Аналіз і шляхи вирішення проблем екологічної безпеки в Україні

Ольга Адольфівна Палієнко

Анотація


В даній статті розглядаються аспекти і підходи трансформації екологічного світогляду в умовах глобалізації, проведено аналіз екологічної кризи в Україні та світі, проаналізовані наукові та статистичні дослідження стану екологічної безпеки, рівень захворювань населення України, охарактеризовані причини погіршення екологічної ситуації, зʼясовані шляхи вирішення проблеми охорони здоровʼя та безпеки життєдіяльності населення, обґрунтована необхідність формування екологічної свідомості як найважливішого фактора вирішення екологічних проблем. 


Ключові слова


екологічна безпека; загроза життя; екологічна криза; захворювання; працездатність населення; забруднення території

Повний текст:

PDF

Посилання


Bredikhina, N. (2006). Oriientatsii naselennia na zdorovyi sposib zhyttia: rehionalnyi aspekt. Cheliabinsk, 153.

Haidaiev, Yu. O., Kovalenko, V. M., Kornatskyi, V. M. (2007). Stan zdorovʼya naselennia Ukrainy ta zabezpechennia nadannia medychnoi dopomohy. Kyiv, 97.

Geysen, W. J. (1990). The Structure of Safety Science: Definitions, Goals and Instuments. – Ist World Congress on Safety Science: Living in Safety. Teil 1 Koln.

Ekolohichna bezpeka. Available at: http://www.novaecologia.org/voecos-2057-3.html

Ekolohiia yak odyn z chynnykiv vplyvu na zdorovʼya liudyny. Available at: http://www.novaecologia.org/voeco-697.html

Kovalenko, V. M., Kornatskyi, V. M., Dorohoi, A. P. et. al. (2003). Stan sertsevo-sudynnoi patolohii ta shliakhy yoho pokrashchannia v Ukraini. Kyiv, 45.

Kovalenko, V. M., Kornatskyi, V. M., Manoilenko, T. S., Prokopyshyn, O. I. (2005). Suchasnyi stan zdorovia narodu ta napriamky yoho pokrashchannia v Ukraini. Kyiv, 141.

Lisichkin, V. A., Shelepin, L. A., Boev, B. V. (1997). Zakat civilizacii, ili Dvizhenie k noosfere: (Ehkologiya s raznyh storon). Moscow: TOO «IC-garant», 345.

Pechchei, A. (1980). Liudski yakosti. Moscow: Prohres, 321.

Smyrnova, I. P., Horbas, I. M. (2004). Rezultaty realizatsii prohramy profilaktyky i likuvannia arterialnoi hipertenzii. Nova medytsyna, 4, 12–14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бредіхіна, Н. Орієнтації населення на здоровий спосіб життя: регіональний аспект [Текст] / Н. Бредіхіна. – Челябінськ, 2006. – 153 с.

Гайдаєв, Ю. О. Стан здоровʼя населення України та забезпечення надання медичної допомоги [Текст] / Ю. О. Гайдаєв, В. М. Коваленко, В. М. Корнацький. – К., 2007. – 97 с.

Geysen, W. J. The Structure of Safety Science: Definitions, Goals and Instuments [Text] / W. J. Geysen. – Ist World Congress on Safety Science: Living in Safety. Teil 1 Koln, 1990.

Екологічна безпека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.novaecologia.org/voecos-2057-3.html

Екологія як один з чинників впливу на здоровʼя людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.novaecologia.org/voeco-697.html

Коваленко, В. М. Стан серцево-судинної патології та шляхи його покращання в Україні [Текст]: метод. пос. / В. М. Коваленко, В. М. Корнацький, А. П. Дорогой та ін. – К., 2003. – 45 с.

Коваленко, В. М. Сучасний стан здоров'я народу та напрямки його покращання в Україні [Текст] / В. М. Коваленко, В. М. Корнацький, Т. С. Манойленко, О. І. Прокопишин. – К., 2005. – 141 с.

Лисичкин, В. А. Закат цивилизации, или Движение к ноосфере: (Экология с разных сторон) [Текст] / В. А. Лисичкин, Л. А. Шелепин, Б. В. Боев. – М.: ТОО «ИЦ-гарант», 1997. – 345 с.

Печчеї, А. Людські якості [Текст] / А. Печчеї. – М.: Прогрес, 1980. – 321 с.

Смирнова, І. П. Результати реалізації програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії [Текст] / І. П. Смирнова, І. М. Горбась // Нова медицина. – 2004. – № 4. – С. 12–14.Copyright (c) 2017 Ольга Адольфівна Палієнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)