; опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14. – 4 с.

Пат. № 52128А UA. Спосіб захисту компресора від помпажу. МКИ F04 D 27/02 [Текст] / Гіренко С. Г., Спіченков Ю. М., Бобков В. Ю. – № 2002021583; заявл. 26.02.2002; опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12. – 3 с.

Семенцов, Г. Н. Розвиток інформаційного забезпечення системи автоматичного антипомпажного захисту та регулювання газоперекачувального агрегату [Текст] / Г. Н. Семенцов, Л. І. Давиденко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – Т. 4, № 11 (70). – С. 20–24. doi: 10.15587/1729-4061.2014.26311 

Седов, Л. И. Механика сплошной среды [Текст] / Л. И. Седов. – М.: Наука, 1970. – 568 с.

Бутиков, Е. И. Физика. Кн. 1. Механика [Текст] / Е. И. Бутиков, А. С. Кондратьев. – М.: Наука, 1994. – 367 с.

Казакевич, В. В. Автоколебания (помпаж) в компрессорах [Текст] / В. В. Казакевич. – М.: Машиностроение, 1974. – 264 с.

Зайцев, Л. А. Регулирование режимов магистральных нефтепроводов [Текст] / Л. А. Зайцев. – М.: Недра, 1982. – 240 с.

Флетчер, К. Численные методы на основе метода Галёркина [Текст] / К. Флетчер. – М.: Мир, 1988. – 352 с.

Самарский, А. А. Численные методы [Текст] / А. А. Самарский, А. В. Гулин. – М.: Наука, 1989. – 432 с.

Тихонов, А. Н. Методы решения некорректных задач [Текст] / А. Н. Тихонов, В. Я. Арсенин. – М.: Наука, 1979. – 285 с.

Самойленко, А. М. Дифференциальные уравнения (примеры и задачи) [Текст] / А. М. Самойленко, С. А. Кривошея, Н. А. Перестюк. – К.: Вища шк., 1984. – 408 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Лідія Ігорівна Фешанич, Андрій Петрович Олійник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)