Про підхід до проектування системи тестування знань з мови SQL

Марія Сергіївна Широкопетлєва, Юлія Юріївна Черепанова

Анотація


Розглядаються питання проектування та розробки системи тестування знань з мови структурованих запитів до бази даних. Запропоновано критерії формування тестових наборів для тестування знань з мови структурованих запитів, наведена методика формування тестових завдань та оцінки проходження тестування. Визначено підходи до проектування програмної системи тестування знань з урахуванням можливості виконання запитів на модифікацію даних та зміну структури бази даних, з відкатом транзакції при помилці запиту редагування даних.

Ключові слова


автоматизована перевірка; система тестування знань; мова структурованих запитів

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Maiorov, A. N. (2002). Teoriia i praktika sozdaniia testov dlia sistemy obrazovaniia. –Moscow: «Intellekt-tcentr».

2. Bituev, Iu. V., Ochirova E. L. (2009). Testirovanie v obrazovatelnom protcesse. – Ulan-Ude: Izd-vo BGSKhA im. V. R. Filippova.

3. Rіzun, N. O., Taranenko Iu. K. (2010). Metodika rozrobki avtomatizovanoї sistemi upravlіnnia iakіstiu testovogo kontroliu znan. Vіsnik NTU "KhPІ". Tematichnii vipusk: Іnformatika і modeliuvannia, 31, 145 – 152.

4. Kabanova T. A., Novikov V. A. (2010). Testirovanie v sovremennom obrazovanii. – Moscow: Vysshaia shkola.

5. Avanesov, V. S. (2005). Forma testovykh zadanii.– Moscow. : Tcentr testirovaniia.

6. Karpenko, A. P., Domnikov A. S., Belous V. V. (2011). Testovyi kontrol kachestva obucheniia i kriterii kachestva obrazovatelnykh testov. Obzor. Nauka i obrazovanie: elektronnoe nauchno-tekhnicheskoe izdanie, 04. http://technomag.edu.ru/doc/184741.html (15.06.2016).

7. Bondarev V.M., Cherepanova Y. Y. (2015). Merezheva pіdtrimka navchannia programuvanniu. Abstracts of Papers. Conference V Mіzhnarodna naukovo-praktichna konferentcіia "Іnformatcіinі tekhnologії ta komp’iuterna іnzhenerіia", Іvano-Frankіvsk, May 27-29 2015. (pp. 49-50) – Іvano-Frankіvsk: Suprun V.P.

8. Freeman, A. (2013). Pro ASP.NET MVC 5 5th ed. – Apress.

9. King B. Opasnost narusheniia printcipov SOLID v C#. Microsoft Developer Network org. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/magazine/dn683797.aspx (01.06.2016).

10. Code First Migrations and Deployment with the Entity Framework in an ASP.NET MVC Application. The ASP.NET Site. http://www.asp.net/mvc/overview/getting-started/getting-started-with-ef-using-mvc/migrations-and-deployment-with-the-entity-framework-in-an-asp-net-mvc-application (10.05.2016).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Майоров, А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. [Текст]/ А. Н. Майоров. – М.: «Интеллект-центр», 2002. – 296 с.

2.     Битуев, Ю. В. Тестирование в образовательном процессе: методические указания [Текст] / Ю. В. Битуев, Е. Л. Очирова. – Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2009. – 32 с.
3.     Різун, Н. О. Методика розробки автоматизованої системи управління якістю тестового контролю знань [Текст] / Н. О. Різун, Ю. К. Тараненко // Вісник НТУ "ХПІ". Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2010. – № 31. – С. 145 – 152.
4.     Кабанова, Т. А. Тестирование в современном образовании: уч. пособие. [Текст] / Т. А. Кабанова, В. А. Новиков. – М.: Высшая школа, 2010. –  384 с.
5.     Аванесов, В. С. Форма тестовых заданий: Учебное пособие. [Текст] /  В. С. Аванесов. – М. : Центр тестирования, 2005. – 155 с.
6.     Карпенко, А. П. Тестовый контроль качества обучения и критерии качества образовательных тестов. Обзор [Электронный ресурс] / А. П. Карпенко, А. С. Домников, В. В. Белоус //Наука и образование: электронное научно-техническое издание. – 2011. – № 04. – Режим доступа: http://technomag.edu.ru/doc/184741.html. – 15.06.2016г.  –  Загол. с экрана.
7.     Бондарев В.М. Мережева підтримка навчання програмуванню [Текст] / В.М. Бондарев, Ю.Ю. Черепанова //V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія", 27-29 мая 2015 р.  – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. С.49-50.
8.     Freeman, A. Pro ASP.NET MVC 5 5th ed. [Текст] / Freeman A., Apress, 2013. - 832 c.
9.     Кинг Б. Опасность нарушения принципов SOLID в C# [Електронний ресурс] /Microsoft Developer Network org − Режим доступу: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/magazine/dn683797.aspx/  – 01.06.2016 р.  –  Назва з екрану.
10.    Code First Migrations and Deployment with the Entity Framework in an ASP.NET MVC Application [Електронний ресурс] / The ASP.NET Site. – Режим доступу: http://www.asp.net/mvc/overview/getting-started/getting-started-with-ef-using-mvc/migrations-and-deployment-with-the-entity-framework-in-an-asp-net-mvc-application – 10.05.2016 р. - Назва з екрану. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Марія Сергіївна Широкопетлєва, Юлія Юріївна Черепанова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)