Екологічна ситуація в Україні

Інна Вікторівна Москалюк, Микола Миколаєвич Сакун, Володимир Федорович Нагорнюк

Анотація


Україна – одна із найурбанізованіших країн  - у містах мешкає майже 70% населення. Висока концентрація техногенних об'єктів сприяє забрудненню довкілля, знижує комфортність життя. Основними джерелами забруднення атмосфери міста є транспорт, енергетичні системи та промисловість. Розвиток промисловості супроводжується професійним травматизмом працівників. Реальні виробничі умови є причиною виникнення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, які призводять до матеріальних і моральних втрат та негативно позначаються на рівні життя населення. 


Ключові слова


аварії; катастрофи; екологічна ситуація; статистика; надзвичайні ситуації; природне; техногенне середовище.

Повний текст:

PDF

Посилання


Yurchenko, L. I. (2009). Ekolohiia. Kyiv: Profesional, 304.

Tunytsia, T. Yu. (2006). Zbalansovane pryrodokorystuvannia. Kyiv: Znannia, 300.

Potish, A. F., Medvid, V. H., Hvozdetskyi, O. H., Kozak, Z. Ya. (2006). Ekolohiia: teoretychni osnovy i praktykum. Lviv: Mahnoliia, 324.

Pavlova, E. I. (2000). Ehkologiya transporta. Moscow: Transport, 248.

Vyhovska, T. V. (2009). Naukovo-populiarnyi ekolohichnyi zhurnal «Ekolohichnyi visnyk» Issue 2 (54). Kyiv: Vseukrainska ekolohichna liha.

Korobkin, V. I., Peredel's'kiy, L. V. (2001). Ehkologiya. Rostov-na-Donu: Eniks, 602.

Kovalenko, A. (2011). Ways of domestic solid waste crisis overcoming in Ukraine. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (6 (50)), 38–41. Abailable at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1807/1703

Kryzhanovskyi, Ye., Nahorna, A. (2014). Development of biocentric-network structure of vinnytsia environmental network using geoinformational technologies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (10 (72)), 8–12. doi: 10.15587/1729-4061.2014.29275

Nakashydze, L., Hilorme, T. (2015). Energy security assessment when introducing renewable energy technologies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (8 (76)), 54–59. doi: 10.15587/1729-4061.2015.46577

Trofimov, I. (2014). Impact assessment of municipal wastes on the ecological state of Ukraine. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (10 (68)), 25–29. doi: 10.15587/1729-4061.2014.22427


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Юрченко, Л. І. Екологія [Текст] / Л. І. Юрченко. – К.: Професіонал, 2009. – 304 с.

Туниця, Т. Ю. Збалансоване природокористування [Текст] / Т. Ю. Туниця. – К.: Знання, 2006. – 300 с.

Потіш, А. Ф. Екологія: теоретичні основи і практикум [Текст] / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак. – Л.: Магнолія, 2006. – 324 с.

Павлова, Е. И. Экология транспорта [Текст] / Е. И. Павлова. – М.: Транспорт, 2000. – 248 с.

Виговська, Т. В. Науково-популярний екологічний журнал «Екологічний вісник» № 2 (54) [Текст] / Т. В. Виговська. – К.: Всеукраїнська екологічна ліга, 2009.

Коробкин, В. И. Экология [Текст] / В. И. Коробкин, Л. В. Передельський. – Ростов-на-Дону: Еникс, 2001. – 602 с.

Коваленко, А. Пути преодоления кризиса твёрдых бытовых отходов в Украине [Текст] / А. Коваленко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – T. 2, № 6 (50). – С. 38–41. – Режим доступа: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1807/1703

Крижановський, Є. Розробка біоцентрично-мережевої структури екологічної мережі міста Вінниця з використанням геоінформаційних технологій [Текст] / Є. Крижановський, А. Нагорна // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – T. 6, № 10 (72). – С. 8–12. doi: 10.15587/1729-4061.2014.29275

Накашидзе, Л. Оцінка енергетичної безпеки при впровадженні технологій використання енергії відновлюваних джерел [Текст] / Л. Накашидзе, Т. Гільорме // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – T. 4, № 8 (76). – С. 54–59. doi: 10.15587/1729-4061.2015.46577

Трофімов, І. Оцінка впливу відходів побутового походження на екологічний стан України [Текст] / І. Трофімов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – T. 2, № 10 (68). – С. 25–29. doi: 10.15587/1729-4061.2014.22427Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Інна Вікторівна Москалюк, Микола Миколаєвич Сакун, Володимир Федорович Нагорнюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)