Дослідження руху штовхача в каналі просторового кулачкового механізму, що складається з пружних елементів

Мазахир Гамза оглы Фарзалиев, Садраддин Мовлам оглы Садирли

Анотація


Розглянуто рух штовхача в каналі просторового кулачкового механізму, що складається з пружних елементів при тканиноформуванні. Експериментальними дослідженнями встановлено, що переміщення штовхача в каналі здійснюється зі змінною швидкістю. Проаналізовано силові взаємодії гвинтової поверхні торця штовхача з робочими крайками провідних виступів пластин - кулачків. Отримано диференціальні рівняння додаткового руху штовхача і гармонійних коливань, що визначають закономірності руху в каналі роторного тканиноформуючого механізму.


Ключові слова


штовхач; пластина; переміщувач; швидкість; коливання; кулачковий механізм

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Farzaliev, M. G. (1990). Razrabotka metodov rascheta i proektirovaniya tkaneformiruyushhego mexanizma i issledovanie processa prokladki utochnoj niti v volnoobraznyx zevax osnovy shirokix mnogozevnyx tkackix mashin tipa TMM [Tekst] : dis. ... dokt. texn. nauk. Sankt-Peterburg, 450.

2. Artobolevskij, I. I. (2007). Teoriya mexanizmov i mashin. Moscow: Nauka, 347.

3. Bajbakov, I. M. (2005). Teoriya kolebanij. Moscow: Nauka, 320.

4. Vulfson, I. I. (2008). Nelinejnye zadachi dinamiki mashin. Sankt-Peterburg: Mashinostroenie, 234.

5. Gordeev, V. A. (2003). Dinamika mexanizmov natyazheniya i otpuska osnovy. Sankt-Peterburg: Legkaya industriya, 178.

6. Den Gartog Dzh (1960). Mexanicheskie kolebaniya. Moscow: Fizmatgiz, 345.

7. Malyshev, A. P. (1960). Mexanika i raschety tkackix stankov. Moscow: Mashgiz, 197.

8. Panovka, Ya. G. (1976). Osnovy prikladnoj teorii kolebanij i udara. Lvov: Mashinostroenie, 212.

9. Ponamarev, S. D. (1959). Raschet na prochnost v mashinostroenii. Moscow: Mashgiz, 346.

10. Strondzh, V. D. (1964). Kolebaniya v usloviyax vozbuzhdeniya, chastota kotorogo izmenyaetsya s postoyannoj skorostyu. Trudy amerikanskogo obshhestva inzhenerov-mexanikov. Seriya: E., 4, 45–49.

11. Farzaliev, M. G. (2005). Ustrojstvo dlya eksperimentalnogo izmereniya izgibnyx i krutilnyx kolebanij s bolshim chislom kulachkov. Baku, AzNIINTI, 21.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Фарзалиев, М. Г. Разработка методов расчета и проектирования тканеформирующего механизма и исследование процесса прокладки уточной нити в волнообразных зевах основы широких многозевных ткацких машин типа ТММ [Текст] : дис. ... докт. техн. наук / М. Г. Фарзалиев. – Санкт-Петербург, 1990. – 450 с.
2.     Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин [Текст] / И. И. Артоболевский. – М.: Наука, 2007. – 347 с.
3.     Байбаков, И. М. Теория колебаний [Текст] / И. М. Байбаков. – М.: Наука, 2005. – 320 с.
4.     Вульфсон, И. И. Нелинейные задачи  динамики  машин [Текст] / И. И. Вульфсон, М. З. Козловский. – С-Пб.: Машиностроение, 2008. – 234 с.
5.     Гордеев, В. А. Динамика  механизмов натяжения и отпуска основы [Текст] / В. А. Гордеев. – С-Пб., Легкая индустрия, 2003. – 178 с.
6.     Ден Гартог Дж. Механические колебания [Текст] / Ден Гартог Дж. – М., Физматгиз, 1960. – 345 с.
7.     Малышев, А. П. Механика и расчеты ткацких станков [Текст] / А. П. Малышев, П. А. Воробьев. – М.: Машгиз, 1960. – 197 с.
8.     Пановка, Я. Г. Основы прикладной теории колебаний и удара [Текст] / Я. Г. Пановка. Л.: Машиностроение, 1976. – 212 с.
9.     Понамарев, С. Д. Расчет на прочность в  машиностроении [Текст] / С. Д. Понамарев и др. – М.: Машгиз, 1959. – 346 с.
10.    Строндж, В. Д. Колебания в условиях возбуждения, частота которого изменяется с постоянной скоростью [Текст] / В. Д. Строндж // Труды американского общества инженеров-механиков. – 1964. – Серия Е. №4. – С. 45–49.
11.    Фарзалиев, М. Г. Устройство для экспериментального измерения изгибных и крутильных колебаний с большим числом кулачков [Текст] / М. Г. Фарзалиев, Б. И. Дамаскин, А. С. Сарханов. – Баку, АзНИИНТИ, 2005. – 21 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Мазахир Гамза оглы Фарзалиев, Садраддин Мовлам оглы Садирли

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)