Послідовний аналіз якості продукції

Наталя Сергіївна Ащепкова, В'ячеслав Олександрович Богданов

Анотація


Представлено результати експериментального дослідження системи керування якістю продукції зі спіненого полістиролу. Визначено статистичні параметри вибірки для прийняття  рішення про відповідність партії виробів стандартам якості. Представлено результати чисельного рішення задачи послідовного аналізу якості продукції з використанням Mathcad. Застосування розробленого програмного забезпечення дозволяє по початкових даних здійснити перевірку гіпотез, визначити мінімальний обсяг партії перевіряємих виробів, визначити  сумарну кількість дефектних виробів, оперативну характеристику L(p) та функцію середнього числа спостережень за критерієм Е(р).


Ключові слова


вибірка; гіпотеза; імовірність; ухвалення рішення; критична область; допустимий ризик; метод послідовного аналізу

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Abramov, V. (2001). Sertyfykatsyia produktsyy y usluh. Praktycheskoe posobye. Moscow: Os – 89, 288.

2. Babaevskyi, L.; Protasev, V. (2001) Upravlenye kachestvom: Uchebnyk Moscow: Ynfra–M, 212.

3. Varakuta, S. (2001). Upravlenye kachestvom produktsyy. Moscow: Ynfra-M, 207.

4. Ohvozdy, V. (2002). Upravlenye kachestvom. Osnovu teoryy y praktyky. Uchebnoe posobye. Moscow: Delo y servys, 160.

5. Okrepylov, V. (1996). Vseobshchee upravlenye kachestvom. SPb.: Yzd-vo SPb UEF, 454.

6. Nouler, L. (1989). Statystycheskye metodы kontrolia kachestva produktsyy. Moscow: Yzd-vo standartov, 111.

7. Ylenkova, S. (1998). Upravlenye kachestvom: Uchebnyk dlia vuzov. Moscow: Banky y byrzhy, YuNYTY, 111.

8. Hyssyn, V. (2000). Upravlenye kachestvom produktsyy: Ucheb. Posobye. Rostov-na-Donu: Fenyks, 256.

9. Kume, K. (2000). Statystycheskye metodu povushenyia kachestva. Translation from English. Moscow: Fynansu y statystyka, 304.

10. Kudriavtsev, E. (2001). Mathcad 2000 Pro. M.: DMK Press, 555–564.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Абрамов, В. А. Сертификация продукции и услуг. Практическое пособие [Текст] / В. А. Абрамов. – М.: Ось – 89, 2001. – 288 c.
2.     Бабаевский, Л. Е. Управление качеством: Учебник [Текст] / Л. Е. Бабаевский, В. Б. Протасьев. – М.: Инфра–М, 2001. – 212 c.
3.     Варакута, С. А. Управление качеством продукции [Текст] / С. А. Варакута. – М.: Инфра-М, 2001. – 207 с.
4.     Огвоздин, В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики. Учебное пособие [Текст] / В. Ю. Огвоздин. – М.: Дело и сервис, 2002. – 160 с.
5.     Окрепилов, В. В. Всеобщее управление качеством [Текст] / В. В. Окрепилов. – СПб.: Изд-во СПб УЭФ, 1996. – 454 с.
6.     Ноулер, Л. Статистические методы контроля качества продукции [Текст] / Л. Ноулер. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 111 с.
7.     Управление качеством: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. С. Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 111 с.
8.     Управление качеством продукции: Учеб. пособие [Текст] / Под ред. В. И. Гиссина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. –  256 с.
9.     Статистические методы повышения качества. Пер. с англ. [Текст] / Под ред Хитоси Куме. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 304 с.
10.    Кудрявцев, Е. М. Mathcad 2000 Pro [Текст] / Е. М. Кудрявцев. – М.: ДМК Пресс. – 2001. – С. 555–564.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Наталя Сергіївна Ащепкова, В'ячеслав Олександрович Богданов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)