Налаштування моделі навчання з параметричною адаптацією

Татьяна Николаевна Дубовик, Галина Николаевна Кодола, Наталья Сергеевна Волынец

Анотація


Розроблена модель навчання з параметричної адаптацією. Дана модель представлена у формі регресійного рівняння, яке пов'язує між собою показники засвоєння досліджуваного матеріалу з характеристиками особистості. Для визначення параметрів моделі учня підібрані тести, які покладені за основу спеціалізованої комп'ютерної системи як елемента підтримки навчання. Адаптація моделі здійснюється стосовно до процесу вивчення навчальних дисциплін, визначених навчальною програмою спеціальностей "спеціалізовані комп'ютерні системи" та "інформаційні системи". В основу адаптації системи завдань покладено такі відомі принципи: дидактичної доцільності; постійної орієнтації на кінцевий результат; системного підходу, обліку дидактичної складності системи завдань, обліку параметрів моделі учня. Вихідні дані для розрахунків сформовані у вигляді двох реляційних баз даних:

1) база даних всіх студентів, що містить рейтинги кожного студента з усіх вивчених дисциплін;

2) база даних всіх студентів, що містить дані тестів, що визначають інтелектуальні та психофізіологічні параметри кожного студента. У даній статті представлений метод підвищення якості освіти шляхом створення моделі навчання з параметричної адаптацією

Ключові слова


спеціалізована комп'ютерна система; база даних; когорта; параметрична адаптація; математична модель; кореляція; рейтинг; ситуаційна задача

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Alpatov, A. P., Prokopchuk, Yu. A., Kostra, V. V., Pilipchenko, I. A. (2000). Intellektualnye upravlyayushhie informacionnye sistemy. Sb. trudov mezhd. konf. po avtomaticheskomu upravleniyu “Avtomatika – 2000”. Lvov: GosNII informacionnoj infrastruktury, 6, 20–24.

2. Dubovik, T. N., Semyonov, V. A. (2013). K voprosu ob adaptacii i nastrojke modelej obucheniya. Sistemnі texnologії. Regіonalnij mіzhvuzіvskij zbіrnik naukovix prac, Vip. 3 (86).

3. Dubovik, T. N., Alpatova, I. A. (2015). Kognitivnye modeli s parametricheskoj adaptaciej k xarakteristikam lichnosti. Metodicheskij aspekt. Chast 1. Sistemnі texnologії. Regіonalnij mіzhvuzіvskij zbіrnik naukovix prac, Vip. 3, 63–71.

4. Byxovskij, M. L. (1964). Chuvstvitelnost i dinamicheskaya tochnost sistem upravleniya. Izd. AN SSSR, «Texnicheskaya kibernetika», Vyp. 3, 130–143.

5. Zaporozhec, A. V. (1986). Izbrannye psixologicheskie trudy v 2-x tomax. Moscow, 316.

6. Venger, L. A. Muxina, V. S. (1988). Psixologiya. Moscow, 336.

7. Lefevr, V. A. (1991). Formula cheloveka: kontury fundamentalnoj psixologii. Moscow, Progress, 109.

8. Monmollen, M. (1973). Sistemy «chelovek i mashina». Moscow, «Mir», 256.

9. Simonov, P. V. (1972). Fiziologicheskie osobennosti polozhitelnyx i otricatelnyx emocionalnyx sostoyanij. Moscow, «Nauka», 136.

10. Taran, V. A. (1976). Ergaticheskie sistemy upravleniya. Moscow, «Mashinostroenie», 188.

11. Dubovik, T. N. (2010). Osobennosti razrabotki adaptivnyx kompyuternyx trenazherov. Vestnik Cherkasskogo gosudarstvennogo texnologicheskogo universiteta, №4, 98–105.

12. Sergeeva, O. V., Dubovik, T. N. (2010). Ispolzovanie trenazherov dlya uchebnoj sredy. Vestnik Cherkasskogo gosudarstvennogo texnologicheskogo universiteta, №3, 136–140.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алпатов, А. П. Интеллектуальные управляющие информационные системы [Текст] / А. П. Алпатов, Ю. А. Прокопчук, В. В. Костра, И. А. Пилипченко // Сб. трудов межд. конф. по автоматическому управлению “Автоматика –2000”. – Львов: ГосНИИ информационной инфраструктуры, 2000.– Т.6. – С. 20–24.

2. Дубовик, Т. Н. К вопросу об адаптации и настройке моделей обучения [Текст] / Т. Н. Дубовик, В. А. Семёнов // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 3 (86).

3. Дубовик, Т. Н. Когнитивные модели с параметрической адаптацией к характеристикам личности. Методический аспект. Часть 1. [Текст] / Т. Н. Дубовик, И. А. Алпатова // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 3. – С. 63–71.

4. Быховский, М. Л. Чувствительность и динамическая точность систем управления [Текст] / М. Л. Быховский // Изд. АН СССР, «Техническая кибернетика». – 1964. – Вып. 3. – С. 130–143.

5. Запорожец, А. В. Избранные психологические труды в 2-х томах [Текст] / А. В. Запорожец. – М., 1986. – 316 с.

6. Венгер, Л. А. Психология [Текст] / Л. А. Венгер, В. С. Мухина. – М., 1988. –336 с.

7. Лефевр, В. А. Формула человека: контуры фундаментальной психологии [Текст] / В. А. Лефевр. – М., Прогресс, 1991. – 109 с.

8. Монмоллен, М. Системы «человек и машина» [Текст] / М. Монмоллен. – М., «Мир», 1973. – 256 с.

9. Симонов, П. В. Физиологические особенности положительных и отрицательных эмоциональных состояний [Текст] / П. В. Симонов. – М., «Наука», 1972. – 136 с.

10. Таран, В. А. Эргатические системы управления [Текст] / В. А. Таран. – М., «Машиностроение», 1976. –188 с.

11. Дубовик, Т. Н. Особенности разработки адаптивных компьютерных тренажеров [Текст] / Т. Н. Дубовик // Вестник Черкасского государственного технологического университета. – 2010. – №4. – С. 98–105.

12. Сергеева, О. В. Использование тренажеров  для учебной среды [Текст] / О. В. Сергеева, Т. Н. Дубовик // Вестник Черкасского государственного технологического университета. – 2010. – №3. – С. 136–140.Copyright (c) 2016 Татьяна Николаевна Дубовик, Галина Николаевна Кодола, Наталья Сергеевна Волынец

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)