Вивчення можливості енерготехнологічної переробки слабоспікливого вугілля

Шван Мохаммед Шакир

Анотація


Дана робота присвячена дослідженню можливості використання слабо спікливого малометаморфізованого вугілля у шихтах для кок-сування, що у свою чергу дозволить знизити собівартість вугільних шихт без погіршення якості доменного коксу.
Проведений аналіз технологічної переробки слабоспікливого малометаморфізованого вугілля дозволив визначити перспективне на-правлення енерготехнологічної переробки твердих горючих копалин.
У роботі проведено дослідження глибокого збагачення на властивість слабо спікливого вугілля декількох шахт. Проведений аналіз глибокого збагачення малометаморфізованого вугілля у важкому середовищі. Вивчена природа вугільних зразків до та після збагачення


Ключові слова


Малометаморфізоване вугілля; слабоспікливе вугілля; глибоке збагачення; петрографічний склад; вміст вітрініту

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Starovojt, A., Rudyka, V., Kovalev, E. (2009). Problemy i perspektivy global'nogo i evropejskogo rynka stali, koksa i uglja. Chernaja metallurgija, 7, 35–39.

Voronina, N. (2003). Mirovoj rynok nefti: tendencii razvitija i osobennosti cenoobrazovanija. Prakticheskij marketing, 10, 25–28.

Shevchenko, N. (2008). Shaht maty. Biznes, 6, 110–114.

Mendeleev, D. (1949). Sochinenija. Leningrad-Moscow, t.10, 463.

Kalabuhov, M. (2003). Jeffektivnost' obogashhenija uglej v tjazhelyh gidrociklonah i drugoj obogatitel'noj tehnike (Obzor). Koks i himija. 4, 16.

Gagarin, S. (2010). Frakcionirovanie uglej po plotnosti dlja reshenija problemy syr'evoj bazy koksovanija. Uglehimicheskij zhurnal. 9, 16–21.

Skljar, M. (1984). Fiziko – himicheskie osnovy spekanija uglej. Moscow: Metallurgija, 200.

Grjaznov, N. (1976). Osnovy teorii koksovanija. Moscow: Metallurgija, 311.

Eremin, I., Bronevec, T. (1994). Marochnyj sostav uglej i ih racional'noe ispol'zovanie. Moscow: Nedra, 254.

Gagarin, S., Gjul'maliev, A. (2009). Teoreticheskie osnovy ispol'zovanija frakcij uglja razlichnoj plotnosti dlja szhiganija. HTT, 1, 22–30.

Gjul'maliev, A., Gagarin, S. (2007). Strukturno-himicheskoe modelirovanie perehoda uglej v plasticheskoe sostojanie. HTT, 1, 23–31. 12. Kabak, T. (2013). Izuchenie svojstv slabospekajushhegosja uglja marki DG. Teorija i praktika metallurgii, 3-4, 15–17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Старовойт, А. Г. Проблемы и перспекти-вы глобального и европейского рынка стали, кокса и угля [Текст] / В. И. Рудыка, Е. Т. Ковалев // Черная металлургия. – 2009. – № 7. – С. 35–39.

2. Воронина, Н. В. Мировой рынок нефти: тенденции раз-вития и особенности ценообразования [Текст] / Н. В. Воронина // Практический маркетинг. – 2003. – №10. – С. 25–28.

3. Шевченко, Н. Шахт маты [Текст] / Н. Шевченко // Бизнес. – 2008. – №6. – С. 110–114.

4. Менделеев, Д. И. Сочинения [Текст] / Д. И. Менделеев. – Л.;М., 1949. – Т. 10, – 463 с.

5. Калабухов, М. Л. Эффективность обогащения углей в тяжелых гидроциклонах и другой обогатитель-ной технике (Обзор) [Текст] / М. Л. Калабухов //Кокс и химия. – 2003. – № 4. – С. 10–16.

6. Гагарин, С. Г. Фракционирование углей по плотности для решения проблемы сырьевой базы коксования [Текст] / С. Г. Гагарин // Углехимический журнал. – 2010. – № 9. – С. 16–21.

7. Скляр, М. Г. Физико – химические основы спекания уг-лей [Текст] / М. Г. Скляр. – М.: Металлургия, 1984. – 200 с.

8. Гряз-нов, Н. С. Основы теории коксования [Текст] / Н. С. Грязнов.- М.: Металлургия, 1976. – 311с.

9. Еремин, И. В. Марочный состав углей и их рациональное использование [Текст] / И. В. Еремин, Т. М. Бро-невец. – М.: Недра. 1994. – 254 с.

10. Гагарин, С. Г. Теоретические основы использования фракций угля различной плотности для сжи-гания [Текст] / С. Г. Гагарин, А. М. Гюльмалиев // ХТТ. – 2009. – № 1. – С. 22–30.

11. Гюльмалиев, А. М. Структурно-химическое моде-лирование перехода углей в пластическое состояние [Текст] / А. М. Гюльмалиев, С. Г. Гагарин // ХТТ. – 2007. - №1. – С. 23–31. 12. Ка-бак, Т. А. Изучение свойств слабоспекающегося угля марки ДГ [Текст] / Т. А. Кабак // теория и практика металлургии. – 2013. – №3-4. – С. 15–17.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Шван Мохаммед Шакир

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)