Том 36 (2015)

Зміст

Матеріалознавство

Конструкторсько-технологічний аналіз польових гетеротранзисторів високої швидкодії для субмікронних структур ВІС/НВІС PDF
Степан Петрович Новосядлий, Сергій Іванович Бойко 3-8
Альтернативні технології виробництва титану та його сплавів PDF
Дмитро Олександрович Листопад, Ганна Володимирівна Карпенко, Олександр Андрійович Джуган 8-12
Формування структури металів легованих оксидом ітрію PDF (Русский)
Марина Игоревна Чередник 12-15

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Модель акустичної томографії з врахуванням відбиття та викривлення траєкторій звукових хвиль PDF
Владислав Олексійович Головко, Дмитро Геннадійович Медведєв 16-19
Оцінка основних похибок вимірювання показника заломлення аналіту приладом на основі явища поверхневого плазмонного резонансу PDF
Гліб Вячеславович Дорожинський 20-22
Розробка інформаційного забезпечення процесу моніторингу регіонального газопостачання PDF (Русский)
Леонид Иванович Нефедов, Мария Валерьевна Шевченко, Мария Валентиновна Гавриш 23-28
Моделі міжз‘єднань компонентів комп‘ютерних систем PDF
Володимир Григорович Кудря 29-33
Метод побудови внутрішньо мозкової системи стереотаксичних координат на основі лофтінгової моделі третього шлуночка PDF (Русский)
Олег Григорьевич Аврунин, Максим Юрьевич Тымкович 33-38
Моделі логічної конверсії як основа пошуку синонімічних конструкцій в електронних документах PDF
Анастасія Ігорівна Вавіленкова 38-42
Налаштування моделі навчання з параметричною адаптацією PDF (Русский)
Татьяна Николаевна Дубовик, Галина Николаевна Кодола, Наталья Сергеевна Волынец 42-46
Технологія налаштування прогнозних моделей на основі ретроспективного аналізу власних фазових траєкторій PDF (Русский)
Юрий Александрович Романенков 47-52
Дослідження методу автоматизованого контролю геометричних параметрів з’єднань оптичних волокон PDF
Борис Олексійович Малик, Наталя Павлівна Селенкова 52-57
Формування команд виконавців високотехнологічних проектів на інноваційних підприємствах з використанням експертного оцінювання сценаріїв PDF (Русский)
Елена Игоревна Шостак 57-63

Технології та обладнання виробництва

Оцінки деяких особливостей гірничого виробництва PDF (Русский)
Борис Борисович Кобылянский 64-67
Вивчення можливості енерготехнологічної переробки слабоспікливого вугілля PDF (Русский)
Шван Мохаммед Шакир 68-70
Шляхи поліпшення вибивання рідкоскляних сумішей PDF (Русский)
Александр Анатольевич Костиков, Анна Николаевна Довгаль, Андрей Андреевич Кузнецов, Сергей Леонидович Загребельный 70-75
Малеїнізації олеїнової кислоти в м'яких умовах PDF (Русский)
Джасим Амир Т. Ал-Хаддад, Екатерина Валерьевна Киселёва-Логинова, Евгений Вадимович Попов 75-80
Критерій формування збирально-транспортного комплексу з урахуванням сучасних економічних умов агропромислової галузі України PDF
Дмитро Олександрович Музильов, Наталія Георгіївна Бережна, Олеся Валеріївна Кутья 80-83
Оцінка значущості технологічних процесів на текстильних підприємствах PDF (Русский)
Магеммадали Нуреддин оглы Нуриев, Тарана Тахир кызы Мусаева 84-87
Опис експериментальної установки для дослідження гідростатодинамічного підп’ятнику з карманами Релея PDF (Русский)
Татьяна Николаевна Сорокина 88-91
Єдина теорія рушіїв на неперервних потоках. Вивід формули тяги та польотного (тягового) ККД трубки току, наприклад, поливного шлангу, як рушія PDF (Русский)
Борис Шамшадович Мамедов, Петр Константинович Штанько 92-96

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Дослідження параметрів водно-спиртових сумішей отриманих в умовах знакозмінних імпульсів тиску PDF
Юлія Олександрівна Шурчкова, Ірина Олександрівна Дубовкіна 97-100
Оцінка фізичних факторів середовища в салонах краси PDF
Олександр Володимирович Сидоров, Яна Юріївна Богомазюк, Анжела Вікторівна Майданець 101-104
Планування контролю багатокомпонентних димових газів із вибором нижньої межі забруднювачів, що ранжировані PDF (Русский)
Нина Александровна Любимова 104-107
Рух і накопичення магнітних наночасток в зоні пухлини організму експериментальних тварин під впливом постійного магнітного поля PDF
Тимофій Юрійович Ніколаєнко, Дмитро Васильович Шелест, Анастасия Анатоліївна Билюк, Вікторія Михайлівна Руденко, Юлія Андріївна Ступак, Євген Володимирович Пилипчук 107-111
Алгоритм розробки інформаційної моделі екологічного стану штучних водойм PDF (Русский)
Денис Дмитриевич Дубовик 111-115
Підвищення ефективності очищення повітряного потоку від високо-дисперсного пилу PDF (Русский)
Василий Иванович Голинько, Дмитрий Сергееевич Пустовой 116-121
Теоретичні дослідження опору дихання фільтрувального респіратора на циклічному потоці повітря PDF
Сергій Іванович Чеберячко, Дмитро Ігорович Радчук, Юрій Іванович Чеберячко 121-127

Управління якістю виробництва

Система управління якістю в автомобілебудівній компанії Iran Khodro PDF (Русский)
Амине Хади 128-131
Удосконалення методу розподілу навантаження між гідроагрегатами з неідентичними характеристиками турбін PDF
Володимир Валерійович Літвінов, Євгенія Валеріївна Галько 131-137