Напрямки в створенні трансмісій приводів коксових машин

Виктор Иванович Рындяев

Анотація


Створення трансмісій приводів коксових машин раціональної конструкції, що володіють підвищеним рівнем працездатності, є актуальним завданням. Проаналізовано схемні і конструктивні рішення приводів сучасних коксових машин. Розглянуто індивідуальний і груповий приводи машин. Узагальнено досвід створення традиційних і нових систем трансмісій приводів коксових машин. Знаходження оптимального схемного рішення пов'язане, головним чином, з творчим рівнем конструктора. Розроблено обґрунтовані рішення для проектування працездатних систем трансмісій, на основі методів зниження діючих навантажень.


Ключові слова


коксові машини; трансмісія; навантаження; привід

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Nepomnyashhij, I. L. (1963). Koksovye mashiny, ix konstrukcii i raschety. Moscow: Metallurgizdat, 388.

2. Shepelev, I. G. (1966). Oborudovanie koksoximicheskix zavodov. Moscow: Metallurgiya, 332.

3. Virozub, I. V., Taxtamyshev, E. Ya., Ciperovich, M. V. (1952). Mexanicheskoe oborudovanie koksoximichekix zavodov. Moscow: Metallurgizdat, 292.

4. Nepomnyashhij, I. L. (1962). Mexanizaciya i avtomatizaciya na koksoximicheskom zavode. Moscow: Metal­lurgizdat, 312.

5. Karavaev, N. M., Pilslaf, I. Ya., Shepelev, I. G. (1955). Mashiny 4 apparaty koksoximicheskogo proizvodstva. Moscow: Metallurgizdat, 288.

6. Spravochnik Koksoximika (1965). T. 1, II, III. Moscow: Metalurgiya.

7. Rindyaev, V. I. (2014). Shtanga vishtovxuvalnogo pristroyu koksovishtovxuvacha. Patent Ukraini na korisnu model № 87302 MPK S 10 V 33/10 (2006.01). Za­yavl. 19.02.2013; opubl. 10.02.2014. Byul. №23.

8. Filipenko E. S. i dr. (1982). A.S. SSSR 962291, K1. S 10 V 33/10. Ustrojstvo dlya vytallcivaniya koksa iz koksovyx pechej. Zayavl. 19.11.1979; opubl. 30.09.1982. Byul. № 36.

9. Chamov, A. V., Rogozina, T. V. (1992). A. S. SSSR № 173698 Al, K1. S 10 V 7/00. Shtanga vytalkivayushhego ustrojstva koksovytalkivatelya. Zayavl. 07.03.1989; opubl. 30.05.1992. Byul. № 20.

10. Ivanov, M. N., Ivanov, V. N. (1975). Detali mashie. Moscow: Vysshaya shkola, 551.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Непомнящий, И. Л. Коксовые машины, их конструкции и расчеты [Текст] / И. Л. Непомнящий. – М.: Металлургиздат, 1963. – 388 с.
2.     Шепелев, И. Г. Оборудование коксохимических заводов [Текст] / И. Г. Шепелев. – М.: Металлургия, 1966. – 332 с.
3.     Вирозуб, И. В. Механическое оборудование коксохимичеких заводов [Текст] / И. В. Вирозуб, Е. Я. Тахтамышев, М. В. Ципероеич. – М.: Металлургиздат, 1952. – 292 с.
4.     Непомнящий, И. Л. Механизация и автоматизация на коксохимическом заводе [Текст] / И. Л. Непомнящий. – М.: Металлур­гиздат, 1962. – 312 с.
5.     Караваев, Н. М. Машины и аппараты коксохимического производства [Текст] / Н. М. Караваев, И. Я. Пильский, Н. Т. Шепелев. – М.: Металлургиздат, 1955. – 288 с.
6.     Справочник Коксохимика [Текст]: Т. 1, 11, 111. – М.: Металургия, 1964.
7.     Штанга виштовхувального пристрою коксовиштовхувача [Текст]: Патент України на корисну модель К 87302 МПК С 10 В 33/10 (2006.01) Риндяев В. И.; Заявл. 19.02.2013; опубл. 10.02.2014. – Бюл. № 3.
8.     А.С. СССР № 962291, Кл. С 10 В 33/10. Устройство для выталкивания кокса из коксовых печей [Текст]: Филипенко Е. С. и др. Заявл. 19.11.1979; опубл. 30.09. 1982. – Бюл. Ка 36.
9.     А.С. СССР № 173698 А1, Кл. С 10 В 7/00. Штанга выталкивающего устройства коксовыталкивателя [Текст]: Чамов А. В., Рогозина Т. В. Заявл. 07.03.1989; опубл. 30.05.1992. - Бюл. № 20.
10.    Иванов, М. Н. Детали машин [Текст] / М. Н. Иванов, В. Н. Иванов. – М.: Высшая школа, 1975. – 551 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Виктор Иванович Рындяев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)