Том 17 (2016)

Зміст

Матеріалознавство

Модуляційно-поляризаційний метод вимірювання внутрішніх механічних напружень в мікроелектронних структурах Si-Al PDF
Остап Олегович Олійник 3-7
Особливості виготовлення лито-зварних конструкцій з вуглецевих сталей PDF (Русский)
Аркадий Васильевич Лоза, Валерий Васильевич Чигарёв 8-13
Аналіз методів отримання безперервних волокон ниткоподібних кристалів PDF (Русский)
Сергей Робленович Артемьев, Валерий Павлович Шапорев 14-18
Реконструкція структури ядерного графіту методами багатоточкової статистики PDF (Русский)
Антон Игоревич Комир 18-24
Закономірності тертя та зношування в вакуумі детонаційних покриттів Cr-Si-B, що містять дисульфід молібдену PDF (Русский)
Виталий Павлович Бабак, Виталий Владимирович Щепетов, Сергей Дмитриевич Недайборщ 24-29

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Визначення ймовірності зниження адаптаційних можливостей у підлітків із серцево-судинними захворюваннями PDF (Русский)
Елена Владимировна Высоцкая, Лариса Ивановна Рак, Андрей Павлович Порван, Ксения Владимировна Цапенко, Елена Андреевна Гаврюшина 30-34
Комбінований датчик вітру для адаптивних авторульових систем PDF (Русский)
Алексей Артемович Шекольян 35-41
Комп'ютерно-інтегровані технології в ливарному виробництві: питання управління якістю виливків PDF (Русский)
Егор Павлович Дымко, Н. Н. Белик, А. В. Золотарева, С. Ю. Кияшко, А. В. Демина 41-46
Технологічні аспекти у роботі прикордонної дільничної станції в умовах підвищення рівня інформатизації PDF
Татьяна Юріївна Калашнікова, Павло Олександрович Цвір, Сергій Петрович Приступа, Роман Сергійович Полозун 46-50
Про підхід до проектування системи тестування знань з мови SQL PDF
Марія Сергіївна Широкопетлєва, Юлія Юріївна Черепанова 50-55
Формування математичної моделі функціонування транспортно-пересадочних вузлів міського пасажирського транспорту PDF
Володимир Олексійович Вдовиченко, Ганна Олександрівна Самчук 56-61
Перспективи застосування імітаційного моделювання в задачах автоматизації та управлінні технологічними системами PDF (Русский)
Роман Юрьевич Лопаткин, Сергей Александрович Петров, Сергей Николаевич Игнатенко, Виталий Анатольевич Иващенко 61-71

Технології та обладнання виробництва

Дослідження руху штовхача в каналі просторового кулачкового механізму, що складається з пружних елементів PDF (Русский)
Мазахир Гамза оглы Фарзалиев, Садраддин Мовлам оглы Садирли 72-76
Електромагнітне та теплове поля руднотермічної плавильної печі PDF (Русский)
Сергей Андреевич Левченко 76-80
Напрямки в створенні трансмісій приводів коксових машин PDF (Русский)
Виктор Иванович Рындяев 80-82
Моделювання процесу дезінтеграції магнетитових кварцитів в барабанних млинах на основі використання методу кінцевих елементів PDF (Русский)
Ирина Витальевна Хмель 83-88
Одержання акрилатних мономерів з пропіонової кислоти і формальдегіду в присутності метанолу в газовій фазі PDF
Назарій Ігорович Лапичак, Володимир Васильович Івасів, Роман Володимирович Небесний, Олена Олександрівна Мацьків, Анастасія-Богдана Вікторівна Шатан 89-93

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Математична модель розподілу пилових викидів комбікормових заводів PDF
Валентина Іванівна Урсулова 94-100
Дослідження профілактичного впливу і безпеки розроблених видів пастильних виробів з використанням нетрадиційної сировини PDF (Русский)
Елена Александровна Соколовская, Галина Ивановна Дюкарева 101-104
Магнітно-реагентна технологія очищення води та установка для її реалізації PDF
Микола Васильвич Бернацький 105-111
Управління проектами попередження надзвичайними природними ситуаціями на магістральних автошляхах з урахуванням ризиків PDF (Русский)
Наталия Юрьевна Филь 111-114
Інформаційна модель розповсюдження забруднення атмосфери викидами із резервуарів з залишками нафтопродуктів під час їх провітрювання PDF
Микола Ігоревич Адаменко, Сергій Вікторович Гарбуз 115-121

Управління якістю виробництва

Послідовний аналіз якості продукції PDF
Наталя Сергіївна Ащепкова, В'ячеслав Олександрович Богданов 122-127