Управління проектами попередження надзвичайними природними ситуаціями на магістральних автошляхах з урахуванням ризиків

Наталия Юрьевна Филь

Анотація


Однією з найважливіших складових успішного управління проектами попередження надзвичайних природних ситуацій є здатність виявляти, оцінювати ризики і управляти ними. Проведено аналіз ризиків, які можливі при управлінні проектами попередження надзвичайних природних ситуацій на магістральних автодорогах. Розроблено математичну модель планування робіт за проектом попередження надзвичайних природних ситуаційна магістральних автодорогах з урахуванням ризиків, яка відноситься до класу задач математичного програмування за багатьма критеріями. Результати дослідження можуть бути використані при плануванні робіт різних проектів з урахуванням ризиків. 


Ключові слова


управління проектами; надзвичайні ситуації; попередження; магістральні автодороги; ризики; робота

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Khrutba, V., Weigang, G., Ziuziun, V. (2015). Environmental and social assessment of road reconstruction projects. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, №4/10 (76), 26-34. doi: 10.15587/1729-4061.2015.47887

2. Ekolohichni vymohy do avtomobilnykh dorih (2012). Proektuvannia. HBN V.2.3-218-007:2012. Derzhavne ahenstvo avtomobilnykh dorih Ukrainy (Ukravtodor), 47.

3. Novatsii v finansuvanni dorozhnoho hospodarstva Ukrainy [Electronic resource]. Available at: http://www.ukravtodor. gov.ua/novini/с_novatsii-v-finansuvanni-dorozhnogo-gospodarstva-ukraini.html

4. Nefёdov, L., Fіl’, N., Hubyn, Yu., Melnychenko, E. (2011). Modely y metodы upravlenyia chrezvыchainыmy pryrodnыmy sytuatsyiamy na mahystralnыkh avtomobylnыkh dorohakh. Kharkov: KhNADU, 136.

5. Krasnoff, А., Mochal, T. Green Project Management: Supporting ISO 14000 Standards Through Project Management Processes [Electronic resource] Tne Green Economy Post. – Available at: http://greeneconomypost.com/green-project-management-greenpm-iso-14000-11040.htm – Title from the screen

6. McKinlay, M. Where is Project Management running to…? (International Project Management Association, 22nd World Congress, Rome, 2008) [Electronic resource]. The official website of the 22nd IPMA World Congress – Rome (Italy), Available at: http://www.ipmaroma2008.it – Title from the screen.

7. Jones, J. A. Project Management: Getting the Job Done [Electronic resource]. Available at: http:// www.sustainabilityprofessionals.org/project-management-getting-job-done

8. Silvius, G., Schipper, R., Planko, J., van den Brink, J., Kohler, A. (2012). Sustainability in Project Management. Gower, 182.

9. Teslia, I., Latysheva, T. (2016). Development of conceptual frameworks of matrix management of project and programme portfolios. Eastern-European Journal of Enterprise Techologies, №1/3 (79), 12-18. doi: 10.15587/1729-4061.2016.61153

10. Bushuiev S. (1999). Kerivnytstvo z pytan proektnoho menedzhmentu. Kiev: Ukrainska asotsiatsiia upravlinnia proektamy, 197.

11. Nefedov, L., Fsl’, N., Babenko, E., Hubyn, Yu. (2010). Modely otsenky proektov po preduprezhdenyiu chrezvыchainыkh pryrodnыkh sytuatsyi na mahystralnыkh avtomobylnыkh dorohakh. Tekhnolohyia pryborostroenyia, 1, 5-9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Хрутьба, В. О. Результати екологічної та соціальної оцінки проекту реконструкції дороги [Текст] / В. О. Хрутьба, Г. О. Вайганг, В. І. Зюзюн // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2015. - №4/10 (76). - С. 26-34. doi: 10.15587/1729-4061.2015.47887
2.     Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування. ГБН В.2.3-218-007:2012 [Текст]. – Державне агенство автомобільних доріг України (Укравтодор), 2012. – 47 с.
3.     Новації в фінансуванні дорожнього господарства України [Eлектроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukravtodor. gov.ua/novini/с_novatsii-v-finansuvanni-dorozhnogo-gospodarstva-ukraini.html
4.     Нефёдов, Л. И. Модели и методы управления чрезвычайными природными ситуациями на магистральных автомобильных дорогах [Текст] / Л. И. Нефёдов, Н. Ю. Филь, Ю. Л. Губин, Е. М. Мельниченко // Харьков : ХНАДУ, 2011. – 136 с.
5.     Krasnoff, А. Green Project Management: Supporting ISO 14000 Standards Through Project Management Processes [Electronic resource] / А. Krasnoff, T. Mochal // Tne Green Economy Post. – Available at: http://greeneconomypost.com/green-project-man­agement-greenpm-iso-14000-11040.htm – Title from the screen
6.     McKinlay, M. Where is Project Management running to…? (International Project Management Association, 22nd World Congress, Rome, 2008) [Electronic resource] / M. McKinlay // The official website of the 22nd IPMA World Congress – Rome (Italy), 2008. – Available at: http://www.ipmaroma2008.it – Title from the screen
7.     Jones, J. A. Project Management: Getting the Job Done [Electronic resource] / J. A. Jones. – Available at: http:// www.sustainabilityprofessionals.org/project-management-getting-job-done.
8.     Silvius, G. Sustainability in Project Management [Text] / G. Silvius, R. Schipper, J. Planko, J. van den Brink, A. Kohler // Gower, 2012. – 182 р.
9.     Тесля, Ю. М. Розробка концептуальних основ матричного управління портфелями проектів і програм [Текст] / Ю. М. Тесля, Т. В. Латишева // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – №1/3 (79). – С. 12–18. doi: 10.15587/1729-4061.2016.61153
10.           Бушуєв, С. Д. Керівництво з питань проектного менеджменту [Текст] / С. Д. Бушуєв. – К.: Українська асоціація управління проектами, 1999. – 197 с.
11.           Нефедов, Л. И. Модели оценки проектов по предупреждению чрезвычайных природных ситуаций на магистральных автомобильных дорогах [Текст] / Л. И. Нефедов, Н. Ю. Филь, Е. П. Бабенко, Ю. Л. Губин // Технология приборостроения. - 2010. - №1. - С. 5-9.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Наталия Юрьевна Филь

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)