Удосконалення методу розподілу навантаження між гідроагрегатами з неідентичними характеристиками турбін

Володимир Валерійович Літвінов, Євгенія Валеріївна Галько

Анотація


В статті досліджено проблему роботи гідроагрегатів у системі САРЧП та запропоновано її вирішення шляхом удосконалення методу розподілу навантаження між гідроагрегатами при роботі в САРЧП. Удосконалення методу полягає в тому, що на гідроелектростанціях, які мають неідентичні характеристики турбін навантаження між агрегатами розподіляється виходячи з умови  максимізації загальностанційного ККД та мінімізації кількості перевідних режимів. Для розв’язання сформованої оптимізаційної задачі використано генетичний алгоритм

Ключові слова


гідроагрегат; турбіна; оптимізація; завдання потужності; генетичний алгоритм; ГРАП; загальностанційний ККД

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Redin, V., Batalov, A., Bondarenko, Yu., Olefir, D., Denisenko, A. (2004). Printsipy postroenia i organizatsii vzaimodejstvia sistemy SCADA/AGC – Centralog GES. Elektricheskie seti i sistemy, 3, 3–8.

2. Litvinov, V. (2015). Optimizatsia grupovogo reguliuvannia aktyvnoi potuzhnosti na gidroelektrostantsiah za dopomogoyu genetichnogo algoritmu. Visnyk Natsionalnogo universytetu vodnogo gospodarstva ta pryrodokorystuvannia, 3(71), 190–195.

3. Arzamastsev, D., Bartolomej, P., Holian, A. (1983). ASU i optimizatsia rezhimov energosistem. Mosсow: Vysshaia shkola, 208.

4. Filippova, T. (1975). Algoritmicheskaya struktura podsistemy ratsionalnogo upravlenia sostavom agregatov v ASU GES. ASU system i elektrostantsiy, 4–16.

5. Mitrofanov, S. (2013). Razrabotka sistemy priniatia resheniy na osnove mnogokriterialnoy optimizatsii sostava agregatov GES. Krasnoyarsk, 213.

6. Gladkov, L., Kureichik, V., Kureichik, V. (2009). Bioinspirirovannye metody v optimizatsii. Mosсow: Fizmatlit, 384.

7. Terano, T. (1993). Prikladnye nechetkie sistemy. Mosсow: Mir, 368.

8. Balas, E., Niehaus, W. (1996). Finding large cliques in arbitrary graphs by bipartite matching. Cliques, coloring, and satisfiability. DIMACS Discrete Mathematical Theoretical Computer Science, 26, 29–49.

9. Rotshtein, A. (1999). Intellektualnye tehnologii identifikatsii: nechetkaya logika, geneticheskie algoritmy, nejronnye seti. Vinnytsia: VNTU, 320.

10. Rutkovskaya, D., Rutkovskiy, L. (2004). Nejronnye seti, geneticheskie algoritmy i nechetkie sistemy. Mosсow: Goriachaya linia – Telekom, 452.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Редин, В. И. Принципы построения и организация взаимодействия системы SCADA/AGC – Centralog ГЭС [Текст] / В. И. Редин, А. Г. Баталов, Ю. Н. Бондаренко, Д. А. Олефир, А. Г. Денисенко // Электрические сети и системы. – 2004. – № 3. – С. 3–8.

2. Літвінов, В. В. Оптимізація групового регулювання активної потужності на гідроелектростанціях за допомогою генетичного алгоритму / В. В. Літвінов [Текст] // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Технічні науки. – 2015. – Вип. 3(71), Ч. 1. – С. 190–195.

3. Арзамасцев, Д. А. АСУ и оптимизация режимов энергосистем [Текст] / Д. А. Арзамасцев, П. И. Бартоломей, А. М. Холян. – М.: Высшая школа, 1983. – 208 с.

4. Филиппова, Т. А. Алгоритмическая структура подсистемы рационального управления составом агрегатов в АСУ ГЭС  [Текст]: межвуз. сб. науч. тр. / Т. А. Филиппова // АСУ энергосистем и электростанций. – 1975. – С. 4–16.

5. Митрофанов, С. В. Разработка системы поддержки принятия решений на основе многокритериальной оптимизации состава агрегатов ГЭС: дис. ... канд. тех. наук [Текст] / С. В. Митрофанов. – Красноярск, 2013. – 213 с.

6. Гладков, Л. А. Биоинспирированные методы в оптимизации [Текст] / Л. А. Гладков, В. В. Курейчик, В. М. Курейчик. – М.: Физматлит, 2009. – 384 с.

7. Тэрано, Т. Прикладные нечёткие системы [Текст] / Т. Тэрано, К. Асаи, М. Сугено. – М.: Мир, 1993. – 368 с.

8. Balas, E. Finding large cliques in arbitrary graphs by bipartite matching. Cliques, coloring, and satisfiability [Text] / E. Balash, W. Niehaus // DIMACS Discrete Mathematical Theoretical Computer Science. – 1996. – Vol. 26. – P. 29–49.

9. Ротштейн, А. П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети / А. П. Ротштейн. – Вінниця: ВНТУ, 1999. – 320 с.

10. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рутковская, Л. Рутковский. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 452 с. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Володимир Валерійович Літвінов, Євгенія Валеріївна Галько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)