Система управління якістю в автомобілебудівній компанії Iran Khodro

Амине Хади

Анотація


У статті проведено аналіз системи управління якістю в компанії Iran Khodro, яка є найбільшим автомобілебудівним підприємством в Ірані і виробляє автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі, вантажівки, а також запчастини до них. Продукція компанії Iran Khodro відповідає найсучаснішим стандартам якості, що підтверджується Сертифікатом відповідності ISO 9001, яка видана Комунальним Міжнародної організації зі стандартизації RW-TUV. Компанія Iran Khodro реалізує принцип «Орієнтація на споживача», що дозволяє їй враховувати переваги в якості продукції, що випускається в умовах сучасної економіки

Ключові слова


якість; управління якістю; промислове підприємство; конкурентоспроможність; стандарт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Nikitina, N. V. (2016). Upravlenie kachestvom mashinostroitelnoj produkcii na osnove marketingovogo podxoda, 2003 g. [Elektronnyj resurs]: avtoreferat dissertacii. Rezhim dostupa: http://economy-lib.com/upravlenie-kachestvom-mashinostroitelnoy-produktsii-na-osnove-marketingovogo-podhoda#ixzz3vFae8Kzx). Nazvanie s ekrana. Data obrashheniya:17.03.2016.

2. Ikram, Sabirov. (2010). Iranskij avtoprom — ambicioznye celi i slozhnye realii. Iranskij avtoprom – ambicioznye celi i slozhnye realii: internet-zhurn, Vyp. 4, 13. Bibliogr.: [Elektronnyj resurs]: http://regnum.ru/news/1872149.html– Nazva z ekranu. http://regnum.ru/news/1872149.html.

3. Juran, J. M., Godfrey, A. B. (1998). Juran’s Quality Handbook. 5-th ed. McGraw-Hill, 1730.

4. Iran Xodro – krupnejshij proizvoditel avtomobilej v Irane: [Elektronnyj resurs]: Nazvanie s ekranu. http://www.investiran.com.ua/index.php/economy-of-iran/avtomobili/155-iran-khodro-krupnejshij-proizvoditel-avtomobilej-v-irane).

5. NOVAYa VERSIYa ISO 9001:2015[Elektronnyj resurs] / METODY MENEDZhMENTA KAChESTVA 07. 2014 g: Sistemy menedzhmenta kachestva. [Elektronnyj resurs]: Nazvanie s ekranu. Trebovaniya: http://www.pqm online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9001-2015-(rus).pdf.

6. Fatxutdinov, R. A. (2003). Innovacionnyj menedzhment : uchebnik dlya VUZov. [4-e izd.]. Moscow : ZAO «Biznes-shkola «Intel-Sintez», 400.

7. Krosbi, F. B. (1979). Kachestvo besplatno. Iskusstvo ubezhdat v neobxodimosti kachestva. Nyu-Jork : MakGro-Xill, 309.

8. Pichurin, I. I. (2002). Sushhnost ponyatiya «kachestvo». Standarty i kachestvo, № 8, 62–63.

9. Stepanov, A. V. (2007). O terminologii i processnom podxode. Standarty i kachestvo, № 1, 84–88.

10. Upravlenie kachestvom i ISO 9000 [Elektronnyj resurs] / Upravlenie kachestvom i ISO 9000 [Elektronnyj resurs]: Nazvanie s ekranu: http://www.cfin.ru/management/iso9000/iso9000_tech.shtml).

11. Trush, Yu. Ya. (2011). Obґruntuvannya osnovnix shlyaxіv pіdvishhennya upravlіnnya yakіstyu produkcії. Formuvannya rinkovix vіdnosin v Ukraїnі, № 8, 91–94.

12. Wuensch, Karl L. (2009). «What is a Likert Scale? and How Do You Pronounce 'Likert?'». East Carolina University. Retrieved April 30.

13. Razyasneniya po shkale Lajkerta. [Elektronnyj resurs] / Razyasneniya po shkale Lajkerta : internet-zhurn. Rezhim dostupu: https://ru.surveymonkey.com/mp/likert-scale/).

14. Avtomobilnaya promyshlennost [Elektronnyj resurs] / Avtomobilnaya promyshlennost : internet-zhurn. Rezhim dostupu: http://www.bsigroup.com/ru-RU/ISO-TS-16949/0.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Никитина, Н. В. Управление качеством машиностроительной продукции на основе маркетингового подхода, 2003 г.  [Электронный ресурс]: автореферат диссертации [Текст] / Н. В. Никитина; – Режим доступа: http://economy-lib.com/upravlenie-kachestvom-mashinostroitelnoy-produktsii-na-osnove-marketingovogo-podhoda#ixzz3vFae8Kzx). – Название с экрана. – Дата обращения:17.03.2016.

2. Икрам, Сабиров. Иранский автопром — амбициозные цели и сложные реалии [Текст] / Сабиров Икрам // Иранский автопром — амбициозные цели и сложные реалии: интернет-журн. – 2010. – Вып. 4. – 13 с. – Библиогр.: [Электронный ресурс]: http://regnum.ru/news/1872149.html– Назва з экрану. http://regnum.ru/news/1872149.html

3. Juran, J. M. Juran’s Quality Handbook [Текст] / Juran J. M., Godfrey A. B. – 5-th ed. – McGraw-Hill, 1998. – 1730 p.

4. Иран Ходро - крупнейший производитель автомобилей в Иране. [Электронный ресурс] / Иран Ходро - крупнейший производитель автомобилей в Иране: [Электронный ресурс]: Название с экрану. http://www.investiran.com.ua/index.php/economy-of-iran/avtomobili/155-iran-khodro-krupnejshij-proizvoditel-avtomobilej-v-irane)

5. НОВАЯ ВЕРСИЯ ISO 9001:2015[Электронный ресурс] / МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 07. 2014 г [Текст]: Системы менеджмента качества. [Электронный ресурс]: Название с экрану. – Требования: http://www.pqm online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9001-2015-(rus).pdf

6. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : учебник для ВУЗов [Текст]/ Р. А. Фатхутдинов. – [4-е изд.]. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2003. – 400 с.

7. Кросби, Ф. Б. Качество бесплатно. Искусство убеждать в необходимости качества [Текст] / Ф. Б. Кросби. – Нью-Йорк : МакГро-Хилл, 1979. – 309 с.

8. Пичурин, И. И. Сущность понятия «качество» [Текст] / И. И. Пичурин // Стандарты и качество. – 2002. – № 8. – С. 62–63.

9. Степанов, А. В. О терминологии и процессном подходе [Текст] / А. В. Степанов // Стандарты и качество. – 2007. – № 1. – С. 84–88.

10. Управление качеством и ISO 9000 [Электронный ресурс] / Управление качеством и ISO 9000 [Электронный ресурс]: Название с экрану: http://www.cfin.ru/management/iso9000/iso9000_tech.shtml)

11. Труш, Ю. Я. Обґрунтування основних шляхів підвищення управління якістю продукції [Текст] / Ю. Я. Труш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 91–94.

12. Wuensch, Karl L. (October 4, 2005). «What is a Likert Scale? and How Do You Pronounce 'Likert?'».[Текст] / Karl L. Wuensch // East Carolina University. Retrieved April 30, 2009.

13. Разъяснения по шкале Лайкерта. [Электронный ресурс] / Разъяснения по шкале Лайкерта : интернет-журн. – Режим доступу:  https://ru.surveymonkey.com/mp/likert-scale/).

14. Автомобильная промышленность [Электронный ресурс] / Автомобильная промышленность : интернет-журн. – Режим доступу: http://www.bsigroup.com/ru-RU/ISO-TS-16949/0.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Амине Хади

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)