Технологія налаштування прогнозних моделей на основі ретроспективного аналізу власних фазових траєкторій

Юрий Александрович Романенков

Анотація


Запропоновано метод параметричного синтезу прогнозної моделі на основі ретроспективного аналізу власних фазових траєкторій внутрішнього параметра моделі, який дозволяє здійснювати обґрунтований вибір значень настрювального параметра відповідно до внутрішньої динаміки, що виражено у вигляді фазових портретів, тим самим підвищуючи точність прогнозування в порівнянні з традиційними пошуковими підходами до вибору параметра прогнозної моделі. Пропонований підхід до параметричного синтезу прогнозної моделі дозволяє аналітично оцінити якість моделі в ході її використання, тим самим формалізуючи процес параметричної настройки прогнозної моделі

Ключові слова


параметричний синтез прогнозної моделі; фазовий аналіз; ретроспективний фазовий портрет

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Lukashin, Yu. P. (2003). Adaptivnye metody kratkosrochnogo prognozirovaniya vremennyx ryadov. Uchebnoe posobie. Moscow: Finansy i statistika, 416.

2. Geche, F. E. Mulesa, O. Yu. Geche, S. F. Vashkeba, M. M. (2015). Rozrobka metodu sintezu prognozuyuchoї sxemi na osnovі bazovix prognozuyuchix modelej. Texnologicheskij audit i rezervy proizvodstva, № 3/2 (23), 36–41.

3. Kuxarev, V. N., Salli, V. N., Erpert, A. M. (1991). Ekonomiko-matematicheskie metody i modeli v planirovanii i upravlenii. Kiev: Vishha shkola, 328.

4. Romanenkov, Yu. A. (2015). Parametricheskie kriterii kachestva retrospektivnyx prognoznyx ocenok. Vіsnik Nacіonalnogo texnіchnogo unіversitetu «XPІ». Serіya: Strategіchne upravlіnnya, upravlіnnya portfelyami, programami ta proektami. Kharkov : NTU «XPІ», № 1 (1110), 85–90.

5. Brown, R. G. (1963). Smoothing forecasting and prediction of discrete time series. N. Y.

6. Vartanyan, V. M., Romanenkov, Yu. A., Kononenko, A. V. (2005). Parametricheskij sintez prognoznoj modeli eksponencialnogo sglazhivaniya. Vestnik NTU «XPI». Sbornik nauchnyx trudov. Tematicheskij vypusk «Sistemnyj analiz, upravlenie i informacionnye texnologii». Xarkov: NTU «XPI», № 59, 9–16.

7. Rabochaya kniga po prognozirovaniyu (1982). Redkol.: I. V. Bestuzhev-Lada (otv. red.). Moscow: Mysl, 430.

8. Svetunkov, S. G. (2002). O rasshirenii granic primeneniya metoda Brauna. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i finansov, №3, 94–107.

9. Svetunkov, S. G., Svetunkov, I. S. (2010). Metody socialno-ekonomicheskogo prognozirovaniya: uchebnik dlya vuzov. Tom II. SPb.: Izd-vo SPbGUEF, 103.

10. Vasilev, A. A. (2013). Metody vybora postoyannoj sglazhivaniya v modeli prognozirovaniya Brauna. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013, №1 (seriya «Ekonomika i upravlenie». 2013, Vyp. 17), 183–196.

11. Vasilev, A. A., Vasileva, E. V. (2013). Issledovanie modeli prognozirovaniya Brauna pri klassicheskix i zapredelnyx znacheniyax postoyannoj sglazhivaniya. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013, №1 (seriya «Ekonomika i upravlenie». 2013, vyp. 17), 197–213.

12. Vartanyan, V. M., Romanenkov, Yu. A., Kononenko, A. V. (2007). Analiz adekvatnosti modelej prognozirovaniya ekonomicheskix pokazatelej predpriyatij. Biznes Inform. Xarkov: Xar. Nac. ekonom. un-t, № 3–4, 103–106.

13. Romanenkov, Yu. A., Zejniev, T. G. (2014). Metod parametricheskogo sinteza modeli Brauna na osnove retrospektivnoj mnogokriterialnoj optimizacii. Zbіrnik naukovix prac (galuzeve mashinobuduvannya, budіvnictvo). Poltava: PoltNTU, №2(41), 48–56.

14. Zejniev, T. G., Romanenkov, Yu. A. (2014). Postanovka zadachi sinteza optimalnyx robastnyx prognoznyx ocenok v modeli eksponencialnogo sglazhivaniya. Vseukraїnska naukovo-texnіchna konferencіya «Іntegrovanі komp’yuternі texnologії v mashinobuduvannі ІKTM-2014»: Tezi dopovіdej. Xarkіv: Nacіonalnij aerokosmіchnij unіversitet іm. M. Є. Zhukovskogo «Xarkіvskij avіacіjnij іnstitut», T. 3, 5.

15. Peters, E. (2000). Xaos i poryadok na rynke kapitala. Novyj ekonomicheskij vzglyad na cikly, ceny i izmenchivost rynka. Moscow: Mir, 333.

16. Belyakov, S. S. (2005). Ispolzovanie agregirovaniya v metodax nelinejnoj dinamiki dlya analiza i prognozirovaniya vremennyx ryadov kotirovok akcij: dis. … kand. ekon. nauk: 08.00.13: zashhishhena 21.10.05 / Belyakov Stanislav Sergeevich. Stavropol, 157.

17. Parovik, R. I., Firstov, P. P. (2013). Fazovyj analiz vremennyx ryadov geofizicheskix polej. Vest. KRAUNC. Fiz.-mat. nauki, №1, 23–29.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1Лукашин, Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов [Текст] / Ю. П. Лукашин // Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с.

2Гече, Ф. Е. Розробка методу синтезу прогнозуючої схеми на основі базових прогнозуючих моделей [Текст] / Ф. Е. Гече, О. Ю. Мулеса, С. Ф. Гече, М. М. Вашкеба // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 3/2 (23). – С. 36–41.

3Кухарев, В. Н. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении [Текст] / В. Н. Кухарев, В. Н. Салли, А. М. Эрперт. – К. : Вища школа, 1991. – 328 с.

4Романенков, Ю. А. Параметрические критерии качества ретроспективных прогнозных оценок [Текст] / Ю. А. Романенков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 1 (1110). – С. 85–90.

5Brown, R. G. Smoothing forecasting and prediction of discrete time series [Текст] / R. G. Brown. – N.Y., 1963.

6Вартанян, В. М. Параметрический синтез прогнозной модели экспоненциального сглаживания [Текст] / В. М. Вартанян, Ю. А. Романенков, А. В. Кононенко // Вестник НТУ «ХПИ». Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Системный анализ, управление и информационные технологии». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2005. – № 59 – С. 9–16.

7. Рабочая книга по прогнозированию [Текст]: Редкол.: И.В. Бестужев-Лада (отв. ред.). – М.: Мысль, 1982. – 430 с.

8Светуньков, С. Г. О расширении границ применения метода Брауна [Текст] / С. Г. Светуньков // Известия Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. – 2002. – №3. – С. 94–107.

9Светуньков, С. Г. Методы социально-экономического прогнозирования: учебник для вузов. Том II [Текст] / С. Г. Светуньков, И. С. Светуньков. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 103 с.

10Васильев, А. А. Методы выбора постоянной сглаживания в модели прогнозирования Брауна [Текст] / А. А. Васильев // Вестник Тверского государственного университета, 2013, №1 (серия «Экономика и управление». 2013, Вып. 17). – С. 183–196.

11Васильев, А. А. Исследование модели прогнозирования Брауна при классических и запредельных значениях постоянной сглаживания [Текст] / А. А. Васильев, Е. В. Васильева // Вестник Тверского государственного университета, 2013, №1 (серия «Экономика и управление». 2013, вып. 17). – С. 197–213.

12Вартанян, В. М. Анализ адекватности моделей прогнозирования экономических показателей предприятий [Текст] / В. М. Вартанян, Ю. А. Романенков, А. В. Кононенко // Бизнес Информ. – Харьков: Хар. Нац. эконом. ун-т, 2007. – № 3–4. – С. 103–106.

13. Романенков, Ю. А. Метод параметрического синтеза модели Брауна на основе ретроспективной многокритериальной оптимизации [Текст] / Ю. А. Романенков, Т. Г. Зейниев // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – №2(41). – С. 48–56.

14Зейниев, Т. Г. Постановка задачи синтеза оптимальных робастных прогнозных оценок в модели экспоненциального сглаживания [Текст] / Т. Г. Зейниев, Ю. А. Романенков // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2014»: Тези доповідей. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2014. – Т. 3. – С. 5.

15Петерс, Э. Хаос и порядок на рынке капитала. Новый экономический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка [Текст] / Э. Петерс. – М.: Мир, 2000. – 333 с.

16Беляков, С. С. Использование агрегирования в методах нелинейной динамики для анализа и прогнозирования временных рядов котировок акций [Текст]: дис. … канд. экон. наук: 08.00.13: защищена 21.10.05 / Беляков Станислав Сергеевич. – Ставрополь, 2005. – 157 с.

17Паровик, Р. И. Фазовый анализ временных рядов геофизических полей [Текст] / Р. И. Паровик, П. П. Фирстов // Вест. КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. – 2013. – №1. – С. 23–29.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Юрий Александрович Романенков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)