Реалізація зв'язку з системою АСКОЕ через GSM-мережу

Володимир Андрійович Святний, Олександр Миколайович Мірошкін, Вікторія Вікторівна Гриша

Анотація


В даній статті розглядається склад сучасних автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, їх головні складові, приведені до розгляду архітектури сучасної автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії з трьома рівнями та двома рівнями, розглянуті сучасні засоби зв'язку автоматизованих систем контролю і обліку електричної енергії, наведено приклад каналів передачі інформації даних з використанням GSM-мережі, також за допомогою PLC технології, через виту пару і перетворювач інтерфейсів та за наявності прокладеної локальної мережі, виконано порівняння волоконно-оптичних ліній зв'язку та комутованих і виділених каналів передачі даних, детально розглянуті інтерфейси каналів зв'язку з АСКОЕ, а також розглянуто питання про проблему передачі інформації в автоматизованих системах комерційного обліку електричної енергії та запропонований один із варіантів її вирішення шляхом реалізації зв'язку з автоматизованими системами комерційного обліку електричної енергії з використанням технології GSM.

Ключові слова


автоматизована система комерційного обліку електроенергії; АСКОЕ; контроль енергоресурсів; GSM-мережа

Повний текст:

PDF

Посилання


Voloshko, A. V., Kotsar, O. V. (2001). Practical aspects of introduction automated system of commercial electricity metering. Energysafe Technologies and automation, 4-5, 16–27.

Conception of construction of automated system of commercial electricity metering is in terms to the power market (1997). Ministry of energy of Ukraine, Kyiv.

Volkov, V. M., Smolko, Yu. N., Chertov, E. D. (2010). System of commercial electricity metering. Announcer of the Voronezh state technical university, 9, 159–161.

Staroverov, B. A., Hnatiuk, B. A. (2013). Increase of efficiency of the system of the automated commercial account of electric power due to introduction of functions of prognostication. Announcer of the Ivanovo state power university, 6, 26–29.

Sarkysov, S. A. (2015). An analysis of basic features of collection of periodic types of data is in modern automated system of commercial electricity metering. Science, technique and education, 11 (17).

Berezyn, B. Y., Berezyn, S. B. (2003). Initial course С and С++. Mosocw: Dialogue-MIFI, 288.

Shyldt, H. (2003). Reference book of programmer on С/С++. Kyiv: A publishing house "Williams", 432.

Lytvynenko, N. A. (2003). Technology of programming on С++. Sankt-Peterburg: BHB-Petersburg, 280.

Davis, S. R. (2003). С++ For beginners. Kyiv: A publishing house "Williams", 336.

Kopliien, J. (2005). Multiparadigm planning for С++. Sankt-Peterburg: Petersburg, 237.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волошко, А. В. Практичні аспекти впровадження автоматизованних систем контролю енерговитрат [Текст] / А. В. Волошко, О. В. Коцар // Енергосберігаючі Технології та автоматизація. – 2001. – № 4-5. – С. 16–27.

Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку [Текст]. – Міністерство енергетики України, Київ, 1997.

Волков, В. М. Система коммерческого учета электроэнергии [Текст] / В. М. Волков, Ю. Н. Смолко, Е. Д. Чертов // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2010. – № 9. – С. 159–161.

Староверов, Б. А. Повышение эффективности системы автоматизированного коммерческого учета электроэнергии за счет введения функций прогнозирования [Текст] / Б. А. Староверов, Б. А. Гнатюк // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. – 2013. – № 6. – С. 26–29.

Саркисов, С. А. Анализ основных особенностей сбора периодических типов данных в современных АСКУЭ [Текст] / С. А. Саркисов // Наука, техника и образование. – 2015. – № 11 (17).

Березин, Б. И. Начальный курс С и С++ [Текст] / Б. И. Березин, С. Б. Березин. – М.: Диалог-МИФИ, 2003. – 288 с.

Шилдт, Г. Справочник программиста по С/С++ [Текст] / Г. Шилдт. – Киев: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 432 с.

Литвиненко, Н. А. Технология программирования на С++ [Текст] / Н. А. Литвиненко. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 280 с.

Дэвис, С. С++ Для чайников [Текст] / С. Р. Дэвис. – Киев: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 336 с.

Коплієн, Д. Мультипарадигмове проектування для С++ [Текст] / Д. Коплієн. – СПб.: Видавництво «Питер», 2005. – 237 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Володимир Андрійович Святний, Олександр Миколайович Мірошкін, Вікторія Вікторівна Гриша

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)