Закономірності тертя та зношування в вакуумі детонаційних покриттів Cr-Si-B, що містять дисульфід молібдену

Виталий Павлович Бабак, Виталий Владимирович Щепетов, Сергей Дмитриевич Недайборщ

Анотація


Наведено результати випробувань в умовах вакууму характеристик тертя і зносу розроблених детонаційних покриттів Cr-Si-B, які додатково містять антифрикційний компонент добавку твердого мастила у вигляді диспергованого дисульфіду молібдену.

Розроблені для практики, досліджувані детонаційні покриття Cr-Si-B, показали високі триботехнічні характеристики у всьому діапазоні випробувань, що моделюють роботу вузла тертя в умовах розрідженої атмосфери. При цьому, засобом регулювання зносу і забезпечення високої антифрикційності покриттів у вакуумі є застосування в їх складі твердо мастильного матеріалу.


Ключові слова


детонаційне покриття; інтенсивність зношування; зносостійкість; поверхневий шар; структурна пристосованість; легування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Nosovskyi, I. G. (1988). ‘Vliyanie gazovoi sredy na iznos metsllov’, Technika, 165.

2. Garcunov, D. N., Poljkov, A. A. (1989). ‘Povyshenie iznosostoykosti detalej samoletov’, Mashinostroenie, 200.

3. Pugachev, A. I. (1999). ‘Technichescaj ekspluatacija letatelnich apparatov’, Transport, 374.

4. Nosovsksj, I. G., Shchepetov, V. V. (1999). ‘Aviacionnye materyaly i pokrij’, KI VVS, 165.

5. Polotaj, V. V. (1988). Mashina treniya M-22PV. Kiev: Znanie, 20.

6. Nedayborshch, S. D. (2010). Zakonomernosti i mexanizm iznashivaniya detonacionnyx pokrytij Cr-Si-B pri trenii v otsutstvii smazki. Problemi tertya ta znoshuvannya, 54, 163–171.

7. Bowden, F. & Hickam, W. (2009). ‘Friction and Wear Characteristics of Dry Lubricants’, Machine Design., 35, 16, 195–199.

8. Hinsley, G. & Male, A. (2011). ‘Frictional properties of Metall Oxides at High Temperatures Wear’, Machine Design, 11, 9, 233–238.

9. Clauss, F. (2005). ‘Materials of Lubricated Systems Materials’, Wesley Publishing Company Inc., 2, 209–215.

10. Zeman, K. & Coffin, I. (2012). ‘Friction and Wear of Refractory Compounds’, ASLE Trans, 3, 5, 191–199.

11. Laruk, Y. V. (2014). ‘Yssledovanye erozyonnoi stoikosty pokrityi pry mykroudarnom nahruzhenyy’. "Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies, 6, 11(72), 4–8. doi: 10.15587/1729-4061.2014.29890


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Носовский, И. Г. Влияние газовой среды на износ металлов [Текст] / И. Г. Носовский. – К.: Техника, 1988. – 179 с.
2.     Гаркунов, Д. Н. Повышение износостойкости деталей конструкций самолетов [Текст] / Д. Н. Гаркунов, А. А. Полякова. – М.: Машиностроение, 1989. – 200 с.
3.     Пугачев, А. И. Техническая эксплуатация летательных аппаратов [Текст] / А. И. Пугачева. – М.: Транспорт, 1989. – 374 с.
4.     Носовский, И. Г. Авиационные материалы и покрытия [Текст] / И. Г. Носовский, В. В. Щепетов. – К.: КИ ВВС, 1999. – 165 с.
5.     Полотай, В. В. Машина трения М-22ПВ [Текст] / В. В. Полотай. – К.: Знание,1988. – 20 с.
6.     Недайборщ, С. Д. Закономерности и механизм изнашивания детонационных покрытий Cr-Si-B при трении в отсутствии смазки [Текст] / С. Д. Недайборщ // Проблеми тертя та зношування. – 2010. – Вип. 54. – С. 163–171.
7.     Bowden, F. Friction and Wear Characteristics of Dry Lubricants [Text] / F. Bowden, W. Hickam // Machine Design. – 2009. – Vol. 35. Issue 16. – P. 195–199.
8.     Hinsley, G. Frictional properties of Metall [Text] / G. Hinsley, A. Male // Oxides at High Temperatures Wear. – 2011. – Vol. 11, Issue 9. – P. 233–238.
9.     Clauss, F. Materials of Lubricated Systems Materials [Text] / F. Clauss // Wesley Publishing Company Inc. – 2005. – Issue 2. – P. 209–215.
10.     Zeman, K. Friction and Wear of Refractory Compounds [Text] / K. Zeman, I. Coffin // ASLE Trans. – 2012. – Vol. 3, Issue 5. – P. 191–199.
11.     Ларук, Ю. В. Исследование эрозионной стойкости покрытий при микроударном нагружении [Текст] / Ю. В. Ларук, В. Е. Левицкий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – Том. 6. №11(72). – С. 4–8. doi: 10.15587/1729-4061.2014.29890


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Сергей Дмитриевич Недайборщ, Виталий Павлович Бабак, Виталий Владимирович Щепетов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)