Моделі міжз‘єднань компонентів комп‘ютерних систем

Володимир Григорович Кудря

Анотація


Виконано дослідження способів інтерпретації мережі міжз‘єднань високочастотної електроніки. Системний спосіб їх подання у вигляді синтезу польової та ланцюгової структури дозволив розробити теоретичне обґрунтування схемотехнічного зображення електромагнітних процесів провідників, що утворюють комунікативну мережу компонентів, що виконують локальні функціональні перетворення. Отримані макромоделі міжз’єднань, що дозволяють виконувати оцінки впливу, як внутрішніх, так і зовнішніх позасистемних електромагнітних перешкод. Результати дослідження спрямовані на підвищення ефективності проектування засобів інформаційно комунікаційних технологій

Ключові слова


високочастотна електроніка; моделі електромагнітних перешкод; МЕМС; НЕМС; CAD

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Novosyadlyy, S. P. (2014). Osoblyvosti skhemotekhnichnoho ta fizyko-topolohichnoho proektuvannya analohovykh intehralʹnykh komparatoriv. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 4/5 (70), 4–15. doi: 10.15587/1729-4061.2014.26251

2. Kechiyev, L. N. (2007). Proyektirovaniye pechatnykh plat dlya tsifrovoy bystrodeystvuyushchey apparatury. Moscow: OOO «Gruppa IDT», 616.

3. Kagadey, V. Tekhnologii budushchego: nanomaterialy i nanoelektronika [Yelektronnyy resurs] http://www.youtube.com/watch?v=VDJA93OSXrI Zagruzheno – 29 noyabrya 2011.

4. Kudrya, V. H., Lyemyekhov, Yu. O. (2013). Fizyko-matematychne modelyuvannya v nanoelektronitsi. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 1/2 (61), 7–11.

5. Microelectromechanical Systems and Devices (2012). Edited by Nazmul Islam. Published by InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 492.

6. Kudrya, V. H. Lyemyekhov, Yu. O. Sarkisʹyan, Ye. L. (2012). Fizyko-matematychne modelyuvannya v nanoelektronitsi. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 5/3 (59), 10–13.

7. Skopetsʹkyy, V. V., Stoyan, V. A., Zvarydchuk, V. B. (2008). Matematychne modelyuvannya dynamiky rozpodilenykh prostorovo-chasovykh protsesiv. Kiev: Vyd-vo «Stalʹ», 316.

8. Kudrya, V. H. (2013). Modelyuvannya nanotekhnolohichnykh elektronnykh zasobiv. Monohrafiya. Ukrayina, Kherson: Oldi-plyus, 780.

9. Khaken, G. (2003). Tayny prirody. Sinergetika: ucheniye o vzaimodeystvii. Moskva-Izhevsk: Institut komp'yuternykh issledovaniy, 320.

10. A resource for nanoscience and nanotechnology, nanoHUB.org was created by the NSF-funded Network for Computational Nanotechnology. Copyright © 2009 NCN. http://nanohub.org/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Новосядлий, С. П. Особливості схемотехнічного та фізико-топологічного проектування аналогових інтегральних компараторів [Текст] / С. П. Новосядлий // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № 4/5 (70). – С. 4–15. doi: 10.15587/1729-4061.2014.26251

2. Кечиев, Л. Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры [ Текст ] / Л. Н. Кечиев. – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007.– 616 с.

3. Кагадей, В. Технологии будущего: наноматериалы и наноэлектроника [Електронный ресурс] // http://www.youtube.com/watch?v=VDJA93OSXrI Загружено – 29 ноября 2011.

4. Кудря, В. Г. Фізико-математичне моделювання в наноелектроніці [Текст] / В. Г. Кудря,  Ю. О. Лємєхов // Східно-Європейський журнал передових технологій – 2013. – № 1/2 (61). – С. 7–11.

5. Microelectromechanical Systems and Devices / Edited by Nazmul Islam // Published by InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia,  2012. –492 p.

6. Кудря, В. Г. Фізико-математичне моделювання в наноелектроніці [Текст] / В. Г. Кудря,  Ю. О. Лємєхов, Є. Л. Саркісьян // Східно-Європейський журнал передових технологій – 2012. – № 5/3 (59). – С. 10–13.

7. Скопецький, В. В. Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів [Текст] / В. В. Скопецький, В. А. Стоян, В. Б. Зваридчук. – К.: Вид-во «Сталь», 2008. – 316 с.

8. Кудря, В. Г. Моделювання нанотехнологічних електронних засобів. Монографія. [Текст] / В. Г. Кудря // Україна, Херсон: Олді-плюс, 2013. – 780 с.

9. Хакен, Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии [Текст] / Г. Хакен // Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. – 320 с.

10. A resource for nanoscience and nanotechnology, nanoHUB.org was created by the NSF-funded Network for Computational Nanotechnology. [Електронний ресурс] / Copyright © 2009 NCN.  http://nanohub.org/Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Володимир Григорович Кудря

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)