Технологічні аспекти у роботі прикордонної дільничної станції в умовах підвищення рівня інформатизації

Татьяна Юріївна Калашнікова, Павло Олександрович Цвір, Сергій Петрович Приступа, Роман Сергійович Полозун

Анотація


Досліджено особливості технології роботи прикордонної дільничної станції. Встановлено недоліки у процесі обробки поїздів та вагонів у зв’язку із додатковою витратою часу на проведення огляду прикордонною службою та необхідність покращення якості роботи станції за рахунок удосконалення технології та подальшої інформатизації. Запропоновано скорочення часу проходження поїздів контролюючими органами, що дозволить вивільнити час для надання інших операцій. Додатково покращити показники роботи станції передбачено за рахунок впровадження мікропроцесорної системи диспетчерської централізації  «Каскад» на дільниці, до якої належить станція.

Ключові слова


залізничний транспорт; прикордонна дільнична станція; технологія; поїзда; вагони; система диспетчерської централізації «Каскад»

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Aloshynskyy, Е., Kolesnikova, N. (2009). Directions improvement of border adjustment stations on the borders with the CIS, 29-34.

2. Ukrainian transport newspaper "Highway" [Electronic resource] // command post freight traffic. - 2014 - 6 January. Access : http://www.magistral-uz.com.ua/articles/komandnij-punkt-vantazhnogo-ruhu.html.

3. Butko, G. Baulina, V. Verovko (2012). Improving the technology of Border transmitting station based on the requirements of logistics, 26-31.

4. Ukrainian transport newspaper "Highway" [Electronic resource ] // Microprocessors in action. - 2014 - 12 March. - Access : http://www.magistral-uz.com.ua/articles/mikroprocesori--v-dii.html.

5. Petrushov (2015). Improving the technology of the border transfer station, 106-109.

6. Butko, G. Sikonenko, T. Kalashnikova (2001). Ensuring the sustainability of the sorting station in terms of the transport market. Mizhvuz . collection of papers, 22-27.

7. Kalashnikova (2002). Model interoperability of the system " depot - station - driving " . Information management systems for rail transport, 67-69.

8. Kalashnikova, L. Sviridyuk (2011). Increased interaction terms of technical sub stations with each other and with surrounding stations, 44-47.

9. Kalashnikova, I. Kalenyk, I. Rasovskyy (2011). Ways to improve the level of information polling stations, 128-133.

10. Ukrainian transport newspaper "Highway" [electronic resource] C "cascade" online. - 2013 - 13 March. Access : http://www.magistral-uz.com.ua/articles/c-kaskadom--v-on-lajn.html.

11. Danko (2005). Microprocessor centralized traffic control "Cascade" , 176.

12. Dolgopolov (2013). Development of functional tasks rail systems using supervisory control scheduling theory, 96-102.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Альошинський, Є. С. Напрямки удосконалення роботи прикордонних регулювальних станцій на кордонах з країнами СНД [Текст] / Є. С. Альошинський, Н. В. Колесникова: Х.: УкрДАЗТ - 2009. - С. 29-34.
2.     Всеукраїнська транспортна газета «Магістраль» [Електронний ресурс] // Командний пункт вантажного руху. – 2014. – 6 січня. – Режим доступу : http://www.magistral-uz.com.ua/articles/komandnij-punkt-vantazhnogo-ruhu.html.
3.     Бутько, Т. В. Удосконалення технології роботи прикордонної передавальної станції  на основі вимог логістики [Текст]  / Т. В. Бутько, Г. С. Бауліна, В. М. Верьовко / Зб. Наук. праць. Х.: УкрДАЗТ. - 2012. - С. 26-31.
4.     Всеукраїнська транспортна газета «Магістраль» [Електронний ресурс] / Мікропроцесори у дії. – 2014. – 12 березня. – Режим доступу : http://www.magistral-uz.com.ua/articles/mikroprocesori--v-dii.html.
5.     Петрушов, В. В. Удосконалення технології  роботи прикордонної передавальної станції [Текст] / В. В Петрушов // Зб. Наук. праць УкрДУЗТ. Вип. 156. Х.: УкрДУЗТ. - 2015. - С. 106-109.
6.     Бутько, Т. В. Забезпечення стійкості функціонування сортувальної станції в умовах транспортного ринку [Текст] / Т. В. Бутько, Г. М. Сіконенко, Т. Ю. Калашнікова / Міжвуз. Зб. Наук. праць. Вип.47 - Х.: ХарДАЗТ. -  2001. - С. 22-27.
7.     Калашнікова, Т. Ю. Модель забезпечення взаємодії функціонування системи "депо - станція - перегін" [Текст] / Т. Ю. Калашнікова, // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2002. - №2. - С. 67-69.
8.     Калашнікова, Т. Ю. Посилення умов взаємодії роботи підсистем технічної станції між собою та з прилеглими дільницями [Текст] / Т. Ю. Калашнікова, Л. В. Свиридюк / Зб. Наук. праць. Вип. 120. Х.: УкрДАЗТ - 2011. - С. 44-47.
9.     Калашнікова, Т. Ю. Шляхи підвищення рівня інформатизації дільничної станції [Текст] / Т. Ю Калашнікова, І. Г. Каленик, І. В. Расовський / Зб. магістр. праць. Вип.112. Х.: УкрДАЗТ - 2011 - С. 128-133.
10.         Всеукраїнська транспортна газета «Магістраль» [Електронний ресурс] С «Каскадом» он-лайн. – 2013. – 13 березня. – Режим доступу : http://www.magistral-uz.com.ua/articles/c-kaskadom--v-on-lajn.html.
11.         Данько, М. І. Мікропроцесорна диспетчерська централізація «Каскад» [Текст] / М. І. Данько // навч. Посібник. Х.:  УкрДАЗТ - 2005. – 176 с.
12.         Долгополов, П. В. Розробка функціональних задач залізничних систем диспетчерського управління із застосуванням теорії розкладів [Текст] / П.  В. Долгополов // Зб. Наук. праць. Вип. 140. – Х.: УкрДАЗТ. - 2013. - С. 96-102.


Copyright (c) 2016 Татьяна Юріївна Калашнікова, Павло Олександрович Цвір, Сергій Петрович Приступа, Роман Сергійович Полозун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)