Аналіз методів отримання безперервних волокон ниткоподібних кристалів

Сергей Робленович Артемьев, Валерий Павлович Шапорев

Анотація


У статті проведено аналіз деяких методів отримання безперервних волокон ниткоподібних кристалів, а саме – метод волочіння та метод витяжіння (Тейлора). Надано схематичний опис проведення обох процесів, зосереджено увагу на якісних показниках отриманих підсумкових результатів. Проаналізовано операції технологічного процесу, які є складовою частиною методики проведення процесу волочіння, вказана роль кожної з операцій. Представлено підсумкові показники міцності кристалу залежно від його виду під час здійснення обох методів отримання. Отримані результати можуть бути використані у широкому спектрі застосування різних груп ниткоподібних кристалів, у тому числі і в питаннях охорони довкілля.

Ключові слова


ниткоподібні кристали; метод волочіння; метод Тейлора; міцність кристалу; термічна обробка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Berezhkova, G. V. (1969). Nitevidnye kristally. Moscow: Gosizdat, 158.

2. Gordo, J. E. (1964). Endeavour, 23, 8.

3. Fraenkel, I. Z. (1926). Phys., 37, 572.

4. Zwicky, F. Z. (1923). Phys., 24, 131.

5. De Voer, J. H. (1936). Trans. Faraday Soc., 32, 10.

6. Mackenezie, J. K. (1948). Thesis Univ. Bristol, 11, 21–24.

7. Orowan, E. (1940). Proc. Roy. Soc., 52, 8.

8. Keller, E. (1964). Industr. And Engng. Chem., 56, 9.

9. Hoffmann, G. A. (1958). J. Metals, 10, 591.

10. Hoffmann, G. A. (1958). Astronautics, 3, 31.

11. Hoffmann, G. A. (1961). Neu Sci., 9, 40.

12. Levett, A. R. (1966). Mater. Res. and Standarts, 6, 64.

13. McCreight, L. R., Rauch, H. W., Sutton, W. H. (1965). Ceramic and Graphite Fibers and Whiskers. N.Y. London, Acad. Press, 244.

14. Gudilin, E. A. (2007). Nitevidnye kristally: materialy vserossijskoj konferencii «Issledovaniya i razrabotki po prioritetnomu napravleniyu razvitiya nauki, texnologij i texniki «Industriya nanosistem i materialy». Moskva Moskva. FGU «Rossijskij nauchnyj centr «Kurchatovskij institut».

15. Shishelova, T. I., Stepanova, N. E., Plynskaya, D. A., Belyaeva M. A. (2009). Nitevidnye kristally. Uspexi sovremennogo estestvoznaniya, 8, 12–13.

16. Nitevidnye kristally: mater. vseros. konf. Issle-dovaniya i razrabotki po prioritetnomu napravleniyu razvitiya nauki, texnologij i texniki «Industriya nanosistem i materialy». Moskva. FGU «Rossijskij nauchnyj centr «Kurchatovskij institut», 2007.

17. Deryagin, B. V., Fedoseev, D. V., Lukyanovich, V. M., Sinicin, B. V., Ryabov, V. A. Lavrentev, A. V. (1968). UNF DAN SSSR. Moscow: Gosizdat, 5, 1094.

18. Mc Aleer W. J., Barkemeyer, H. R., Pollak, P. J. (1961). J. Electrochem. Soc., 108, 1168.

19. Wagner, R. S. J., Doherty, C. I., Ellis, W. C. (1964). Metals, 16, 761.

20. James, D. V. F., Levis, C. (1965). Brit. J. Appl. Phys, 16, 1089.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Бережкова, Г. В. Нитевидные кристаллы [Текст] / Г. В. Бережкова. – М.: Госиздат, 1969. – 158 с.
2.     Gordo, J. E. Endeavour [Теxt] / J. E. Gordo, 1964. – № 23. – Р. 8.
3.     Fraenкel, I. Z. Phys. [Теxt] / I. Fraenкel, 1926. – № 37. – Р. 572.
4.     Zwicky, F. Z. Phys. [Теxt] / F. Zwicky, 1923. – № 24. – Р. 131.
5.     De Воеr, J. H. Trans. Faraday Soc. [Теxt] / J. H. De Воеr, 1936. – № 32. – Р. 10.
6.     Mackeneziе, J. K. Thesis Univ. Bristol [Теxt] / J. K. Mackeneziе, 1948. – № 11. – Р. 21–24.
7.     Orowan, Е. Proc. Roy. Soc. [Теxt] / Е. Orowan, 1940. – № 52. – Р. 8.
8.     Keller, Е. Industr. And Engng. Chem. [Теxt] / Е. Keller, 1964. – №56. – Р. 9.
9.     Hoffmann, G. A. J. Metals [Теxt] / G. A. Hoffmann, 1958. – №10. – Р. 591.
10.    Hoffmann, G. A. Astronautics [Теxt] / G. A. Hoffmann, 1958. – №3. – Р. 31.
11.    Hoffmann, G. A. Neu Sci. [Теxt] / G. A. Hoffmann, 1961. – №9. – Р. 40.
12.    Levett, А. Р. Mater. Res. and Standarts [Теxt] / А. Р. Levett, 1966. – №6. – Р. 64.
13.    McCreight, L. R. Ceramic and Graphite Fibers and Whiskers [Теxt]: L. R. McCreight, H. W. Rauch, W. H. Sutton. – N.Y. – London, Acad. Press, 1965. – 244 р.
14.    Нитевидные кристаллы [Текст] : материалы всероссийской конференции «Исследования и разработки по приоритетному направлению развития науки, технологий и техники «Индустрия наносистем и материалы», 18–19 января 2007 года, г. Москва / редкол.: Е. А. Гудилин.– Москва.– ФГУ «Российский научный центр «Курчатовский институт».
15.    Шишелова, Т. И. Нитевидные кристаллы [Текст] / Т. И. Шишелова, Н. Е. Степанова, Д. А. Плынская, М. А. Беляева // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 8. – С. 12–13.
16.    Нитевидные кристаллы [Текст]: матер. всерос. конф. / Исследования и разработки по приоритетному направлению развития науки, технологий и техники «Индустрия наносистем и материалы».– Москва. ФГУ «Российский научный центр «Курчатовский институт», 2007.
17.    Дерягин, Б. В. УНФ ДАН СССР [Текст] / Б. В. Дерягин, Д. В. Федо-сеев, В. М. Лукьянович, Б. В. Синицин, В. А. Рябов, А. В. Лаврентьев. – М.: Госиздат, 1968. – № 5.– С. 1094.
18.    Mc Aleer W. J., J. Electrochem. Soc. [Теxt] / W. J. Aleer, H. R. Barkemeyer, P. J. Pollak, 1961. – № 108. – Р. 1168.
19.    Wagner, R. S. J. Metals [Теxt] / R. S. Wagner, C. I. Doherty, W. C. Ellis, 1964. – № 16. – Р. 761.
20.    James, D. V. F. Brit. J. Appl. Phys. [Теxt] / D. V. F. James, C. Levis, 1965. – № 16. – Р. 1089.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Сергей Робленович Артемьев, Валерий Павлович Шапорев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)