Оцінка значущості технологічних процесів на текстильних підприємствах

Магеммадали Нуреддин оглы Нуриев, Тарана Тахир кызы Мусаева

Анотація


Викладено завдання оцінки значущості технологічних процесів на текстильних підприємствах. Запропонована методика, яка дозволяє визначити їх впливу на результативність структурних підрозділів. Значимість процесів розрахована із застосуванням методології функціонально-вартісного аналізу. Як приклад вибраний оптимальний варіант вдосконалення процесів матеріально-технічного постачання і підтверджена його ефективність

Ключові слова


текстильні підприємства; значимість; функціонально-вартісний аналіз; ієрархічні рівні; процеси матеріально - технічного постачання; оптимальний варіант

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Karlik, E. M. (2009). Zatraty na povyshenie kachestva produkcii na mashinostroitelnyx predpriyatiyax. SPb., DNTP, 270.

2. Karnunin, M. G., Maudanchik, B. I. (2005). Osnovy funkcionalno-stoimostnogo analiza. Moscow: Energiya, 174.

3. Kubanov, A. Ya. (2010). Upravlenie mashinostroitelnym predpriyatiem na osnove funkcionalno-stoimostnogo analiza. Moscow: Mashinostroenie, 160.

4. Leonov, T. I. (2000). Upravlenie zatratami v sisteme kachestva promyshlennogo predpriyatiya: avtoref. diss… d.e.n., SPb, 32.

5. Lvov, D. S. (2002). Ekonomika kachestva produkcii. Moscow: Ekonomika, 256.

6. Moiseev, N. N. (2007). Funkcianalno-stoimostnoj analiz v mashino-straenii. Moscow: Mashinostraenie, 320.

7. Metodika formirovaniya sistemy ocenki zatrat na kachestvo produkcii. (2005). Moscow: VNIIS, 159.

8. Averchenko V. I., Gorlenko, O. A. (2007). Proektirovanie texnologicheskix processov na osnove sistemnogo podxoda. Bryansk: BITM, 188.

9. Andrejchikov, A. V. (2008). Kompyuternaya proderzhka sistemy menedzhmenta kachestva produkcii. Moscow: Mashinostraenie, 476.

10. Musaeva, T. T. (2012). Standartizaciya proizvodstva - kak faktor povysheniya konkurentosposobnosti tovarov. Nauchnye trudy, AzTU, №1, 4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Карлик, Е. М. Затраты на повышение качества продукции на машиностроительных предприятиях [Текст] / Е. М. Карлик. СПб., ДНТП, 2009. – 270 с.

2. Карнунин, М. Г. Основы функционально-стоимостно–го анализа [Текст] / М. Г. Карнунин, Б. И. Мауданчик. – М.: Энергия, 2005. – 174 с.

3. Кубанов, А. Я. Управление машиностроительным предприятием на основе функционально-стоимостного анализа [Текст] / А. Я. Кубанов. М.: Машиностроение, 2010. – 160 с.

4. Леонов, Т. И. Управление затратами в системе качества промышленного предприятия [Текст] / Т. И. Леонов: автореф. дисс… д.э.н., СПб, 2000. – 32 с.

5. Львов, Д. С. Экономика качества продукции [Текст] / Д. С. Львов. – М.: Экономика, 2002. – 256 с.

6. Моисеев, Н. Н. Функцианально-стоимостной анализ в машиностроении [Текст] / Н. Н. Моисеев. М.: Машиностраение, 2007. – 320 с.

7. Методика формирования системы оценки затрат на качество продукции [Текст]: М.: ВНИИС, 2005. – 159 с.

8. Аверченко, В. И. Проектирование технологических процессов на основе системного подхода [Текст] / В. И. Аверченко, О. А. Горленко. – Брянск: БИТМ, 2007. – 188 с.

9. Андрейчиков, А. В. Компьютерная продержка системы менеджмента качества продукции [Текст] / А. В. Андрейчиков. – М.: Машиностраение, 2008. – 476 с.

10. Мусаева, Т. Т. Стандартизация производства – как фактор повышения конкурентоспособности товаров [Текст] / Т. Т. Мусаева // Научные труды, АзТУ. – 2012. – №1. – 4 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Магеммадали Нуреддин оглы Нуриев, Тарана Тахир кызы Мусаева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)